Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Frivilligheten i Stavanger

Frivilligheten i Stavanger

Kort fortalt

  • Stavanger kommune legger til rette for det frivillige arbeidet i byen.
  • Kommunen har frivilligsentraler i nesten alle kommunedeler. Vi tilbyr gratis lokaler til frivillige lag og organisasjoner. Vi hjelper til når de søker om midler, i tillegg til at vi arrangerer kurs og dialogkafeer.

Stavangers frivilligsentraler

Ta kontakt med frivilligsentralen nærmest deg hvis du ønsker å være frivillig eller når du trenger noe som frivillige kanskje kan hjelpe med. Du kan ta kontakt både som enkeltperson og som organisasjon. Vi kan også hjelpe deg hvis du ønsker å starte med en helt ny aktivitet.

Frivilligsentralene ønsker å være et møtested for folk i bydelen. Det er alltid rom for en kopp kaffe, en prat og gode ideer for hvordan bydelen vår kan bli en enda bedre plass å bo.

Stavangers frivilligsentralers nettside og Facebook.

Frivillig?

Det er flere veier du kan gå hvis du ønsker å være frivillig. Du kan kontakte frivilligsentralene eller lag og foreninger direkte. Ellers så kan du søke i databasen til frivillig.no/  etter aktiviteter du kan engasjere deg i.

For foreninger og lag

Foreningsportalen er en nettside hvor foreningene kan legge inn informasjon om seg selv og sine aktiviteter. Portalen er en god plass å starte hvis man som innbygger ønsker å se hva som rører seg i organisasjonslivet i Stavanger. 

stavanger.foreningsportalen.no/

For at organisasjonen skal få tilgang til Foreningsportalen må man først opprette bruker i Tilskuddsportalen. Deretter kan man registrere organisasjonen sin. 

Vi oppfordrer organisasjoner til å bare registrere organisasjonen én gang. Det er mulig å ha så mange brukere man vil under hver organisasjon. Ta kontakt med Milena Suboticki (milena.suboticki@stavanger.kommune.no) hvis du lurer på noe. 

Kommunen bruker Tilskuddsportalen til å sende ut nyttig og viktig informasjon til lag og organisasjoner. Man kan også holde seg oppdatert på tilskudd, legater og andre søknadsmuligheter.

Gratis lokaler

Frivillige organisasjoner får låne gratis lokaler i alle bydelshusene og flere andre plasser. Finn lokaler her

Kontaktinformasjon

Atle Melangen

seksjonssjef frivillighet

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no

Milena Subotcki

rådgiver frivillige lag og organisasjoner

Mobil:
916 95 719
Telefon:
51 50 77 05
E-post:
milena.suboticki@stavanger.kommune.no