Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Skjema, veiledere og regelverk

Skjema, veiledere og regelverk

Skjema knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering

Erklæring om felles solidarisk ansvar for ledning (PDF, 26 kb)
Erklæring om legging/rett til vedlikehold av ledning over annen grunneiers eiendom (PDF, 26 kb)
Registrering av vannmåler (PDF, 126 kb)
Søknad om utslipp av avløp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 239 kb)

Skjema sendes til: 

Stavanger kommune
v/Vann og avløp
Postboks 8001
4068 STAVANGER  

eller per e-post til: 
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

Søknad om dispensasjon fra VA-norm (inkl. søknad om bygging nærmere enn 4 m) (Word, 26 kb) 


Skjema sendes til: 

Stavanger kommune
v/Vann og avløp
Postboks 8001
4068 STAVANGER  

eller per e-post til: 
post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no


For bedrifter og godkjente foretak (rørlegger/entreprenør)

Registrering av fettutskiller ved etablering av ny – eller utskifting av eksisterende utskiller (PDF, 126 kb)
Rørleggermelding (PDF, 51,3 kb)
Ferdigmelding for rør-arbeid (PDF, 119 kb)
Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann ved etablering av ny – eller utskifting av eksisterende utskiller (PDF, 79 kb)
Søknad om montering av pumpekum, før montering av nytt pumpeanlegg (PDF)
Ferdigmelding - Utkopling av slamavskiller (PDF, 30,9 kb)

Skjema sendes til: 

Stavanger kommune
v/Vann og avløp
Postboks 8001
4068 STAVANGER  

eller per e-post til: 
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

Veiledere

Veileder for private utbyggingsområder
Veileder for utarbeiding av VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplaner (PDF, 26 kb)

Regelverk

VA-norm for Stavanger kommune
Gebyrforskrifter for vann og avløp (PDF, 2,39 mb)
Sanitærreglement administrative bestemmelser (PDF, 930 kb)
Sanitærreglement tillegg for Stavanger (PDF, 15,2 kb)
Sikring mot tilbakestrømning (PDF, 89,3 kb)
Krav til fordrøyning av overvann
Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 1,15 mb) kart sone 1-4 (PDF, 649 kb), kart sone 5 (PDF, 303 kb) 
Veileder for lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 1,1 MB)

 

Kontaktinformasjon

Vann og avløp - myndighetsseksjonen

Telefon:
51 50 84 15
E-post:
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no