PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Hvordan skal Fjøløy natur- og friområde bli? - Si din mening!

Hvordan skal Fjøløy natur- og friområde bli? - Si din mening!

Kort fortalt

  • Fjøløy natur og friområde ligger på Fjøløy. Fjøløy kystfort var operativt her frem til 2011, da området ble åpnet for alle.
  • Planen er grunnlag for videre arealbruk og utvikling av området med rammer for tiltak og aktiviteter
  • Målet er å øke tilgjengeligheten og bruken av natur og friområdet, samtidig som kulturminner, militærhistorie og naturverdier forvaltes og formidles på en bærekraftig måte
  • Høringsfrist for disposisjonsplanen er 22. august

Information in other languages

Turgåere på Fjøløy

Foto: John Petter R. Nordbø

Om Fjøløy

Fjøløy ligger cirka 17 km i luftlinje nordvest fra Stavanger sentrum. Natur- og friområdet er 270 dekar og ligger sørvest på øya, med utsikt mot Kvitsøy i vest. Kystlandskapet er kupert med kystlynghei, naturbeitemark og svaberg. Dette er et område med store naturverdier og godt bevart kulturlandskap. Det er værhardt med nord- og vestavind.

Fjøløy ligger i Rennesøy kommunedel. Øya ligger sør for Klosterøya, som har navn etter Utstein kloster. Middelalderklosteret er kjent som et nasjonalt turistmål. Fjøløy har fastlandsforbindelse med bro via Klosterøy og Mosterøy. Mosterøy er nærmeste tettsted med butikk. Naboeiendommene til Fjøløy fort nyttes til beitemark for storfe og sau.

Fjøløy kystfort Bygningene, kanonene og infrastrukturen i kystfortet er viktige militærhistoriske kulturminner fra andre verdenskrig og ettekrigstiden frem til 1990 årene.

Fjøløy kystfort ble anlagt i 1941. Etter andre verdenskrig ble Fjøløy hovedfort i Rogaland for det norske Sjøforsvaret. Senere er området brukt til militært øvingsområde. All militær aktivitet ble lagt ned i 2009.

 

Åpen høring - si din mening!

Stavanger kommune har sendt disposisjonsplanen for Fjøløy fort på åpen høring med høringsfrist 22. august 2021. 

Plandokumentene og den politiske saken kan du lese her

Innspill til planen kan du sende til  postmottak@stavanger.kommune.no og merke med  'Høringsinnspill til disposisjonsplan Fjøløy fort',