PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kulturstipend til ti mottakere

Kulturstipend til ti mottakere

Stavanger kommune har utvidet stipendordningen i forbindelse med koronakrisen i 2020. Ti dyktige kulturaktører får tildelt hvert sitt stipend på 50 000 kroner i år.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde av John Lilja

John Lilja vil bruke stipendmidlene i forbindelse med verk for symfoniorkester.

Stavanger kommune deler årlig ut kulturstipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å perfeksjonere/videreutvikle seg. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

- Kvaliteten på kulturlivet i Stavanger er høyt. Vi får alltid gode stipendsøknader, og i den situasjonen vi er i nå er det selvsagt ekstra kjekt at vi har fått utvidet ordningen fra sju til ti mottakere, sier Dag Mossige, leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Vedtaket om å administrativt tildele kulturstipendene ble gjort i formannskapets møte 2. april.

- Dette var en særdeles effektiv behandling av formannskapets vedtak. Kulturavdelingen har gjort en solid innsats i denne saken. Den daglige kontakten mellom kommune og kulturliv i krisen er helt sentral, sier Mossige.

Kvalitet og nyskaping

Formålet med kulturstipendene er å bidra til kvalitet, nyskaping, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen området kunstneren jobber i.

- De ti kunstnerne viser virkelig bredden i kulturlivet, og er verdige mottakere, sier Mossige.

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke stipend, og de som søker må være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, faglig virke eller et prosjekt som ønskes gjennomført med utgangspunkt i Stavanger. Det er mulig å søke om stipend innen visuell kunst, musikk, litteratur/ytringsfrihet, scenekunst, film og andre kunstformer.

Vanligvis deler vi ut stipendene på Ledaal, men av naturlige grunner blir det vanskelig i år.

Her er listen over mottakere av kulturstipend 2020:
 

Med utdrag fra kunstnernes beskrivelse av hva stipendet skal brukes til:

Musikk

Anders Hana:

- Forskning på norsk tradisjonsmusikk og hvordan det går an å overføre tonaliteten til moderne instrument. Lage ny musikk basert på og inspirert av tonalitet og rytmikk i norsk folkemusikk. Reise rundt og lete etter spelemenn som ikke er så oppe i dagen og presentere de for publikum i Stavanger på folkemusikk serien Gorrlaus. Vise at det er flere måter å tilnærme seg tonalitet på, ikke bare gjennom det tempererte vestlige systemet. Vise at det faktisk finst tonalitet i vår egen tradisjonsmusikk som ikke kan spilles hverken på piano, gitarer, trekkspill eller andre tempererte instrument. Vise hvordan det går an å lage egne/modifisere instrument til å spille helt andre toner og skalaer.  Presentere resultat av egen forskning og eksperimentering i form av konserter med ulike konstellasjoner og instrumentering.

Espen Kluge:

- Jeg skal bruke stipendmidlene til å sette av tid til å utforske krysningen mellom kunstig intelligens og musikkomposisjon, prosjektet skal resultere i et nykomponert stykke, med to komponister, min algoritme og meg.  Musikken skal presenteres i form av innspilling og konsert.


John Lilja:

- Jeg ønsker å lage et gjennomkomponert verk for symfoniorkester (ca 15 instrumentstemmer) og presentere verket for Jæren symfoniorkester med håp om at de fremfører det på offentlig konsert. Stipendet vil delvis dekke komponisthonorar basert på gjeldende satser.

Sjur Dagsland:

- Stipendet skal brukes til videreutvikling, låtskriving, komponering, produsering og utgivelse av album, kompositorisk arbeid med filmmusikk og arbeid med å videreutvikle den visuelle opplevelsen av konsertene mine både gjennom innovative animasjons- og filmteknikker, dans og live-painting. I denne arbeidsprosessen ønsker jeg å sikte mot et nytt kompositorisk utrykk som kan utfordre min egen kreative arbeidsprosess, utvide horisonten for nye sjangerfusjoner

Visuel kunst:

Åse Anda:

- Jeg søker om støtte til produksjon av 3D-filmen "VR-skulptur - Virtualisering av 32meter silketrykk formet til labyrint." (arbeidstittel). Prosjektet tar utgangspunkt i en romlig papirskulptur som består av 32 meter silketrykk. Skulpturen er en fargerik vandring fra lys til mørke, eller fra mørke til lys. Sist jeg monterte skulpturen ble den til en farge-labyrint. Jeg er i dialog med software-/ produksjonsselskapet Spellbound*, som er interessert i å lage den sammen med meg.  Stipendet vil gå til å produsere filmen.

Christine Hansen:

- Søker om stipend for å jobbe med prosjektet "Trær som faller". Stipendet vil brukes til honorar, materialer og bearbeidelse. Har lenge vært interessert i det utbygde landskapet, og i prosjektet tar hun utgangspunkt i store og små forandringer i sine nære omgivelser.                                       

Else Leirvik:

- Søknaden gjelder produksjon av kunstverk til utstilling ved Olav H. Hauge-Senteret i Ulvik. Utstillingen vil åpne i forbindelse med Ulvik Poesifestival som finner sted i september 2020.

Jeg har blitt invitert til å utforme kunstverk i form av en utstilling til årets festival hvor tema er naturtap. Olav H. Hauge sitt dikt «Me trudde verdi her er til for oss» fra diktsamlingen Janglestrå er selve inngangen for festivalprogrammet.

Signe Christine Urdal:

- PUST er et helhetlig kunstprosjekt med en utstilling bestående av en fotoserie i sort/hvitt, objekter, lyd og en katalog. Tema er identitet, lengsel og tilhørighet og hvordan dette skillet mellom liv og død påvirker oss mennesker.

Litteratur

Arshad Mubarak Ali:

- Romanprosjekt om samfunnskonflikt mellom muslimer og storsamfunnet. I handlingen bruker Ali sin egen erfaring både fra 22. juli og det muslimske miljøet i Stavanger.

 Annet

Frida Feline Nilsen:

- Jeg søker om kulturstipend for å kunne videreutvikle meg som kunstner, komponist, musikkprodusent og regissør. Jeg jobber tverrfaglig og med unge lovende kunstnere (spesielt kvinnelige) innenfor flere fagdisipliner. Jeg tenker denne tverrfagligheten og vekten på samarbeid med lokale dyktige, unge kvinnelige (up and coming) kunstnere utgjør en viktig berikelse til byens kulturliv, ved at de ser at det er mulig for unge kvinner å lykkes via hardt målrettet arbeid.

Konsekvenser av koronaviruset for kulturlivet

Koronaviruset får store konsekvenser for kulturlivet. Det er innført stenging og forbud mot folkeansamlinger, idrettstilbud, arrangementer og andre tilbud. Tiltakene ble innført 12. mars og videreført 24. mars.

- Kulturavdelingen følger situasjonen nøye, og arbeider med å kartlegge konsekvensene, sier kultursjef Arnfinn Bjerkestrand.

Han oppfordrer kulturlivet til å ta kontakt med en av avdelingens rådgivere dersom de lurer på noe. Det kan gjelde alt fra kommunale tilskuddsordninger, statlige ordninger, eller andre ting. Kulturavdelingen har også laget en omfattende oversikt over både lokale og nasjonale tiltak som er satt i verk i forbindelse med krisen.