Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Lervig park

Lervig park

Takk til alle dere som deltok på hjemmeworkshop! Nå er vi i gang med å bearbeide alle forslagene.

Bilde av parken i oktober 2019

Første fase av den nye bydelsparken sto ferdig høsten 2019. Det har kommet gress, nye trær, benker, turvei, grill, lekeapparater og sykkelbane. Nå jobber vi videre med hvordan den endelige versjonen av parken skal se ut, og vil gjerne ha dine innspill!

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Det er mulig å søke om nærmiljøtilskudd for aktiviteter i Lervigparken! Gå gjerne sammen med naboer, kjente eller ukjente, og søk hvis det er noen behov eller ønsker som dere har lyst å ta tak i. Siden det vil bli en ny bygging før parken står helt ferdig i 2023, er det enklest å gjennomføre midlertidige eller sosiale tiltak. Les mer om nærmiljøtilskuddsordningen her.

Fire bilder av parken i november 2019: Lekeapparater, pumptrack-bane, sykkelparkering og sitteplasser.
Slik ser det ut i Lervig i november 2019.

Parken er på ca 16 000 m2. Helt innerst i bukta kommer den nye Lervig brannstasjon, hvor parken skal gå opp på taket. I Lervig skal det også komme skole, barnehage, idrettshall og næring på tomta bak Lervig sykehjem (Lervigskvartalet).

Kvikktesting
Smartbyavdelingen i kommunen ser nå etter helt nye løsninger for å bruke parken. Hvordan kan vi skape samlingspunkter og utearealer som oppleves som attraktive hele året? Vi søker etter gründere og andre som kan utforske nye løsninger, enten fysiske eller digitale. Les mer om kvikktest-prosjektet her

Dronefoto som viser brannstasjonstomta

Lyst til å bidra?

Det er ikke for sent å bli med å påvirke hvordan den endelige parken skal bli! Send gjerne dine innspill til lervigparken@stavanger.kommune.no

15. januar 2019 var det folkemøte og workshop på Lervig sykehjem, i regi av Storhaug bydelsutvalg og Urban Sjøfront. Det har også vært tegnekonkurranse og workshop rettet mot barn. I mars arrangerte Universitetet i Stavanger et hackaton (workshop over en hel helg) der studenter kunne velge Lervig park som case. Her kan du lese en oppsummering av medvirkningen til nå. 

Den endelige parken skal være ferdig i 2023, forutsatt finansiering. Detaljprosjektering av hele park planlegges med oppstart i 2. halvår 2020.

Slik så området ut våren 2019, før vi satte i gang med første fase av parken: 

Slik så området ut våren 2019, før vi satte i gang med første fase av parken.
Slik så området ut våren 2019, før vi satte i gang med første fase av parken.

En park for hele byen

Lervig park er en etterlengtet og viktig bydelspark på Storhaug. Parkens nærhet til sentrum vil også tiltrekke seg brukere fra andre bydeler. Omgivelsene rundt er fortsatt under utvikling. Noe av bebyggelsen står ferdig, noe er under bygging og noe står fortsatt på vent. Det er hovedvekt av unge voksne som bor i området. Lervig sykehjem står som kjent ferdig, og arbeidet med Lervigskvartalet pågår, samt reguleringsarbeid og detaljering av brannstasjonen er under arbeid.

Lervig park skal betjene mange ulike grupper: familier, barn og unge, voksne og eldre. Parken må derfor ha fleksibilitet og kunne gi rom for mange brukergrupper. Det er viktig at det er gode forbindelser for å komme til parken. I tillegg er det selvsagt viktig at vi får inn flere gode grønne områder for miljøet og biologisk mangfold. Vi ønsker god dialog med beboere og andre interesserte for å skape en bra park sammen.

Andre prosjekter i Lervig

Parallelt med parken pågår også andre prosjekter i Lervig:

22. januar 2020 hadde vi et felles informasjonsmøte om alle Lervig-prosjektene. Her kan du laste ned presentasjonen (PDF, 40 MB).

Kontaktinformasjon

Hanne Polden Sæverud

Landskapsarkitekt
Avdeling for park og vei
Bymiljø og utbygging 

Telefon:
51 50 75 33
E-post:
lervigparken@stavanger.kommune.no