PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Parker og friområder
 5. Lekeplass

Lekeplassene i Stavanger

Kort fortalt:

 • Vi har en strategi for hvordan vi bygger, drifter og vedlikeholder lekeplassene i kommunen.
 • Det er snaue 400 lekeplasser som kommunen har ansvar for.
 • Målet vårt er å skape innbydende og grønne leke- og aktivitetsarealer for alle.
Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet ble åpnet høsten 2022.

Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet ble åpnet høsten 2022.

Hva er en lekestrategi?

Stavanger har 371 kommunale lekeanlegg som omfattes av den nye lekestrategien. Lekestrategiens formål er å lage rammer for en helhetlig planlegging, forvaltning og drift av de offentlige lekeplassene i Stavanger. Strategien tar også tak i oppfølging av eksisterende lekeplasser på en bærekraftig måte.

Valberg lekeplass. Bildet viser lekeapparatet bikuben
Bikuben ligger i Valbergparken.

Målet for Stavanger kommunes arbeid med offentlige lekeplasser er å skape innbydende og grønne leke- og aktivitetsarealer for alle.

Hovedgrep i lekestrategien:

 • Det legges til rette for mer miljøvennlige lekeplasser.
 • Det satses på 14 superlekeplasser jevnt fordelt i kommunedelene.
 • Omlegging av en del små sandlekeplasser til nærmøteplasser uten lekeutstyr.
 • Bedre informasjon om leketilbudet på kommunens nettsider med kartløsning.
 • Anbefalt programmering av lekeplasser:
  • 30 prosent grønnstruktur
  • 35 prosent tilgjengelig for alle
  • 30 prosent aktiviteter med varierte motoriske utfordinger

Les hele lekestrategien her:

 

Bakgrunnsmateriale for lekestrategien

Økonomi og fremdrift i lekeplasstrategien

 

Hvor er lekeplassene?

Her kan du finne oversikt over noen lekeplasser i Stavanger. Nettsiden er under arbeid og vil oppdateres med flere lekeplasser.

Kontaktinformasjon

Kristin Knupper

Lekeplassforvalter, Park og natur

Telefon:
51 50 73 19
E-post:
kristin.knupper@stavanger.kommune.no

Kine Marie Krogh Olsen

Landskapsarkitekt, Idrett og utemiljø 

Mobil:
477 97 266
Telefon:
51 50 87 36
E-post:
kine.marie.krogh.olesen@stavanger.kommune.no