Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Badeplasser

Badeplasser

Kort fortalt

 • I Stavanger finner du mange fine bademuligheter.
 • Gjør deg kjent med bunnforholdene før du hopper eller stuper. 
 • Vannkvaliteten måles 35 steder seks ganger i løpet av sommeren.
 • Oppdager du mangler eller forsøpling meld fra på www.varsleomfeil.no.
 • Hålandsvatnet har oppblomstring av giftige alger. Bading frarådes.

Information in other languages

Kart over badeplasser og -anlegg i Stavanger


Stuping og badevett

Stup alltid utover fra ytterkanten av stupebrett og du skal vite hvor dypt det er før du stuper. Svøm ikke utenfor stupebrett.

Badetemperaturer

Badetemperaturer måles automatisk hver halve time. 

Badeplass Oppdatert Temperatur
Badedammen 17. oktober kl. 21.02 9,6 °C
Fåholmen badeplass 17. oktober kl. 18.05 12,3 °C
Godalen 17. oktober kl. 21.01 11,9 °C
Grønnavigå 17. oktober kl. 20.32 12,2 °C
Møllebukta 17. oktober kl. 15.36 11,5 °C
Stora Stokkavatnet 17. oktober kl. 20.35 11,3 °C
Vaulen 17. oktober kl. 20.52 11,6 °C

Stavanger var først ute med å teste løsningen med automatiske badetemperaturer. Nå er ordningen utvidet til badeplasser i hele landet. Sjekk flere badetemperaturer her

Sjekk kvaliteten på badevannet

Stavanger kommune tar kvalitetsprøver av badevannet seks ganger i perioden juni – august på 35 små og store badeplasser. Prøvene analyseres for tarmbakterier.

Måledatoer i 2022 publiseres her når de er klare.

Resultatene av prøvene er klare et par dager etter prøvedato. Viser en prøve dårlig vannkvalitet, tar vi en kontrollprøve, før vi eventuelt setter opp skilt der vi fraråder bading på stedet. 

Steder med god badevannkvalitet ved siste måling 2. august 2021:

 • Møllebukta
 • Store Stokkavatnet ved Sandal
 • Saltneset badeplass øst
 • Saltneset badeplass vest
 • Skredbakka
 • Store Stokkavatnet ved Eskelandsskogen
 • Forusstranda sør
 • Litle Stokkavatn
 • Kjøbenhavnerbukta
 • Vaulen
 • Skeisvika
 • Tømmervika
 • Rosenli
 • Dusavikstranda
 • Forusstranda nord
 • Strømvig sjøbad
 • Strømvig utenfor molo
 • Mariero stasjon
 • Godalen
 • Jåttåvågen (innenfor allmenningen)
 • Badedammen 
 • Grønnevig
 • Kuneset
 • Sjøparken, Storhaug
 • Jåttåvågen, badeplass ytterst mot båthavnen

Steder med god badevannkvalitet ved siste måling 3. august 2021:

 • Fåholmen badeplass
 • Kvitevik badeområde
 • Prestvågen, Vikevåg
 • Kadlaneset, Mosterøy
 • Skorpefjell, Mosterøy
 • Sokn camping
 • Breivik, Vestre Åmøy
 • Steinesvåg
 • Hedlevik, Askje
 • Sandvik, Østhusvik
 • Leirå, Judaberg

Steder med dårlig vannkvalitet (bading frarådes)

 • Hålandsvatnet, på grunn av giftige alger er bading forbudt. Unngå kontakt med vannet. Oppblomstringen er vanlig når temperaturen stiger på forsommeren. Årsaken er den næringsrike bunnen. Status oppdatert: 16.07.2021.

Badedammen

Badedammen er byens eldste badeplass. Den ligger under Bybrua i Storhaug bydel.

Badedammen i Stavanger. Foto: Ståle Madland Schjelderup
Stavanger kommune.

Badedammen er en kunstig dam, først anlagt på 1800-tallet. Sjøvann blir pumpet inn i dammen. 

Fasiliteter:

 • en liten sandstrand
 • toaletter
 • to brygger
 • rutsjebane og grill

Godalen

Godalen badeplass ligger på Storhaug.

Godalen badeplass. Foto: Torgeir Esig Sørensen
Godalen badeplass. Foto: Torgeir Esig Sørensen

Fasiliteter:

 • Sandstrand
 • Fine viker og plener
 • Toalett
 • Grill
 • Lekeplass
 • Stupebrett
 • Godt tilrettelagt for barn og voksne

Parkering og tilkomst: Tilkomst til badeplassen fra Østre Ring eller fra turveien langs sjøen. 

Møllebukta

Badeplass med historiske omgivelser fra vikingtiden i Hafrsfjord.

Møllebukta
Møllebukta. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Møllebukta badeplass ligger innerst i Hafrsfjorden med med sandstrand og flotte parkomgivelser. Her kan du bade i fjorden der slaget som samlet Norge stod og sole deg på plenen mens du beskuer skulpturen Sverd i fjell. 

 Fasiliteter:

 • Sandstrand
 • Kiosk

Parkering og tilkomst:

Tilkomst fra Madlaveien fra gang- og sykkelvei eller fra turveien som går gjennom området. Det er egen parkeringsplass ved badeplassen, men på varme dager kan det være trangt.

Vaulen

På idylliske Vaulen badeplass i Hinna bydel finner du seks små sandstrender som ligger lunt til mot Gandsfjorden.

Fasiliteter:

 • Lekeapparater på land og i sjø
 • Sandvolleyball-bane
 • Ball-løkker
 • Stupebrett
 • Toaletter

Tilrettelegging: Rampe ut i sjøen for bevegelseshemmede 

Badeplassen ligger i enden av Stasjonsveien og er en av Stavangers mest besøkte.

Parkering og tilkomst: Det er gode gangforbindelser til badeplassen fra turveien langs Gandsfjorden og videre til Hinnastraen.

Det er opparbeidet egen parkeringsplass på Vaulen, men det kan være parkeringsproblemer på varme dager.

Området brukes også til store og små arrangementer, men er primært område for bading og friluftsliv. Det er turveier, skog og svaberg i friområdet rundt badeplassen.

Camping og telting på strender i Stavanger

I Stavanger er det lov å sette opp telt i de kommunale friområdene, men du må følge friluftslovens regler med antall døgn og avstand til hus. Det er ikke lov å telte på badeplasser, parker eller ved Vannassen, Mosvatnet, Fritidsgården på Gausel, Gauselskogen naturreservat og Hestnes. Det er ikke tillatt med bobil.

Her er reglene i friluftsloven:

§ 9. (Rasting og telting.)

Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting. Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder.

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, medmindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.