PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kunst i offentlige rom
  5. Minnesmerke over krigsseilerne

Minnesmerke over krigsseilerne

Det skal oppføres et minnesmerke over krigsseilerne fra regionen, kombinert med ny opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum.

Helmich Gabrielsens plass. Foto: Kenneth Varpe

Det nye minnesmerket over krigsseilerne skal plasseres på Helmich Gabrielsens plass. Konstruksjonen med glasstak skal fjernes. Stavanger maritime museum til høyre i bildet.

Fredag 18. juni kl. 10–13 holdes et fagseminar om minnesmerket. Seminaret overføres på Zoom og er åpent for alle.

I april inviterte Stavanger kommune kunstnere og landskapsarkitekter til å melde sin interesse for å delta i en konkurranse om utforming av et helhetlig prosjekt. Oppdraget kombinerer oppføring av minnesmerke over krigsseilerne fra regionen med opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum.

25 godt kvalifiserte søknader kom innen den gitte fristen. Stavanger kommune synes det er veldig kjekt at så mange dyktige kunstnere og landskapsarkitekter har blitt inspirert av planene for minnesmerket og plassopparbeidelsen, og vårt ønske om et tett samarbeid mellom de to faggruppene.

Stavanger kommunes kunstutvalg har invitert følgende fire team til å delta i den lukkede konkurransen om et minnesmerke over krigsseilerne fra Stavangerregionen og opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass:

Team A: Geir Stormoen og Agraff/Jan Løvdal

Team B: Viel Bjerkeset Andersen og Verte/Anita Veiseth

Team C: Jone Kvie og Atsite/Imke Wojanowski og Anne Truelsen Schultz

Team D: Marisa Ferreira, Grindaker/Doriane Happel og Mésen/Vibeke Christensen

Helmich Gabrielsens plass sett fra luften.
Helmich Gabrielsens plass sett fra luften. Ortofoto: Stavanger kommune

Litt om krigsseilerne

Uttrykket «krigsseiler» er betegnelsen på et besetningsmedlem om bord i norske handelsskip under de to verdenskrigene. Mange norske sjøfolk opplevde tøffe år på sjøen under disse krigene, og krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig vurderes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. I etterkant av krigen ble ikke disses sjøfolkenes innsats hedret på samme måte som de som seilte i marinen, og det tok flere tiår før man fikk på plass ordninger som skulle hjelpe dem. Mange av sjøfolkene var skadet, fysisk og psykisk, men kunnskapen om og forståelsen for sjøfolkenes erfaring var liten innen helse- og sosial-tjenesten. I dag er krigsseilernes innsats anerkjent i den norske offentligheten, men det var først i 2013 at det ble gitt en offisiell beklagelse til krigsseilerne for den manglende offentlige støtte og forståelse de møtte i etterkrigs-Norge.

Flere steder i landet har det i den senere tid blitt oppført minnesmerker for å hedre lokale krigsseilere. Av de over 35 000 nordmennene som seilte ute under krigen, kom omtrent 3000 fra Rogaland, og vi vet at minst 140 sjøfolk fra Stavanger fikk en våt grav. I samarbeid med Stavanger Søemandsforening og private initiativtakere ønsker Stavanger kommune og de omliggende kommunene Sandnes, Sola og Randaberg å reise et minnesmerke over krigsseilerne fra regionen. 

Helmich Gabrielsens plass

Helmich Gabrielsens plass, ved Vågen i Stavanger sentrum, er åpen ut mot havnen og omkranset av bygg på de tre andre sidene. Plassen ligger sør for Stavanger maritime museum, og er tett på der hvor krigsseilerne mønstret på. Dagens byrom inneholder mange elementer som uteservering, forbindelser for gående osv. Alle disse elementene må ivaretas og opprettholdes. Byrommet skal oppleves som inviterende for alle brukere. Det må tas hensyn til at det er et historisk rom med eldre, verneverdige sjøhus, og nye grep må innordne seg denne bykonteksten. Minnesmerket over krigsseilerne vil, som en harmonisk del av en helhetlig plassopparbeidelse, kunne gi et løft både for plassen og for denne delen av Stavanger sentrum.

Plassens plassering i byrommet.
Plassens plassering i byrommet. Større versjon av dette kartet ligger på side 9 i kunstplanen, se lenke nedenfor.

Les mer om kunstprosjektet og Helmich Gabrielsens plass i dette utdraget fra kunstplanen

Åpen utlysning

Kunstkomiteen ønsker et grep og en tilnærming som hedrer krigsseilerne og deres historie i et samtidig uttrykk, og som tar hensyn til plassens særegne karakter og funksjon. Det er et omfattende prosjekt. Komiteen søkte kunstnere og landskapsarkitekter (master i landskapsarkitektur/MNLA) som har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt, både økonomisk, teknisk, praktisk og faglig/kunstnerisk. Det er derfor komiteens ønske at kandidater som har et godt utgangspunkt for et velfungerende samarbeid melder sin interesse samlet som et team.

Lukket konkurranse
Blant de som har meldt sin interesse, er fire team blitt invitert til å delta i en lukket konkurranse. Konkurranseperioden vil være ca. tre måneder, fra juni til oktober 2021. Hvert team vil honoreres med kr 60 000 inkl. mva. for skisseforslaget. De innleverte skisseforslagene vil bli vurdert av en jury med faglig flertall, med mål om å utpeke en vinner blant de konkurrerende teamene.

Befaring og seminar

I anledning at det skal gjennomføres en befaring på stedet for de utvalgte teamene, vil det i tillegg bli arrangert et fagseminar som vil vise krigsseilernes historie og i tillegg inkludere bidrag fra fagfelt som kunsthistorie, minnekultur og byplanlegging, for å diskutere utfordringer og muligheter ved det å etablere et minnesmerke i offentlig rom i dag. Seminaret holdes 18.juni. Det er åpent for interesserte gjennom strømming på nett. Se link gjennom facebook-eventet

Detaljering og realisering
Minnesmerket over krigsseilerne er et prosjekt som er høyt prioritert i Stavanger kommune. Intensjonen med konkurransen er at teamet bak vinnerutkastet inviteres til å inngå kontrakt om å realisere forslaget. Det innebærer å detaljere prosjektet (både kunst og uterom). Ved kontrakt vil kunstner få ansvar for å frembringe og montere kunstverket på stedet som en totalentreprise, mens landskapsarkitekt i teamet vil bli engasjert til detaljering av skisseforslaget og skal overlevere detaljplaner og anbudsbeskrivelse for uterommet.

Kunst- og uteromsprosjektet vil finansieres av Stavanger og omliggende kommuner, Stavanger Søemandsforening og ved hjelp av innsamlede midler. Totalbudsjettet for kunst og plassopparbeidelse på er inntil 5 millioner kroner.

Kunstkonsulent for prosjektet er Kenneth Varpe.

Innsamling av midler

For å få realisert minnesmerket, legges det opp til et spleiselag, der Stavanger kommune vil dekke en stor del av kostnadene, sammen med bidrag fra Stavanger Søemandsforening og forhåpentligvis de andre kommunene på Nord-Jæren.

Det er i tillegg behov for ekstern finansiering, og i den anledning har Stavanger Søemandsforening opprettet et kontonummer for bidrag: 3209.30.71947

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

rådgiver 

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Kjell Olsen

Formann, Stavanger Søemandsforening

Ansvarlig for innsamling av midler

 

Telefon:
51 52 55 50
E-post:
kjellolsen45@gmail.com