PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Felle, fjerne eller beskjære trær

Felle, fjerne eller beskjære trær

Kort fortalt

Parkskog ved Mosvatnet

Hva er en by uten trær? Trær er ikke bare vakre og en del av vår identitet.
De demper trafikkstøy og renser lufta. De er nær oss og gir oss en grønn
opplevelse, uten at man må dra langt av gårde. De kan leve i flere hundre
år og er boliger og mat for fugler, insekter og en rekke arter i naturen. Derfor ønsker vi å ta vare på de trærne vi har, så langt det er mulig.

Er du nabo til trær som likevel er til skade eller ulempe for deg? Da kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Slik søker du om felling eller beskjæring av trær

Du kan søke om felling eller beskjæring av trær på kommunalt område som skygger for tomten din, eller hvis du er redd for at treet skal velte og gjøre skade. Vi ber deg sende inn en søknad så vi kan gjøre en faglig vurdering og ivareta viktige trær.

1. Fyll ut søknadsskjema
Fyll ut og send inn det elektroniske søknadskjemaet for trefelling og beskjæring. Saksbehandlingen går raskere, når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

2. Merk trærne på kart 
Det er viktig at du laster opp et kart som viser hvor treet står, det er også mulig laste opp bilder. Bilder som illustrerer situasjonen godt kan i noen tilfeller erstatte en befaring på stedet og saksbehandlingen går dermed raskere.

3. Varsle naboer 
Før du fyller ut skjemaet, må du ha varslet berørte naboer. I skjemaet må du oppgi navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.

Det er ikke mange gatetrær som klarer å vokse seg så store, og bli gamle, som for eksempel disse gatetrærne i Stokkaveien. Det tar mange år før et nyplantet tre har vokst seg så stort at det kan kompensere for et gammelt tre. Derfor skal – spesielt store og gamle - bytrær i utgangspunktet bevares så lenge som mulig, før de erstattes med nye.

Hvordan blir søknaden min om trefelling eller vegetasjonsrydding vurdert?

Vi vurderer søknaden ut fra gjeldende reguleringsplaner, Naboloven, Naturmangfoldloven, Forvaltningsplan for bytrær og Overordnet skjøtselsplan for Stavanger kommune. 

I tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet.

Felling av trær kan være aktuelt 

 • ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering.
 • når treet kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssolen anses vanligvis som viktigst.

Felling av trær er ikke aktuelt 

 • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter.
 • for å redusere nedfall av løv og nåler.
 • hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting eller at eksisterende trær har blitt større.
 • hvis de kaster skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.

Når er søknadsfristen for trefelling og når blir arbeidet utført?

 • Søknadsfristen er 15. september.
 • Søknader blir behandlet i perioden 15. september til 1. desember. Søknader som sendes etter søknadsfristen, blir behandlet i samme periode året etterpå.
 • Trefelling, beskjæring og vegetasjonsrydding er sesongarbeid som utføres i vinterhalvåret (cirka september til april). Hogst av busker og trær kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt, derfor utføres slikt arbeid utenfor hekketiden.
 • Kommunen er nødt til å prioritere andre oppgaver, som plenklipping, i sommerhalvåret.
 • Unntak er strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom.

Det å ha trær i nabolaget gjør det mer innbydende å bevege seg ute. Dette er viktig for bedre folkehelse.
Det å ha trær i nabolaget gjør det mer innbydende å bevege seg ute. Dette er viktig for bedre folkehelse.

Hvem kan felle trær - kan jeg gjøre det selv?

 • Dersom du har erfaring med trefelling eller vegetasjonsrydding, kan du utføre arbeidet selv etter anvisning fra kommunen. 
 • I noen tilfeller ønsker kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerheten eller hvis det er behov for en fagmessig beskjæring.
 • Du må fylle ut en egenerklæring for bruk av motorsag/motorisert ryddesag som du får tilsendt av kommunen. 
 • Større tiltak må utføres utenfor hekkesesongen for fugl.

Kontaktinformasjon

Idrett og utemiljø

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no