Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Flere tilbud på plass i nettløsningen Min eiendom

Flere tilbud på plass i nettløsningen Min eiendom

To ganger i året kommer en faktura fra kommunen til deg som eier en eiendom i Stavanger. Nå kan du velge å få faktura hver måned.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned eller hvert halvår. Innføringen av ordningen har tatt tid fordi det har vært krevende å få de avanserte fagsystemene til å snakke sammen.

Eiendomsskatten holdes utenfor den nye ordningen det første året. Årsaken er arbeid med retakseringI 2021 blir kommunal eiendomsskatt fakturert separat. 

På den nye nettløsningen Min eiendom kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2021, men kan bestilles allerede nå – og frem til 31.12. Bestillinger fra 01.01.2021 og utover vil tre i kraft fra 1. juli.

Hvem kan få månedlig faktura?

Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som: 

  • har installert vannmåler og ikke har lest av vannmåleren.
  • er en del av fellesfaktura (borettslag).
  • er tilknyttet nedgravde avfallsløsninger. der avregning er basert på antall tømminger.

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. For å komme med på neste termin med månedlig faktura må du bestille innen:

  • termin = 31.12 (da ny termin starter 01.01)
  • termin = 20.06 (da ny termin starter 01.07)

Den månedlige fakturaen blir sendt ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet, men den ordinære forfallsdatoen vil da være den 20. i måneden etter. 

Dersom du har en boenhet som ikke kan bestille månedlig faktura, men ønsker oppdelt faktura kan du kontakte SK-regnskap. 

Gjelder det spørsmål om månedlig faktura? Ring:  
Innbyggerservice
Telefon: 51 50 70 90

Kontaktpersoner for presse: 
Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging
Telefon: 911 51 462