Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Lervig park

Lervig park

Onsdag 19. juni kl. 10 skal ordføreren ta første spadestikk i Lervigparken i østre bydel!

Flyfoto av området i dag.

Nå skjer det i Lervig! Det skal komme skole og barnehage på tomta bak Lervig sykehjem, og innerst i bukta kommer det en ny, stor park.

I juni starter vi arbeidet med å etablere deler av den nye bydelsparken i Lervig. I denne første fasen skal vi blant annet få på plass mer gress, nye trær, benker, litt lekeapparater, og kanskje også en sykkelbane. 

Onsdag 19. juni kl. 10 skal ordfører Christine Sagen Helgø ta første spadestikk. Alle som vil, er velkomne til markeringen! 

Hvor kommer parken?

Kart over området
Det røde feltet er brannstasjonen, det grønne er parkområder. Lervig park ligger mellom sykehjemmet og sjøen. I tillegg er det satt av et parkareal på 1400 m² øst for brannstasjonen. Det kan være naturlig at dette arealet blir opparbeidet i sammenheng med Lervig park. Da vil parkarealet bli totalt på ca. 16 000 m².

Hva skjer sommeren 2019?

Den første fasen består av følgende elementer:
- Plenarealer, grasbakke og kanskje blomstereng
- 50 nye trær (kan evt. flyttes internt ved behov i neste fase)
- Enkle benker (kan gjenbrukes andre steder i kommunen etterpå)
- Flyttbare sykkelstativer
- Huske, karusell og søppelbeholdere fra kommunens lager
- Muligens en ny pumptrack (sykkelbane), kan evt. flyttes til et nytt sted etterpå, f.eks. en skole
- Sandhaug til lek
- Enkel opparbeidelse av grusstier
- Vurdering om det skal legges trekkerør for strøm (belysning langs vannet) og drikkevann (vannpost) 

Skisse av hvordan den midlertidige parken kan bli.
Denne skissen viser første trinn i en gradvis utvikling av parken. Vi ønsker å gjøre området grønt og innbydende, som et utgangspunkt for den videre utviklingen.

Lyst til å bidra?

Selv om vi er i gang med første fase av parken, er det ikke for sent å komme med innspill til hvordan den endelige parken skal bli! Vi jobber med å få på plass en samskapingsgruppe for deg som bor i nabolaget, og andre interesserte som vil bli med i utviklingen av parken. Vil du være med? Meld din interesse til lervigparken@stavanger.kommune.no

Vi har hatt ulike medvirkningsopplegg i vår, og kommer til å ta opp tråden igjen til høsten. 15. januar 2019 var det folkemøte og workshop på Lervig sykehjem, i regi av Storhaug bydelsutvalg og Urban Sjøfront. Det har også vært tegnekonkurranse og workshop rettet mot barn. I mars arrangerte Universitetet i Stavanger et hackaton (workshop over en hel helg) der studenter kunne velge Lervig park som case. Her kan du lese en oppsummering av medvirkningen til nå. 

Vi fortsetter med å samle inn innspill og gode forslag. Den endelige parken skal være ferdig i 2023, forutsatt finansiering. Detaljprosjektering av permanent park planlegges med oppstart i 2. halvår 2020.

Slik ser området ut i dag.
Slik ser området ut i dag.

En park for hele byen

Lervig park er en etterlengtet og viktig bydelspark på Storhaug. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler. Omgivelsene rundt er fortsatt under utvikling. Noe av bebyggelsen står ferdig, noe er under bygging og noe står fortsatt på vent. Det er hovedvekt av unge voksne som bor i området. Lervig sykehjem står som kjent ferdig, og arbeidet med regulering av tomten for ny skole og brannstasjonen er under arbeid.

Lervig park skal betjene mange ulike grupper: familier, barn og unge, voksne og eldre. Parken må derfor ha fleksibilitet og kunne gi rom for mange brukergrupper. Det er viktig at det er gode forbindelser for å komme til parken. I tillegg er det selvsagt viktig at vi får inn flere grønne områder for miljøet og biologisk mangfold. Vi ønsker god dialog med beboere og andre interesserte for å skape en bra park sammen.

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no