PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud

Frykter ny smittebølge – forlenger rulleforbud

Forbudet mot rulling med russekjøretøy har hatt effekt, men smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll. Nye utbrudd blant russ kan forsinke gjenåpningen av samfunnet. Ordførerne i 14 kommuner i Sør-Rogaland har derfor vedtatt å forlenge rulleforbudet til og med 23. juni.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

- Vi ønsker ikke et tredje utbrudd som kan sette resten av gjenåpningen av samfunnet i fare. Rulleforbudet som ble innført sist fredag har hatt stor effekt, og har gitt vesentlig mindre smitte enn dersom russen hadde fått rulle fritt, heter det i en felles uttalelse fra ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene Strand og Hjelmeland har i første omgang fattet vedtak til og med 20. juni.

Flere russ smittet

- Det er for tidlig å si at vi har kontroll på smitteutbruddet. Vi har allerede sett oppblomstring i smitte blant russ. Forskriften om rulling er et forebyggende tiltak som er målrettet og som vi vet fungerer, sier ordførerne.

- Vanskelig å overholde avstandskrav

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune antar at det fortsatt er uoppdaget smitte blant russ.

- Et klart flertall av russen følger smittereglene, men selv den mest pliktoppfyllende russ vil slite med å overholde avstandsreglene om bord i en russebuss. Samling i russebussene medfører en større smitterisiko enn feiring utendørs og andre måter å møtes på. Hvis rullingen hadde fortsatt, ville det innebære at 300-400 russ er i risikosonen, noe som kan gi store problemer for andre russ og samfunnet omkring, understreker helsesjefen.

Her er rådene for russetiden: 

  • Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper. 
  • Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.
  • Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer). 

Kontaktpersoner for media:

Kommuneadvokat Rune Kanne, Sandnes kommune, tlf. 911 18 019

Jurist Ragnhild Øvrebø, Stavanger kommune, tlf. 51507211

Stavanger: Kari Nessa Nordtun, tlf. 975 72 258

Sandnes: Stanley Wirak, tlf. 913 92 266

Sola: Tom Henning Slethei, tlf. 997 00 635

Randaberg: Jarle Bø, tlf. 488 44 788

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Stavanger kommune

Lovdata: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - forbud mot "rulling", Stavanger kommune, Rogaland. 
    
Hjemmel: Fastsatt av ordføreren i Stavanger 11. juni 2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Stavanger kommunestyre ved vedtak 31. mai 2021.   
    
I 
       I midlertidig forskrift 4. juni 2021 nr. 1783 om smitteverntiltak, Stavanger kommune, Rogaland, gjøres følgende endringer:

§ 7 endres slik:

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 5. juni 2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 23. juni 2021 kl. 24.00. 
   
II

Forskriften trer i kraft 13. juni 2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 23. juni 2021 kl. 24.00.