PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Badeplasser

Badeplasser

Kort fortalt

 • I Stavanger finner du mange fine bademuligheter.
 • Gjør deg kjent med bunnforholdene før du hopper eller stuper. 
 • Vannkvaliteten måles 35 steder seks ganger i løpet av sommeren.
 • Oppdager du mangler eller forsøpling meld fra på www.varsleomfeil.no.

Information in other languages

Oversikt over badeplasser og -anlegg i Stavanger

Informasjon om de mest populære badeplassene i Stavanger finner du her. Og nedenfor er et kart over alle badeplassene.


Stuping og badevett

Stup alltid utover fra ytterkanten av stupebrett og du skal vite hvor dypt det er før du stuper. Svøm ikke utenfor stupebrett.

Badetemperaturer

Badetemperaturer måles automatisk hver halve time. 

Badeplass Oppdatert Temperatur
Badedammen 4. februar kl. 03.37 2,4 °C
Godalen 4. februar kl. 03.13 5,8 °C
Grønnavigå 4. februar kl. 03.20 6,1 °C
Møllebukta 4. februar kl. 02.40 3,2 °C
Vaulen 4. februar kl. 03.02 5,6 °C

Stavanger var først ute med å teste løsningen med automatiske badetemperaturer. Nå er ordningen utvidet til badeplasser i hele landet. Sjekk flere badetemperaturer her

Sjekk kvaliteten på badevannet

Stavanger kommune tar kvalitetsprøver av badevannet seks ganger i perioden juni – august på 35 små og store badeplasser. Prøvene analyseres for tarmbakterier.

De neste prøvene tar vi 26. og 27. juli, 9. og 10. august og 23. og 24. august.

Resultatene av prøvene er klare et par dager etter prøvedato. Viser en prøve dårlig vannkvalitet, tar vi en kontrollprøve, før vi eventuelt setter opp skilt der vi fraråder bading på stedet. 

I Hålandsvatnet tar vi også prøver hver uke for å avdekke eventuelle giftige blågrønnalger. Siste prøve tatt 8.august 2022 viser kun lave verdier av algetoxin, som ligger godt under grenseverdien.

Steder med god badevannkvalitet ved siste måling 22 og 23. august 2022:

 • Forusstranda sør
 • Forusstranda nord
 • Skredbakka
 • Kjøbenhavnerbukta
 • Dusavikstranda
 • Litle Stokkavatn
 • Store Stokkavatnet ved Eskelandsskogen
 • Badedammen 
 • Grønnevig
 • Kuneset
 • Skeisvika/Sandvågen
 • Saltneset badeplass øst
 • Saltneset badeplass vest
 • Rosenli
 • Strømvig sjøbad
 • Vaulen
 • Strømvig utenfor molo
 • Mariero stasjon
 • Sjøparken, Storhaug
 • Jåttåvågen, badeplass ytterst mot båthavnen
 • Peisaren
 • Hålandsvatnet ved Friheim
 • Peisaren, Vassøy
 • Møllebukta
 • Godalen
 • Store Stokkavatnet ved Sandal
 • Tømmervika
 • Jåttåvågen (innenfor allmenningen)

Steder med god badevannskvalitet ved siste måling 9. august 2022:

 • Sokn camping
 • Breivik, Vestre Åmøy
 • Hedlevik, Askje
 • Skorpefjell, Mosterøy
 • Kadlaneset, Mosterøy
 • Prestvågen, Vikevåg
 • Sandvik, Østhusvik
 • Fåholmen badeplass
 • Steinesvåg
 • Kvitevik badeområde

Camping og telting på strender i Stavanger

I Stavanger er det lov å sette opp telt i de kommunale friområdene, men du må følge friluftslovens regler med antall døgn og avstand til hus. Det er ikke lov å telte på badeplasser, parker eller ved Vannassen, Mosvatnet, Fritidsgården på Gausel, Gauselskogen naturreservat og Hestnes. Det er ikke tillatt med bobil.

Her er reglene i friluftsloven:

§ 9. (Rasting og telting.)

Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting. Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder.

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, medmindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.