Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Lervig park

Lervig park

Takk til alle dere som har kommet med innspill til hva den nye Lervigparken bør inneholde! Nå skal den endelige parken prosjekteres, basert på forslagene som er kommet inn.

Vi har notert ned og sett nærmere på hva som er mulig av både små og store ideer gjennom medvirkningsfasen. Denne tegningen viser de innspillene som vi nå skal undersøke nærmere for å se hva som er mulig. Deretter skal vi lage en plan for parken og planlegge byggingen!

Vi har notert ned og sett nærmere på hva som er mulig av både små og store ideer gjennom medvirkningsfasen. Denne tegningen viser de innspillene som vi nå skal undersøke nærmere for å se hva som er mulig. Deretter skal vi lage en plan for parken og planlegge byggingen!

Bilde av parken i oktober 2019

En park for hele byen

Lervig park er en etterlengtet og viktig områdepark på Storhaug. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler. Lervig park skal betjene mange ulike grupper: familier, barn og unge, voksne og eldre. Parken må ha fleksibilitet og kunne gi rom for mange brukergrupper med ulike aktiviteter og funksjoner. Parken skal ha gode løsninger som er naturbaserte og øker biologisk mangfold.

Første fase av den nye parken sto ferdig høsten 2019. Nå setter vi i gang med prosjektering av neste og siste fase av parken, basert på innspillene i samskapingsprosessen. Den endelige parken skal være ferdig i 2023, forutsatt finansiering.

Fire bilder av parken i november 2019: Lekeapparater, pumptrack-bane, sykkelparkering og sitteplasser.
Slik ser det ut i Lervig i november 2019.

Første fase har gjort området til en grønn park med mye gress, mange trær, benker, turvei, grill, lekeapparater og sykkelbane.

Dronefoto som viser brannstasjonstomta

Helt innerst i bukta kommer den nye Lervig brannstasjon, hvor parken skal gå opp på taket. I Lervig skal det også komme skole, barnehage, idrettshall og næring på tomta bak Lervig sykehjem (Lervigskvartalet).

Medvirkning og samskaping

Det har blitt testet og prøvd ut mange ulike metoder og innfallsvinkler for å nå ut til alle brukergrupper i området. Det har vært folkemøter, workshoper rettet mot alle aldersgrupper, og egne workshoper/samlinger mot barn og ungdom, hjemmearbeid, case-oppgave på videregående og universitet, gjestebud og direkte kontakt med naboer, fagfolk og flere andre. Medvirkningsfasen har hatt en varighet på ett år og er blitt oppsummert i en rapport. Her gis det også en overordnet programmering og føringer for hvordan parken skal prosjekteres videre. Her kan du lese en oppsummering av medvirkningen.

Medvirkningen ble lagt fram for politikerne 17. juni 2020. Her finner du saksdokumentene.

Lervig park er nylig valgt ut blant 16 andre prosjekter av Design og arkitektur Norge (DOGA) som et godt eksempel på inkludering og samskapning. Les mer her

Kvikktesting

Smartbyavdelingen i kommunen ser etter nye måter å bruke parken på. Hvordan kan vi skape samlingspunkter og utearealer som oppleves som attraktive hele året? Fra juni til desember 2020 skal fem bedrifter teste ut nye løsninger. Les om prosjektene som skal kvikktestes i Lervigparken her.

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Det er mulig å søke om nærmiljøtilskudd for aktiviteter i Lervigparken! Gå gjerne sammen med naboer, kjente eller ukjente, og søk hvis det er noen behov eller ønsker som dere har lyst å ta tak i. Siden det vil bli en ny bygging før parken står helt ferdig i 2023, er det enklest å gjennomføre midlertidige eller sosiale tiltak. Les mer om nærmiljøtilskuddsordningen her.

Andre prosjekter i Lervig-området

Parallelt med parken pågår også andre prosjekter i Lervig:

22. januar 2020 hadde vi et felles informasjonsmøte om alle Lervig-prosjektene. Her kan du laste ned presentasjonen (PDF, 40 MB).

Ta kontakt?

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, så si gjerne i fra på mail til lervigparken@​stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
hps@stavanger.kommune.no