Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Bli besøkshjem

Bli besøkshjem

Kort fortalt

 • Et besøkshjem tar imot barn i helger eller ferier for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna. 
 • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for et år. 
 • Barna er mellom 0 og 18 år. 
 • For å bli besøkshjem må du sende inn utvidet politiattest og søknadsskjema. 

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

De som ønsker å bli besøkshjem må bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Etter at søknaden og gyldig politiattest er mottatt blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av barnevernet sammen med besøkshjemmet.

Når det er enighet mellom besøkshjem og barn vil intervjunotatet og forslaget bli sendt fra Tiltaksavdelingen, støttekontakter og besøkshjem, til aktuell kontaktperson i barneverntjenesten.

Kontaktpersonen i barneverntjenesten innkaller besøkshjemmet til møte for nærmere informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har også veiledningsansvar.  Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag. Kjøre- og timelister skal besøkshjemmet sende til barneverntjenesten minimum hver 2. måned.

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjemmet godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Stavanger barneverntjeneste. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Spørsmål om besøkshjem? Kontakt oss!

Dersom du vurderer å bli støttekontakt eller besøkshjem kan du kontakte oss på følgende nummer

 • 51 50 82 96 (Solveig)
 • 51 91 27 74 (Nina)
 • 51 91 26 00 (Sentralbord)

Besøksadresse: Næringslivets hus, 4. etasje i Haakon VII's gate 8. Inngangen er mot Breiavannet.

Postadresse: Barneverntjenesten i Stavanger, Tiltaksavdelingen, støttekontakter og besøkshjem, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Kontaktinformasjon

Nina Fredenborg

Nina Fredenborg

Familieveileder og koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Mobil:
416 45 526
Telefon:
51 91 27 74
E-post:
nfredenb@stavanger.kommune.no
Solveig Gitmark

Solveig Gitmark

Koordinator for besøkshjem og støttekontakter, i barneverntjenesten

 

Mobil:
482 27 184
Telefon:
51 50 82 96
E-post:
sgitmark@stavanger.kommune.no