PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Bli vertsfamilie

Bli vertsfamilie

Kort fortalt

 • Stavanger kommune trenger flere vertsfamilier for enslige mindreårige flyktninger.
 • Ungdommene er mellom 16 og 20 år. 
 • For å bli vertsfamilie må du sende søknad til barnevernstjenesten i Stavanger. 

Barnevernet og UNGBO startet samarbeidet i 2016 og har til nå 24 ungdommer som blir fulgt opp av UNGBO, i samarbeid med vertsfamilier og behovet er økende.

Aktuelle ungdommer for vertsfamilie er mellom 16-20 år og har behov for oppfølging.

Hvem er aktuelle vertsfamilier?

 • Du er gift/samboer/enslig med eller uten egne barn.
 • Du ønsker å gi/dele av deg selv
 • Du vil inkludere ungdommen i familien, om det faller seg naturlig.
 • Du har en godkjent utleieenhet i tilknytning til din egen bolig.

Vertsfamiliens oppgaver

I starten er det viktig å bli kjent og etablere en trygg relasjon. Mye av kontakten mellom vertsfamilien og ungdommen skjer på hjemmebane. Kontakten kan omhandle organisering av hybel, matlaging og sosialt samvær, handleturer, og andre aktiviteter både i hjemmet og i nærområdene.  

Oppfølging i arbeidet med ungdommene vil skje i tett samarbeid mellom UNGBO og vertsfamilien. Ungdom i vertsfamilien får sin egen koordinator fra UNGBO. 

Vertsfamilien har oppfølging av ungdommen inntil 20 timer i måneden. Vertsfamilien vil motta veiledning og oppfølging fra UNGBO.

I tillegg utarbeides det egne husregler i samarbeid med ungdommen, vertsfamilie og UNGBO.

Krav til boligen

Hybelen eller leiligheten som en leier ut må være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, som for eksempel en sokkelleilighet. Den må være byggegodkjent av Stavanger kommune, og ha normalt god standard. Det ønskes fortrinnsvis møblerte boliger.

Oppdragsavtalen

Før inngåelse av oppdragsavtalen skal barneverntjenestens ha mottatt uttømmende politiattest og taushetserklæring.

Barneverntjenesten inngår oppdragsavtalen med vertsfamilie som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med 1 måneds gjensidig oppsigelse. Det er fullt mulig å forlenge oppdraget/vertsfamilieoppdraget, dette vil bli fortløpende vurdert ut fra ungdommens behov i samarbeid med ungdommen, vertsfamilien, UNGBO og Stavanger Barnevern. 

Vertsfamilien mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget/rollen de utøver. Arbeidsgodtgjøringen utgjør 50 prosent av Kommunenes sentralforbund (KS) sine gjeldende satser for fosterhjem, mens utgiftsdekningen utgjør 20 prosent av KS sine satser for fosterhjem.

Vertsfamilien mottar også husleie for hybelen de leier ut. Husleiekontrakten skrives mellom huseier og barneverntjenesten frem til ungdommen er 18 år. Oppsigelsestiden er 1 måned gjensidig oppsigelse, og depositumsgaranti stilles av barneverntjenesten frem til ungdommen er 18 år. Husleie, godtgjøringen og utgiftsdekningen utbetales hver måned. 

Ungdom over 18 år

Barneverntjenesten dekker utgifter til vertsfamilie.

Livsopphold og boutgifter skal dekkes via lønn, stipend, INTRO eller NAV, avhengig av hva som er aktuelt for den enkelte ungdom. Ved behov for innbo/etablering søkes det nav om dette dersom ungdom selv ikke har økonomi. 

Hvordan blir jeg vertsfamilie?

Det må sendes en søknad til barneverntjenesten. Vertsfamilien må gjennom en godkjenningsprosess, hvor blant annet taushetserklæring må underskrives og politiattest framlegges.

Kontaktinformasjon

Vibeke Lunde Steinstø

Fagleder, ungdom og fritid: ungbo

Mobil:
482 82 086
Telefon:
51 91 37 99
E-post:
vibeke.lunde.steinsto@stavanger.kommune.no