PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Barnevern
  4. Bli besøkshjem

Bli besøkshjem

Kort fortalt

  • Et besøkshjem tar imot et barn/en ungdom med spesielle omsorgsbehov ca. en helg i måneden, for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna. 
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år. 
  • Barna er mellom 0 og 18 år. 
  • For å bli besøkshjem må du sende inn søknadsskjema og utvidet politiattest.
  • Har du spørsmål? Kontakt Nina på 51 91 27 74/epost nfredenb@stavanger.kommune.no eller Solveig på 51 50 82 96/epost sgitmark@stavanger.kommune.no

Information in other languages

En familie med to voksne og tre barn sitter rundt et bord og spiser.

HVERDAG: Besøkshjem kan gi barn og ungdommer gode hverdagsopplevelser.

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn/en ungdom eller et søskenpar ca. en helg per måned. Familien må ha en stabil livssituasjon, og mulighet for å binde seg for minst ett år. Familien må ikke ha store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer.

Besøkshjemmet må ha tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn/ungdom. Familien må ha evne til å leve seg inn i og forstå barns/ungdommers ulike behov og reaksjoner. Å få oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon er gjerne det barnet/ungdommen trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Ordinær politiattest kreves av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn/-ungdommer har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna/ungdommen trenger flere voksenmodeller, slik at de kan kan ta del i et annet familieliv. Mange av barna/ungdommene har behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med besøkshjemmet har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet.  Besøksbarna/-ungdommene er fra 0 til 18 år. De har ikke nødvendigvis en diagnose, men barn/ungdommer som er under barnevernets tjenester har gjerne spesielle omsorgsbehov. De trenger noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn andre på samme alder.

Hvordan bli besøkshjem?

Fyll ut Søknadsskjema besøkshjem. Etter at søknaden og gyldig politiattest er mottatt, tar barnevernet kontakt og avtaler et hjemmebesøk. Barnevernet vurderer sammen med familien hvilket barn som passer hos dem.

Når familien er godkjent, tar kontaktpersonen i barneverntjenesten initiativ til et møte for å gi mer informasjon om oppdraget og skrive kontrakt. Kontaktpersonen er også veileder. Oppdragsavtale skrives med ett års varighet, og inneholder blant annet tiltak og mål. Besøkshjemmet skal sende kjøre- og timelister til barneverntjenesten minimum hver 2. måned.

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjem er oppdragstakere og får arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn/ungdommer kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/ungdommen fredag ettermiddag, og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet/ungdommen søkes innvilget via kontaktpersonen i barneverntjenesten. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Kontaktinformasjon

Bilde av en smilende dame med halvlangt blondt hår.

Nina Fredenborg

Familieveileder og koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00.

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 27 74
E-post:
nfredenb@stavanger.kommune.no
Solveig Gitmark

Solveig Gitmark

Koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

 

Telefon:
51 50 82 96
E-post:
sgitmark@stavanger.kommune.no