Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Månedlig faktura

Månedlig faktura

To ganger i året kommer en faktura fra kommunen til deg som eier en eiendom i Stavanger. Nå kan du velge å få faktura hver måned.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned eller hvert halvår. Innføringen av ordningen har tatt tid fordi det har vært krevende å få de avanserte fagsystemene til å snakke sammen.

Eiendomsskatten holdes utenfor den nye ordningen første halvår på grunn av retaksering og vedtak av nye takster. Fra termin 2 skal kommunale gebyr faktureres samlet. 

På den nye nettløsningen Min eiendom kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. Ordningen trådte i kraft 01.01.2021, og bestilte endringer til månedlig fakturering effektueres ved hvert terminskifte - 1.januar eller 1.juli.

Hvem kan få månedlig faktura?

Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

  • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
  • er en del av fellesfaktura (borettslag).
  • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. Endringen trer i kraft to ganger per år, i januar og i juli.

  • Velger du månedlig fakturering i løpet av perioden januar til 15.juni, vil dette gjelde fra 1.juli.
  • Velger du månedlig fakturering innen 15. januar, vil dette gjelde fra 1.januar samme år.

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

Selv om en har valgt månedlig faktura for kommunale avgifter, vil feiegebyret bli fakturert på to månedsregninger (februar og august).

Dersom du har en boenhet som ikke kan bestille månedlig faktura, men ønsker oppdelt faktura kan du kontakte SK-regnskap. 

Gjelder det spørsmål om månedlig faktura? Ring:  
Innbyggerservice
Telefon: 51 50 70 90

Kontaktpersoner for presse: 
Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging
Telefon: 911 51 462