Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Stavanger byarkiv
  4. Personlig dokumentasjon

Personlig dokumentasjon

Kort fortalt

  • Stavanger byarkiv kan hjelpe deg med å finne dokumentasjon om deg selv. Du kan for eksempel få innsyn i dokumenter om skolegang, fødselstidspunkt, vitenmål fra grunnskole, bosted og eiendom.
  • Klausuleringsregler gjør at noe dokumentasjon ikke kan offentliggjøres før det er gått en viss tid.
  • Innsyn i barnevernssaker, PPT-journaler, sykejournaler og annen rettighetsdokumentasjon, samt tidligere arbeidssted, må du be om hos den som har laget materialet.
  • Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten finner du herPPT finner du kontaktinformasjon til her.
Stavanger byarkiv. Bilde fra www.stavangerbilder.no

Protokoller fra Johannes skole. Fotograf: Stavanger byarkiv 2017

Fødselsinformasjon

Er du født i Stavanger, kan du finne fødselstidspunkt, vekt, lengde og hodeomkrets hos i byarkivet. Vi har fødselsanmeldelsesskjema fram til og med 1998. Vi trenger da din fødselsdato samt navn på dine foreldre.

For barn født fra 1967 er informasjonen også digitalt tilgjengelig enten ved å logge inn på helsenorge.no og klikke deg inn på valget «helseregistre», eller laste ned Helsenorge-appen til Iphone eller Android.

For fødselsattest må du henvende deg til Skatteetaten, og dåpsattest fås ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor.

Barnevern

Forespørsler om innsyn i barnevernssaker, PPT-journaler, sykejournaler og annen rettighetsdokumentasjon skal normalt ikke rettes til byarkivet, men til den som har produsert materialet. Alle søknader om innsyn i personsensitive saker må gjøres skriftlig. Kontaktinformasjon til barnevernstjenesten finner du her. PPT finner du kontaktinformasjon til her.

Vitnemål fra skole

Vi kan skaffe kopi av vitnemål fra skoler som er administrert av Stavanger kommune. Send en forespørsel per e-post til byarkivet@stavanger.kommune.no med navnet ditt (tidligere navn dersom du har skiftet), fødselsdato, navn på skole og avgangsår.

For enkelte årskull ved noen skoler er ikke arkivmaterialet avlevert til oss, og da må du kontakte skolen direkte. For vitnemål fra videregående skoler må du kontakte Rogaland Fylkeskommune.

Klassebilder

Skolene leverer sjelden inn klassebilder til oss fordi dette ikke er materiale skolene har skapt selv. Klassebilder vil du derimot kunne finne i arkivet til fotografen som tok bildene. Hos Stavanger byarkiv har vi dessverre svært få arkiver med skolebilder.

Bosted og eiendom

Primærkilden for eiendomsinformasjon er byggesaksarkivet. Dette er i daglig bruk, og derfor ikke avlevert til byarkivet. Du kan henvende deg til Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 for å bestille innsyn i byggesaksmapper.

Grunnet en brann i byens politikammer i 1929, hvor også mange kommunale arkiver den gang lå oppbevart, finnes det dessverre lite dokumentasjon over byens bygningsmasse fra før 1930. Dette gjelder vel å merke ikke eiendommer som lå inn under gamle Hetland eller Madla kommune. Eiendomsmappene herfra ble innlemmet i Stavanger kommunes byggesaksarkiv først ved kommunesammenslåingen i 1965. 

Bilde fra brannen i Hospitalgaten i 1929
Bilde fra brannen i Hospitalgaten i 1929

For gjeldende reguleringsplaner, oppmålinger og målebrev kan du henvende deg til Innbyggerservice. Eldre planer fra før 1950 finner du på Stavangerbilder.

Det er mulig vi har fotografier av huset ditt, da først og fremst i form av flyfoto. Send en forespørsel per e-post til byarkivet@stavanger.kommune.no.

Arbeidsforhold

Hvis du har vært ansatt i Stavanger kommune i tiden før 1998 kan byarkivet skaffe dokumentasjon på arbeidsforhold. For arbeidsbekreftelser nyere enn 1998 kan du henvende deg til SK Regnskap.

Kontaktinformasjon

Stavanger byarkiv

Besøksadresse:

Arkivenes hus Richard Johnsens gate 12 4021 Stavanger

Telefon:
51 50 71 58
E-post:
byarkivet@stavanger.kommune.no

«Arkiva fungerer som bruer mellom fortid, notid og framtid.»