Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Klima- og miljøplan 2018-2030

Klima- og miljøplan 2018-2030

Kort fortalt

  • Den nye klima- og miljøplanen viser hvordan vi i Stavanger kan ta enda bedre vare på natur og miljø.
  • Utkastet til plan har vært på høring, og mer enn 40 innspill viser at engasjementet er stort. 
  • Planen blir bearbeidet og lagt fram for ny politisk behandling i løpet av høsten 2018.
Breiavatnet

Hvordan skal byen vår bli en enda bedre versjon av seg selv?

Forslag til ny klima- og miljøplan inneholder en rekke tema som er viktige for oss - transportløsninger, energibruk, avfallsordninger, luftkvalitet, vannmiljø og flere andre. Planen beskriver utfordringene og forslag til tiltak, og en egen handlingsplan utdyper aktuelle tiltak. 

- Rundt 20 medarbeidere fra ulike deler av kommunen har bidratt i planarbeidet, og nå skal de gå gjennom de mange forslagene og kommentarene fra høringsrunden før politikerne får den til ny behandling, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Les miljøvernsjefens kronikk om planen i Rogalands Avis

Hva står det om i planen?

Planen handler om både natur og miljø, og om klima og energi. Den sier mest om de utfordringene vi har lokalt i nærområdet vårt, og som vi også kan gjøre noe med. Men den sier også noe om hvordan vi kan bidra til et bedre miljø og en tryggere framtid andre steder på kloden. 

En av de største utfordringene i Stavanger er å få ned de lokale klimagassutslippene, som i hovedsak kommer fra transport og fra energi til bruk i bygninger. For å løse dette må både privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommunen jobbe sammen.

Last ned høringsutkast til klima- og miljøplan

Her finner du høringsdokumentene, som består av selve planen og tilhørende handlingsplan:

Andre planer: 

 

Kontaktinformasjon

Gabriele Brennhaugen

rådgiver

Mobil:
976 26 023
Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no