Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Koronasituasjonen gir store konsekvenser for næringslivet. Her samler vi informasjon som kan være nyttig bedrifter i Stavanger. Siden oppdateres forløpende.

Dette gjør kommunen

Koronaviruset gir næringslivet store utfordringer og i vår region forsterkes krisen av lav oljepris. Stavanger kommune gjør det vi kan for å hjelpe. Vi jobber raskt og målrettet, på nye måter sammen med andre, for å sikre arbeidsplasser. Målet er at bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft skal være mest mulig intakt når krisen er over.

Kommunalutvalget, som næringspolitisk utvalg, er tett på den krevende situasjonen. Administrasjonen er bedt om stor smidighet og rask håndtering, for eksempel av søknader om endring av driftskonsept. Det arbeides kontinuerlig med nye tiltak. Dette er noen av de tiltakene som er iverksatt: 

 • Vi framskynder vedlikeholdsprosjekter som motkonjunkturtiltak. Nasjonale myndigheter er bedt om støtte til en tiltakspakke på 423 millioner fordelt på 100 definerte prosjekter.
 • Investeringer i vann- og avløpsbudsjettet økes med 10 millioner, konkret framskyndes prosjektet Neptunveien-Granlibakken.
 • Vi arbeider med å fremskynde planlagte byggeprosjekter.
 • Vi framskynder betalinger til leverandørene våre. Forfallsdato kan settes til 10 dager. Les mer her. 
 • Gratis parkering i parkeringshusene i sentrum til og med 15. mai.
 • Fritak fra gategrunnsleie (uteservering) så lenge pågående restriksjoner gjelder.
 • Gratis behandling av arrangementssøknader som blir avlyst pga. koronaviruset.
 • Innvilget kulturstøtte skal ikke tilbakebetales selv om arrangementet utgår.
 • Betalingsutsettelse ut juni for alle leietakere som ber om det.
 • Det kan søkes om utsettelse av eiendomsskatt. Forsinkelsesrenten erstattes med lavest mulig rente.
 • Bryggeriene Lervig og Gulating har fått godkjent netthandel. Salikatt bryggeri har fått salgsbevilling i sitt lokale.
 • Elkjøp på Holmen har fått innvilget endring av driftskonsept til drive-in-forretningsløsning. 
 • Næringsklynger er blant driverne i kommunens omstillingsarbeid. Nordic Egde Smart City Innovation Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Tunnel Safety Cluster inviterer regelmessig til webinarer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Presentasjoner fra kommunalutvalget 

Næringssjef Anne Woie gir kommunalutvalget ukentlige orienteringer om hvordan koronasituasjonen påvirker næringslivet i Stavanger. Se opptak av sendingen her, og  presentasjonene her:

Planer for kompetanseheving og omskolering

Næringsavdelingen har startet et samarbeid med NAV, UiS, Rogaland fylkeskommune, NHO, LO og Næringsforeningen i Stavangerregionen om felles prosjekter. Målet er å komme raskt i gang med arbeidet med kompetanseheving og omskolering av permitterte og oppsagte arbeidstakere. Samarbeidet har begynt med en kartlegging over tilbud som allerede eksisterer:

 • Nav har en koronaveiviser med veiledning til individer i forskjellige situasjoner. NAV har også tilbud som skreddersys etter de individuelle behoven.
 • Universitetet i Stavanger tilbyr kompetanseheving for permitterte og arbeidssøkende.

 • Universitetet tilbyr også enkeltemner. Års- og gradsstudiene hadde søknadsfrist 15. april, men enkeltemnene har søknadsfrist den 1. august.
 • NHOs landsforeninger jobber med forskjellige tilbud for kompetanseheving til sine medlemmer.
 • Også en del av fagforbundene i LO jobber med forskjellige typer kurstilbud og etterutdanning.
 • Næringsforeningen har et bredt utbud av webinarer, kurser og daglige TV-sendinger.
 • Rogaland fylkeskommune har lyst ut midler for bedriftsintern opplæring for bedrifter med omstillingsbehov. 

Regional tiltaksgruppe jobber sammen for næringslivet 

Dagens situasjon krever et regionalt samarbeid for å sikre gode tiltak til næringslivet. Stavanger kommune har tatt initiativ til et bredt samarbeid mellom næringsavdelingene i kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, NHO, Innovasjon Norge, LO, Region Stavanger og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Andre aktører blir koblet på ved behov. Næringssjefer i andre kommuner holdes løpende orientert om arbeidet.

Tiltaksgruppen jobber for å samle informasjon og sikre gode tiltak som holder næringslivet i gang, sikrer arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping. Målet er å gi næringslivet god og hurtig hjelp på tvers av kommunegrenser. NORCE utfører en spørreundersøkelse blant bedrifter i regionen. Rapporten kommer innen 1.mai 2020.  

Gratis webinar og digital rådgivning

Skape - Etablerersenterert for Rogaland tilbyr nå en rekke av sine kurs som gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut deres kalender for oversikt over kurs og påmelding.  

Skape tilbyr også rådgivning via Skype, Teams, Facetime eller andre plattformer. Dette gjelder også næringsfaglige vurderinger. Alle bedrifter i Stavanger kommune har rett på tre timers gratis rådgivning fra Skape i løpet av året. Besøk nettsidene til Skape for mer informasjon.

Nyttige linker

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no