Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivilligheit
  4. Frivilligheita i Stavanger

Frivilligheita i Stavanger

Kort fortalt

  • Stavanger kommune legg til rette for det frivillige arbeidet i byen.
  • Kommunen har frivilligsentraler i alle ni kommunedelane. Vi tilbyr gratis lokale til frivillige lag og organisasjonar. Vi hjelper til når du søkjar om midler. Vi arrangerer kurs og dialogkaféar.

Frivilligsentralar i Stavanger

Ta kontakt med frivilligsentralen nærast deg viss du ynskjer å verta frivillig eller når du treng noko som frivillige kan hjelpa med. Du kan ta kontakt både som enkeltperson og som organisasjon. Vi kan òg hjelpa viss du ynskjer å starta med ein heilt ny aktivitet.

Frivilligsentralane skal vera ein møtestad for folk i kommunedelane. Det er alltid rom for ein kopp kaffi, ein prat og gode idear for korleis kommunedelane våre kan verta ein enda betre plass å bu.

Meir informasjon: nettside og Facebook.

Frivillig?

Det er fleire vegar du kan gå viss du ynskjer å verta frivillig. Du kan kontakte frivilligsentralane eller lag og organisasjonar direkte. Elles så kan du søkje i databasen til frivillig.no etter aktivitetar du kan engasjere deg i.

Tilskotsportalen

Kommunen bruker Tilskotsportalen til å sende ut nyttig og viktig informasjon til lag og organisasjonar. Du kan òg halde deg oppdatert på tilskot, legat og andre søknadsmoglegheitar.

TILSKOTSPORTALEN

Gratis lokale

Frivillige organisasjonar får låne gratis lokale i alle bydelshusa og fleire andre plassar. Finn lokale her - Aktiv kommune

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

seksjonssjef frivilligheit

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no