Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Lervig park

Lervig park

Første fase av parken i Lervig er nå klar. Fase to kommer etter hvert, og i 2023 skal parken være helt ferdig.

Bilde av parken i oktober 2019

I Lervig skal det komme skole og barnehage på tomta bak Lervig sykehjem, og innerst i bukta kommer det en ny, stor park.

Første fase av den nye bydelsparken sto ferdig høsten 2019. Det har kommet gress, nye trær, benker, turvei og lekeapparater. 

Kart over området
Det røde feltet er brannstasjonen, det grønne er parkområder. Lervig park ligger mellom sykehjemmet og sjøen. I tillegg er det satt av et parkareal på 1400 m² øst for brannstasjonen. Det kan være naturlig at dette arealet blir opparbeidet i sammenheng med Lervig park. Da vil parkarealet bli totalt på ca. 16 000 m².

Skisse av hvordan den midlertidige parken kan bli.
Denne skissen viser første trinn i en gradvis utvikling av parken. Vi ønsker å gjøre området grønt og innbydende, som et utgangspunkt for den videre utviklingen.

Lyst til å bidra?

Det er ikke for sent å komme med innspill til hvordan den endelige parken skal bli! Vi jobber med å få på plass en samskapingsgruppe for deg som bor i nabolaget, og andre interesserte som vil bli med i utviklingen av parken. Vil du være med? Meld din interesse til lervigparken@stavanger.kommune.no

15. januar 2019 var det folkemøte og workshop på Lervig sykehjem, i regi av Storhaug bydelsutvalg og Urban Sjøfront. Det har også vært tegnekonkurranse og workshop rettet mot barn. I mars arrangerte Universitetet i Stavanger et hackaton (workshop over en hel helg) der studenter kunne velge Lervig park som case. Her kan du lese en oppsummering av medvirkningen til nå. 

Vi fortsetter med å samle inn innspill og gode forslag. Den endelige parken skal være ferdig i 2023, forutsatt finansiering. Detaljprosjektering av permanent park planlegges med oppstart i 2. halvår 2020.

Slik så området ut våren 2019, før vi satte i gang med første fase av parken.
Slik så området ut våren 2019, før vi satte i gang med første fase av parken.

En park for hele byen

Lervig park er en etterlengtet og viktig bydelspark på Storhaug. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler. Omgivelsene rundt er fortsatt under utvikling. Noe av bebyggelsen står ferdig, noe er under bygging og noe står fortsatt på vent. Det er hovedvekt av unge voksne som bor i området. Lervig sykehjem står som kjent ferdig, og arbeidet med regulering av tomten for ny skole og brannstasjonen er under arbeid.

Lervig park skal betjene mange ulike grupper: familier, barn og unge, voksne og eldre. Parken må derfor ha fleksibilitet og kunne gi rom for mange brukergrupper. Det er viktig at det er gode forbindelser for å komme til parken. I tillegg er det selvsagt viktig at vi får inn flere grønne områder for miljøet og biologisk mangfold. Vi ønsker god dialog med beboere og andre interesserte for å skape en bra park sammen.

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no