PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Barnevern
  4. Bli besøkshjem

Bli besøkshjem

Kort fortalt

  • Et besøkshjem tar imot et barn ca en helg per måned for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna. 
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år. 
  • Barna er mellom 0 og 18 år. 
  • For å bli besøkshjem må du sende inn søknadsskjema og utvidet politiattest.
  • Har du spørsmål? Ring Nina på 51 91 27 74 eller Solveig på 51 50 82 96 for en prat.

Information in other languages

Tegning av to voksne og ett barn.

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller et søskenpar ca en helg per måned. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien må ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med besøkshjemmet har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år. Besøksbarnet trenger ikke ha en diagnose, men som regel har barna som er under barnevernets tjenester av og til ekstraordinære omsorgsbehov. Det må tas hensyn til at barna i besøkshjemmet trenger noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn andre barn og ungdommer på samme alder.

Hvordan bli besøkshjem?

Søknadsskjema besøkshjem. Etter at søknaden og gyldig politiattest er mottatt blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av koordinator sammen med besøkshjemmet.

Kontaktpersonen i barneverntjenesten innkaller besøkshjemmet til møte for nærmere informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har også veiledningsansvar. Oppdragsavtale skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag. Kjøre- og timelister skal besøkshjemmet sende til barneverntjenesten minimum hver 2. måned.

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjem er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Stavanger barneverntjeneste. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

Kontaktinformasjon

Nina Fredenborg

Nina Fredenborg

Familieveileder og koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00.

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 27 74
E-post:
nfredenb@stavanger.kommune.no
Solveig Gitmark

Solveig Gitmark

Koordinator for besøkshjem og støttekontakter i barneverntjenesten

Besøksadresse: Hermetikkgata 5, 4014 Stavanger.

Telefonnummer resepsjon: 51 91 26 00

Postadresse: Barneverntjenesten, Tiltaksavdelingen, postboks 8001, 4068 Stavanger

 

Telefon:
51 50 82 96
E-post:
sgitmark@stavanger.kommune.no