PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Skjema, veiledere og regelverk

Skjema, veiledere og regelverk

Skjema knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering

Erklæring om felles solidarisk ansvar for ledning (PDF, 150 kb)
Erklæring om legging/rett til vedlikehold av ledning over annen grunneiers eiendom (PDF, 154 kb)
Søknad om utslipp av avløp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 239 kb)

Skjema sendes til: 

Stavanger kommune
v/Vann, avløp og renovasjon
Postboks 8001
4068 STAVANGER  

eller per e-post til: 
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no


For bedrifter og godkjente foretak (rørlegger/entreprenør)

Powel entreprenørportal og private anlegg skal benyttes ved innsending av:

 • Rørleggermelding
 • Ferdigmelding for rør-arbeid
 • Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann
 • Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Registrering av fett- og oljeutskiller ved etablering av ny eller utskifting av eksisterende utskiller
 • Søknad om montering av pumpekum, før montering av nytt pumpeanlegg
 • Ferdigmelding utkobling av slamavskiller
 • Vannmålerskjema

Powel sin løsning skal benyttes for alt arbeid som skal knyttes til offentlige ledninger.

Løsningen benyttes i både Sandnes, Sola, Klepp, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy og Stavanger kommune.

De fleste firma ha nå registrert seg og fått en bruker til systemet. Hvert firma har en administrator som gir tilgang til hver enkelt ansatt.

Dersom ditt firma ikke er registrert som bruker av systemet, må dere opprette bruker via følgende link:

https://tenantmanager.onpowel.com/Registration


Her er en video av registreringsprosessen:

https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4&feature=emb_logo


PS! Ved søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra private avløpsanlegg som ikke tilknyttes offentlig nett, må fortsatt skjema lenger oppe på hjemmesidene benyttes.

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst 1 gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet.

Skjema som ikke kan sendes inn via Powel entreprenørportal og private anlegg kan sendes til
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

Veiledere

Veileder til VA-rammeplan 
Veileder for påslipp av lensevann/anleggsvann til kommunalt avløpsnett 

Regelverk

Krav til prosjektgjennomføring av kommunale vann- og avløpsanlegg
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 404 kb)
Standard abonnementsvilkår, lokale tillegg (PDF, 317 kb)
De tekniske bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget:
Tekniske bestemmelser
Sikring mot tilbakestrømning (PDF, 89,3 kb)
Krav til overvannshåndtering
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og i sørlige del av Ryfylke, Rogaland
Veileder for lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 1,1 MB)
Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann, Stavanger kommune
Avstandskrav mellom bygninger/konstruksjoner og kommunale vann- og avløpsledninger
Regler for anleggsbidrag ved tilknytning av private avløpsledninger
Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Forskrift for tømming av slamavskillere og bestemmelser om betaling av gebyr, Stavanger kommune

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no