Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kunstnerleiligheter

Kunstnerleiligheter

Kort fortalt

 • Stavanger kommune låner ut kunstnerleilighet i Berlin, og leier ut kunstnerleiligheter og atelier i Stavanger. 
 • Residensordningen er et viktig ledd i Stavanger kommunes internasjonale kulturpolitikk, og gir muligheter for kunstnere til faglig fordypning og utvikling av egen karriere.  
 • Søknadsfrist for opphold i leiligheten i Berlin for 2021 er inntil videre stilt i bero på grunn av koronapandemien. 

Kunstnerleilighet i Berlin

Stavanger kommune stiller en leilighet i Berlin til disposisjon for profesjonelle kunstnere som har sitt virke i Stavanger. Kunstnerleiligheten skal gi kunstnere mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske arbeid i et internasjonalt miljø og utvikle nettverk i Berlin.

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere kan søke om arbeidsopphold i leiligheten. Ordningen er tverrfaglig og oppholdet er gratis. 

Søknadsfrist for opphold i leiligheten i Berlin for 2021 er inntil videre stilt i bero på grunn av koronapandemien. 

Leilighet og beliggenhet

Leiligheten er på 60 m2, og inneholder stue/arbeidsrom, soverom, kjøkken, bad og har trådløst nettverk. Leiligheten ligger i bydelen Charlottenburg nær Mitte, midt i sentrum av Berlin, og det er kort vei til buss og t-bane. 

 

Stavanger kommunes kunstnerleilighet i Berlin
Stavanger kommunes kunstnerleilighet i Berlin

Se kart over leilighetens beliggenhet i Berlin nedenfor.

Veiledning for søknad om opphold

Periode og varighet: Arbeidsoppholdet skal ha en varighet fra 1-3 måneder. I særlige tilfeller kan det gis kortere opphold. Ønsket oppholdsperiode og -varighet må defineres tydelig i søknadsskjema.

Reisestipend: Ved tildeling følger det et reisestipend på kr 2000 per måned som utbetales i forkant av avreise. (Dette gis kun dersom du er folkeregistrert i Stavanger kommune.)  

Krav til søker:

 • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke om opphold.
 • Søker må ha tydelig tilknytning til Stavanger gjennom arbeid og bosted.
 • Dersom du har hatt opphold i leiligheten de to foregående årene, vil du ikke bli prioritert. 
 • Oppholdet skal brukes til utvikling av eget kunstnerisk arbeid, utvikle nettverk og kontakt med aktuelle fagmiljø i byen, markedsføring av eget arbeid og/eller annen faglig utvikling. 

Søknadsskjema 

Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger i søknadskjema, og skal inneholde en beskrivelse av hva oppholdet skal brukes til. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Behandling av søknaden

Søknader vil jf. forvaltningsloven bli besvart med foreløpig svar innen tre uker (21 dager). Det må beregnes inntil 8 ukers behandlingstid før endelig vedtak og svar om opphold foreligger.  

 

Tildeling om opphold i kunstnerleiligheten behandles administrativt av kultursjefen. Når det er mange søkere, vil kunstnere i etableringsfasen bli prioritert, og kunstnere som ikke har vært tildelt opphold på et tidligere tidspunkt.  

 

Dersom tildeling av opphold bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller at oppholdet ikke er nyttet etter forutsetningene, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Dette gjelder også ved manglende oppfølging av signert kontrakt ved opphold, og øvrig brudd på ordensregler tilknyttet leiligheten. 

 

Frida Hansens hus

Stavanger kommune, kulturavdelingen disponerer en velutstyrt kunstnerleilighet til utleie for besøkende kunstnere i Frida Hansens hus. Leiligheten er lokalisert i Hillevåg bydel. Rogaland kunstsenter koordinerer løpende tildeling på oppdrag fra Stavanger kommune.

For mer informasjon om leiligheten, søknadsskjema og praksis, ta kontakt med Rogaland kunstsenter direkte. Tlf. +47 51 59 97 60 eller post@rogalandkunstsenter.no.

Frida Hansens hus
Frida Hansens hus

Kunstnerleilighet i Gamle Stavanger

Stavanger kommune har en leilighet og atelier for kunstnere i Øvre Strandgate 66. Leiligheten i 2. etasje er 76 m2 og er delvis møblert. Den inneholder stue, kjøkken, bad, toalett og to soverom. Leiepris er 2 000 kroner per uke.

Rogaland kunstsenter koordinerer utleie av kunstnerleiligheten på oppdrag fra Stavanger kommune.

For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med
Rogaland kunstsenter på telefon 51 59 97 60 eller e-post
post@rogalandkunstsenter.no.

Kunstnerleilighet i Gamle Stavanger
Kunstnerleilighet i Gamle Stavanger

Kontaktinformasjon

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no