PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Søknadsbasert tannhelseordning

Støtte til tannlege

Kort fortalt

Utvalg for helse og velferd har vedtatt å innføre en søknadsbasert tannhelseordning med tilhørende inntektsgrenser.

Fristen for å søke om støtte gikk ut 30. september 2023.

Tannlege holder et gebiss og en tannlegeskrape.

Hvem kan søke støtte til tannlege?

Innbyggere som er bosatt og har folkeregistrert adresse i Stavanger kommune kan søke om å få dekket tannlegeutgifter. Du trenger ikke ha store tannproblemer eller ikke ha vært til tannlege på lenge for å søke tannlegestøtte.

Hva det kan søkes om:

 • Tannbehandling som er påbegynt etter 1. mars 2023.
 • Egenandeler utover det som dekkes av HELFO ved spesialistbehandling.
 • Utgifter til kjeveortopedi (tannregulering) som påløper i 2023 for barn og unge til og med det året de fyller 20 år.

Hvilke tannleger kan benyttes?

Ordningen gjelder godkjente offentlige og private tannklinikker (tannleger) i Norge. Ordningen gjelder ikke tannbehandling i utlandet.

Krav til søknad og dokumentasjon

Fordi søknaden må ha med dokumentasjon som inneholder personsensitive opplysninger, kan det kun søkes på papirskjema. Søknaden må være tilstrekkelig utfylt, og opplysningene må dokumenteres. Det må gis tillatelse til at kommunen kan innhente/kontrollere opplysningene. Det innhentes ikke opplysninger om utgifter. 

En husstand i denne sammenhengen er ektefeller, samboere og deres barn under 18 år, og barn over 18 år som fortsatt er elev i videregående skole. Husstanden omfatter ikke hjemmeboende over 18 år som er ferdig med videregående opplæring. Hjemmeboende barn som er ferdig med videregående skole kan søke for egen del på grunnlag av egen inntekt, og ansees ikke som en del av husstanden.

Inntektsgrenser (NB! Inntekt etter skattetrekk)

Husstand

Netto årsinntektsgrense etter skatt

1 voksen

371000

1 voksen 1 barn

441000

1 voksen 2 barn

511000

2 voksne

542 000

2 voksne 1 barn

612 000

2 voksne 2 barn

682 000

Netto inntekt betyr i denne sammenheng inntekt etter ordinært skattetrekk. Har familien flere enn to barn legges 70.000 kroner til per barn.

All inntekt utenom barnetrygd tas med når årsinntekten beregnes. Ektefelle/samboers inntekter må legges ved i tillegg til egen inntekt.  Formue tas ikke med i beregning av inntekten.

Dokumentasjon til søknaden

Dette må legges ved:

 • Behandlingsplan og kostnadsoverslag fra tannlege – se punkt 3.3
 • Hvis du kun har vært til engangsbehandling, for eksempel kontroll og rens, trenger du ikke behandlingsplan. Spesifisert kvittering/faktura må vedlegges.
 • Opplysninger om inntekt

Opplysninger om inntekt er:

 • siste årets skatteoppgjør hvor inntekt og skattetrekk kommer frem  (også for ektefelle/samboer)
 • bekreftelse på utbetalt barnebidrag
 • bekreftelse på utbetalt bostøtte
 • bekreftelse på utbetalt leieinntekter
 • eventuelt andre inntekter

Dersom nåværende inntekt er vesentlig endret sammenlignet med siste års skatteoppgjør, skal søker i tillegg levere dokumentasjon for inntekt i form av  

 • siste tre måneders lønnsslipp/utbetalingsmelding hvor det kommer frem hva som er bruttoinntekt og ordinært skattetrekk, sammen med en begrunnelse for hvorfor siste års skatteoppgjør ikke kan legges til grunn.

Behandlingsplan og kostnadsoverslag fra tannlege

Behandlingsplan og kostnadsoverslag skal inneholde:

 • Journalutskrifter med diagnoser, begrunnet behandlingsplan og kostnadsoverslag.
 • Prognose med opplysninger om pasientens evne og vilje til egenomsorg (herunder informasjon om munnhygieniske forhold og pasientens tannhelse).
 • Røntgenbilder som har betydning for vurderingen av foreslått behandling.
 • Andre relevante opplysninger, jf. pkt.3.3 i Veilederen fra Helsedirektoratet, «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten".

Se mer på Økonomisk støtte til tannbehandling 

Søknadsskjema

Søknadsskjema tannbehandling 2023

Søknadsskjemaet kan også fås ved Nav-kontorene, innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg.

Søknadsskjemaet sendes til
Nav Eiganes og Tasta
postboks 119
4001 Stavanger

Utfylt søknad med dokumentasjon og kostnadsoverslag fra tannlegen kan også leveres til det lokale Nav-kontoret, se adresse og åpningstider:

Nav-kontor | Stavanger kommune

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Nav Eiganes og Tasta på 55 55 33 33. Telefontid er 9-15. Innbyggerservice kan gi generell informasjon på 51 50 70 90 i åpningstiden.

Vedtak

Det fattes enkeltvedtak iht. reglene i forvaltningsloven.

Klagebehandling

Klage på vedtak behandles etter forvaltningsloven av kommunal klagenemnd. Klage sendes Nav-kontoret som forbereder saken og oversender saken til klagenemnda.

Søknadsfrist

Fristen for å søke støtte har nå utløpt.

Les hele den politiske saken her. 

Tannhelse Rogaland

For ordinært tannhelsetilbud - se tannhelse Rogaland. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til Nav Eiganes og Tasta på 55 55 33 33. Telefontid er på hverdager 9-15. Innbyggerservice kan gi generell informasjon på 51 50 70 90 i åpningstiden.