PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Slamavskiller og septiktanker

Avløp i spredt bebyggelse

Kort fortalt

  • Slamavskiller (septiktank) brukes hovedsaklig der det ikke er bygd ut kommunalt avløpsanlegg i Stavanger. 
  • JTR Gruppen AS tømmer slamavskillerne. 
  • Du får melding i posten når slamavskilleren skal tømmes. 
  • Som eier har du ansvar for at slamavskilleren er lett tilgjengelig for tømming. 

Hvem har slamavskiller? Hvor brukes de?

I områder av Stavanger der det ikke er bygd kommunalt avløpsanlegg, har innbyggerne private avløpsrenseanlegg med slamavskiller (septiktank/fellestank) og egne utslipp. Det finnes også slamavskillere på eiendommer som er tilkoplet kommunalt nett.

Hvem har ansvaret for tømming?

Stavanger kommune er ansvarlig for tømming av slamavskillere, klaringskummer og tette tanker.  Det er firmaet JTR Gruppen AS som tømmer slamavskillerne i hele kommunen. 

Når tømmes det, og hvor ofte?

Du som har slamavskiller får melding i posten når firmaet skal tømme den.

Slamavskilleren tømmes annet hvert år i boliger der toalett er knyttet til slamavskilleren. I hytter tømmes slamavskilleren hvert 4. år. 

På eiendommer med tett tank eller klaringskum (kum med kun ett kammer) utføres tømming én gang i året.

Hva må du gjøre før tømming?

Som eier av eiendommen må du sørge for at slamavskilleren er lett tilgjengelig for tømming:

  • Du må fjerne snø, is eller jord som dekker kumlokket. 
  • Busker eller annet som skjuler kumlokket, må du også fjerne.

Får ikke firmaet tømt slamavskilleren på grunn av manglende forberedelser vil du få beskjed. Dersom tømmebilen må komme tilbake så vil du bli belastet med et gebyr for ekstratømming fra tømmefirmaet. 

Har du behov for ekstratømming?

Kontakt Stavanger kommunens innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 for bestilling i arbeidstiden. Ved akutt behov kontakt JTR Gruppen AS: 

JTR Gruppen AS
tlf 960 96 076 eller vakttelefon 976 35 530 etter klokken 16:30 eller helg.
post@jtrgruppen.no

Ekstratømmingen skal betales av eieren av slamavskiller. Dette faktureres direkte fra tømmefirmaet. 

Utkobling av slamavskillere

Skal en slamavskiller ikke brukes lenger og kobles ut, må firmaet som skal gjøre jobben bestille en siste tømming gjennom Vann, avløp og renovasjon (VAR). Dette er meldepliktig arbeid. Det betyr at ferdigmelding for utkobling av slamavskiller  skal sendes VAR via entreprenørportalen innen en uke etter at arbeidet er gjort. VAR dekker utgiftene ved sluttømmingen.

Har du spørsmål om tømming og tekniske forhold?

Spørsmål om tømming: 
JTR Gruppen AS
960 96 076 eller vakttelefon 976 35 530 etter klokken 16:30 eller helg.
post@jtrgruppen.no

Spørsmål om Stavanger kommunes rolle og om tekniske forhold: 
Vann,avløp og renovasjon, v/VA Myndighet
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no