PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 5 mill. kr. til bekjempelse av ungt utenforskap

5 mill. kr. til bekjempelse av ungt utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank gir 5 millioner kroner til Stavanger kommunes arbeid med å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde fra overrekkelsen

Ordfører Kari Nessa Nordtun fikk overrakt gaven torsdag 10. september av konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SpareBank 1 SR-Bank og daglig leder Kjetil Skjæveland i Sparebankstiftelsen SR-Bank, under konferansen FOR ALLE! 2022.

Støtten gis på bakgrunn av arbeidet til kommunens utenforskapskommisjon, som ble opprettet av ordfører Kari Nessa Nordtun i 2021.

Midlene gis over en periode på tre år, og deler av beløpet vil gå til å ansette en person i en prosjektstilling som vil få en koordinator-rolle mellom kommunen og frivilligheten. Stavanger kommune vil lage en prosjektbeskrivelse til stiftelsen for godkjenning av de øvrige midlene.

- Et stort steg videre i utenforskapsarbeidet

 - Med denne støtten kan vi ta et stort steg videre i arbeidet med å gjøre livet bedre for unge i Stavanger som har det vanskelig. Jeg har stor tro på å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner. Det handler blant annet om å jobbe aktivt for å få barn og ungdom i målgruppen til å delta på organiserte fritidsaktiviteter, og styrke leksehjelptilbudet. På den måten kan flere oppleve inkludering og samhold, sier Nessa Nordtun.

- Bidra til samarbeid

Midlene gis gjennom satsningen FOR ALLE! som er Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere får gode oppvekstmiljø og blir inkludert i sitt lokalsamfunn.

- Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker at støtten til Stavanger kommune skal bidra til at frivillige lag, organisasjoner og offentlige instanser samarbeider om målrettede tiltak for barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. Sammen kan vi gjøre en enda større forskjell for de barna som trenger det mest, sier Jannicke Haugan, leder Prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.