Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kunst i offentlige rom
  5. Minnesmerke over krigsseilerne

Minnesmerke over krigsseilerne

Helmich Gabrielsens plass skal opparbeides og romme et minnesmerke over krigsseilerne. Nå inviteres kunstnere og landskapsarkitekter til å gå sammen og melde sin interesse for både kunstoppdraget og utformingen av uterommet. Fristen er 12. april.

Helmich Gabrielsens plass. Foto: Kenneth Varpe

Det nye minnesmerket over krigsseilerne skal plasseres på Helmich Gabrielsens plass. Konstruksjonen med glasstak skal fjernes. Stavanger maritime museum til høyre i bildet.

Stavanger kommune inviterer med dette kunstnere og landskapsarkitekter til å melde sin interesse for å delta i en konkurranse om utforming av et helhetlig prosjekt. Oppdraget kombinerer oppføring av minnesmerke over krigsseilerne fra regionen med opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum.

Oppdragsgiver ønsker en helhetlig tilnærming til oppgaven, og ber derfor om at interesserte kunstnere og landskapsarkitekter går sammen og melder sin interesse som et team. Fristen for å melde sin interesse er 12. april 2021 kl. 13.

Målet med invitasjonen er å finne inntil fire team, som i neste omgang vil inviteres til en lukket konkurranse.

Helmich Gabrielsens plass sett fra luften.
Helmich Gabrielsens plass sett fra luften. Ortofoto: Stavanger kommune

Litt om krigsseilerne

Uttrykket «krigsseiler» er betegnelsen på et besetningsmedlem om bord i norske handelsskip under de to verdenskrigene. Mange norske sjøfolk opplevde tøffe år på sjøen under disse krigene, og krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig vurderes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. I etterkant av krigen ble ikke disses sjøfolkenes innsats hedret på samme måte som de som seilte i marinen, og det tok flere tiår før man fikk på plass ordninger som skulle hjelpe dem. Mange av sjøfolkene var skadet, fysisk og psykisk, men kunnskapen om og forståelsen for sjøfolkenes erfaring var liten innen helse- og sosial-tjenesten. I dag er krigsseilernes innsats anerkjent i den norske offentligheten, men det var først i 2013 at det ble gitt en offisiell beklagelse til krigsseilerne for den manglende offentlige støtte og forståelse de møtte i etterkrigs-Norge.

Flere steder i landet har det i den senere tid blitt oppført minnesmerker for å hedre lokale krigsseilere. Av de over 35 000 nordmennene som seilte ute under krigen, kom omtrent 3000 fra Rogaland, og vi vet at minst 140 sjøfolk fra Stavanger fikk en våt grav. I samarbeid med Stavanger Søemandsforening og private initiativtakere ønsker Stavanger kommune og de omliggende kommunene Sandnes, Sola og Randaberg å reise et minnesmerke over krigsseilerne fra regionen. 

Helmich Gabrielsens plass

Helmich Gabrielsens plass, ved Vågen i Stavanger sentrum, er åpen ut mot havnen og omkranset av bygg på de tre andre sidene. Plassen ligger sør for Stavanger maritime museum, og er tett på der hvor krigsseilerne mønstret på. Dagens byrom inneholder mange elementer som uteservering, forbindelser for gående osv. Alle disse elementene må ivaretas og opprettholdes. Byrommet skal oppleves som inviterende for alle brukere. Det må tas hensyn til at det er et historisk rom med eldre, verneverdige sjøhus, og nye grep må innordne seg denne bykonteksten. Minnesmerket over krigsseilerne vil, som en harmonisk del av en helhetlig plassopparbeidelse, kunne gi et løft både for plassen og for denne delen av Stavanger sentrum.

Plassens plassering i byrommet.
Plassens plassering i byrommet. Større versjon av dette kartet ligger på side 9 i kunstplanen, se lenke nedenfor.

Les mer om kunstprosjektet og Helmich Gabrielsens plass i dette utdraget fra kunstplanen

Åpen utlysning

Kunstkomiteen ønsker et grep og en tilnærming som hedrer krigsseilerne og deres historie i et samtidig uttrykk, og som tar hensyn til plassens særegne karakter og funksjon. Det er et omfattende prosjekt. Komiteen søker kunstnere og landskapsarkitekter (master i landskapsarkitektur/MNLA) som har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt, både økonomisk, teknisk, praktisk og faglig/kunstnerisk. Det er derfor komiteens ønske at kandidater som har et godt utgangspunkt for et velfungerende samarbeid melder sin interesse samlet som et team.

Lukket konkurranse
Blant de som melder sin interesse, vil inntil fire team bli invitert til å delta i en lukket konkurranse. Konkurranseperioden vil være ca. tre måneder, fra juni til september 2021. Hvert team vil honoreres med kr 60 000 inkl. mva. for skisseforslaget. De innleverte skisseforslagene vil bli vurdert av en jury med faglig flertall, med mål om å utpeke en vinner blant de konkurrerende teamene.

Befaring og seminar
Det vil arrangeres en befaring for de fire teamene som inviteres til å delta i den lukkede konkurransen. Befaringen vil mest sannsynlig finne sted fredag 18. juni, og vil kombineres med et seminar som vil gi mer utfyllende informasjon om både krigsseilerne, det aktuelle uterommet, samt om minnesmerker som sjanger. Vi vurderer også å åpne dette seminaret for andre interesserte. Det planlegges foreløpig for at befaring og seminar avholdes fysisk, men grunnet uforutsigbarhet med hensyn til covid-19-restriksjoner tas det forbehold om mulig digital gjennomføring.

Detaljering og realisering
Minnesmerket over krigsseilerne er et prosjekt som er høyt prioritert i Stavanger kommune. Intensjonen med konkurransen er at teamet bak vinnerutkastet inviteres til å inngå kontrakt om å realisere forslaget. Det innebærer å detaljere prosjektet (både kunst og uterom). Ved kontrakt vil kunstner få ansvar for å frembringe og montere kunstverket på stedet som en totalentreprise, mens landskapsarkitekt i teamet vil bli engasjert til detaljering av skisseforslaget og skal overlevere detaljplaner og anbudsbeskrivelse for uterommet.

Kunst- og uteromsprosjektet vil finansieres av Stavanger og omliggende kommuner, Stavanger Søemandsforening og ved hjelp av innsamlede midler. Målsetningen er et totalbudsjett for kunst og plassopparbeidelse på inntil 5 millioner kroner. Det endelige budsjettet vil avklares før konkurranseoppstart.

Teamet
Kunstner og landskapsarkitekt skal gå sammen og søke som et team. Under er noen linker til hjemmesider som kan brukes som et utgangspunkt.

Her kan du f.eks. søke opp landskapsarkitekter:
landskapsarkitektur.no/finn-landskapsarkitekt

Her kan du f.eks. søke opp kunstnere:
www.norskebilledkunstnere.no/grunnorganisasjonene/
www.bkfr.no
norskekunsthandverkere.no/node/268
nkvestnorge.wordpress.com

Hvordan melde sin interesse?

Interesserte team bestående av kunstner og landskapsarkitekt bes sende inn en kort tekst som begrunner interessen for delta i konkurransen, og som viser forståelse for oppgavens karakter. Det skal legges ved CV og portfolio med visuell dokumentasjon av relevant erfaring for begge kandidatene i teamet.

Motivert tekst: 1 side
CV: 2 sider per person (maks 4 sider totalt)
Portfolio: 5 sider per person (maks 10 sider totalt)
Totalt: 15 sider

Materialet sendes som én samlet fil, i pdf-format (maks filstørrelse 10 MB og maks 15 sider totalt) til: postmottak.ios@stavanger.kommune.no innen 12. april 2021 kl. 13. Merk e-posten med «Prekvalifisering minnesmerke» og bruk filnavnet: (dittnavn)_minnesmerke.pdf

Kunstkonsulent for prosjektet er Kenneth Varpe.

Vi gjør oppmerksom på at alle innsendte dokumenter til Stavanger kommune er offentlige. Dersom noe ønskes unntatt offentlighet, må det søkes om dette, med begrunnelse.

Innsamling av midler

For å få realisert minnesmerket, legges det opp til et spleiselag, der Stavanger kommune vil dekke en stor del av kostnadene, sammen med bidrag fra Stavanger Søemandsforening og forhåpentligvis de andre kommunene på Nord-Jæren.

Det er i tillegg behov for ekstern finansiering, og i en anledning har Stavanger Søemandsforening opprett en innsamlingsaksjon på Spleis.

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Kjell Olsen

Formann, Stavanger Søemandsforening

Ansvarlig for innsamling av midler

 

Telefon:
51 52 55 50
E-post:
kjellolsen45@gmail.com