Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Felle, fjerne eller beskjære trær

Felle, fjerne eller beskjære trær

Kort fortalt

Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Ønsker du felling eller beskjæring av trær eller busker i et offentlig friområde må du sende inn en søknad om det. Søknadsfristen er 15. september hvert år.
Ønsker du felling eller beskjæring av trær eller busker i et offentlig friområde må du sende inn en søknad om det. Søknadsfristen er 15. september hvert år.
 

Slik søker du om felling eller beskjæring av trær

Dersom trær på kommunalt område tar for mye lys fra tomten din, eller hvis du er redd for at de kan bli til fare for din eiendom, kan du søke om beskjæring eller felling.

1. Fyll ut søknadsskjema
Fyll ut og send inn det elektroniske søknadskjemaet for trefelling og beskjæring. Saksbehandlingen går raskere, når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

2. Merk trærne på kart 
Du vil bli bedt om å laste opp et kart, der du merker vegetasjonen som søknaden gjelder for. Du kan også laste opp bilder. Bilder som illustrerer situasjonen godt kan i noen tilfeller erstatte en befaring på stedet og saksbehandlingen går dermed raskere.

3. Varsle naboer 
Før du fyller ut skjemaet, må du ha varslet berørte naboer som grenser til samme området. I skjemaet må du oppgi navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.

Hvordan blir søknaden min om trefelling eller vegetasjonsrydding vurdert?

Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er naboloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. I tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet.

Felling av trær kan være aktuelt 

 • ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering.
 • når de kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen, eller er årsak til lite lys i huset. Ettermiddagssolen anses vanligvis som viktigst.
 • når de har mistet sin funksjon eller estetisk verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende.

Felling av trær er ikke aktuelt 

 • for å oppnå bedre utsikt fra enkelte tomter.
 • for å minske nedfall av løv og nåler.
 • hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting eller at eksisterende trær har blitt større.
 • hvis de kaster skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen.

Når er søknadsfristen for trefelling og når blir arbeidet utført?

 • Søknadsfristen er 15. september.
 • Søknader blir behandlet i perioden 15. september til 1. desember. Søknader som sendes etter søknadsfristen, blir behandlet i samme periode året etterpå.
 • Søknadsfristen er den samme, uavhengig om kommunen skal utføre arbeidet eller om du kan gjøre arbeidet selv.
 • Trefelling, beskjæring og vegetasjonsrydding er sesongarbeid som utføres i vinterhalvåret (cirka september til april). Hogst av busker og trær kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt, derfor utføres slikt arbeid utenfor hekketiden.
 • Kommunen er nødt til å prioritere andre oppgaver, som plenklipping, i sommerhalvåret.
 • Unntak er strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom.

Hvem kan felle trær - kan jeg gjøre det selv?

 • Har du mulighet til å gjøre arbeidet selv, kan vi gi deg tillatelse til det.
 • Dersom du har erfaring med trefelling eller vegetasjonsrydding, kan du utføre arbeidet selv etter anvisning fra kommunen. Du slipper da lang ventetid. 
 • I noen tilfeller ønsker kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerheten eller hvis det er behov for en fagmessig beskjæring.
 • Stavanger kommune har ikke ansvaret for felling eller beskjæring, dersom du gjør det for egen regning.
 • Du må fylle ut en egenerklæring for bruk av motorsag/motorisert ryddesag som du får tilsendt av kommunen. Du kan sette i gang når du har mottatt tillatelse.
 • Større tiltak må utføres utenfor hekkesesongen for fugl.
 • Hvis du ikke har mulighet til å utføre arbeidet selv, kan du krysse av i søknaden, at kommunen skal gjøre det for deg. Kommunen prioriterer oppdrag som haster og det kan oppstå lengre ventetid.

Kontaktinformasjon

Park og vei

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no