PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Habilitering, rehabilitering og behandling
  4. Rehabilitering for voksne og eldre

Rehabilitering for voksne og eldre

Kort fortalt

  • Hvis du har behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.
  • Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagfolk for at du skal mestre livet best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.
Hinderløype

Er rehabilitering aktuelt for meg?

Hvis du har behov for en tverrfaglig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.

Snakk med ansatte på ditt lokale helse- og velferdskontor, fastlegen din eller annet helsepersonell hvis du er usikker. De kan veilede og hjelpe deg med en søknad om rehabilitering.

Hvordan foregår rehabiliteringen?

Det avhenger av dine mål og behov. Rehabilitering skal være planlagt med tydelige mål og et avklart forløp. Du setter dine egne mål sammen med fagpersoner. Ulike fagpersoner vil være involvert i rehabiliteringen, alt etter situasjonen du er i.

Hvilken type rehabilitering kan jeg få?

Rehabilitering kan foregå både i ditt eget hjem eller på en institusjon. Hjemme kan du få hverdagsrehabilitering eller spesifikk rehabilitering.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering kan være aktuelt for deg hvis du er over 60 år og behovet ditt kan ivaretas med at du trener på hverdagslige aktiviteter. En hjemmetrener utfører den daglige aktiviteten sammen med deg. Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka fire uker.

Les mer om hverdagsrehabilitering i en egen brosjyre (pdf, 1,59 mb)

Spesifikk rehabilitering i hjemmet

Trenger du rehabilitering som krever at det er fagpersoner som gjennomfører treningen og oppfølgingen sammen med deg, kan spesifikk rehabilitering i hjemmet være aktuelt.

Døgnrehabilitering på institusjon

Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering i hjemmet, kan du få rehabilitering på institusjon. Bergåstjern og Øyane sykehjem har avdelinger for døgnrehabilitering. Her jobber det personer med spesialutdanning og kompetanse innen rehabilitering. Tilbudet gjelder alle over 18 år som har behov for det.

Hva koster rehabiliteringen?

Hverdagsrehabilitering eller rehabilitering i eget hjem er gratis.
Du betaler egenandel for døgnopphold på institusjon.
Se oversikten over gebyrene for satser eller kontakt helse- og velferdskontoret.

Helse- og velferdskontoret er koordinerende enhet

Har du har omfattende behov som krever oppfølging av flere instanser? Da vil helse- og velferdskontoret som koordinerende enhet sørge for at alle samarbeider med hverandre og at du deltar aktivt i rehabiliteringen. Dine mål og det som er viktig for deg skal styre oppfølgingen.

Hvordan søker jeg om rehabilitering?

Du finner søknadsskjema på her. Skjema sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor. Du kan også ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor for å få hjelp til å søke.

Informasjonsbrosjyre om rehabilitering