PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19.

Alle tiltak er fjernet 

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. 

Arrangementer og sammenkomster

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Nasjonale støtteordninger

Kulturdepartementet har meldt at koronastøtteordningene videreføres frem til sommeren 2022. 

Kulturdepartementet har videre bestemt at stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med tilbakevirkende kraft fra 8. desember. 

Det er tidligere besluttet at kompensasjonsordningen skal videreføres ut 2021, men innretningen for perioden november-desember er ennå ikke klar. Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Kulturrådet vil informere nærmere om tidspunktet når forskriften for ordningen er klar.

Les mer på Kulturrådet sine nettsider

For oversikt over alle økonomiske tiltak som regjeringen har foreslått siden 2. desember se regjeringen sine nettsider. 

Dette har kommunen gjort for kulturlivet gjennom pandemien:

Nye midlertidige kompensasjonsordninger og tilskuddsordninger

Følg med på Kulturrådet sine nettsider for informasjon om søknadsfrister for stimuleringsordning og kompensasjonsordning.

Kulturrådet forvalter de statlige ordningene.  

Kulturrådet: Midlertidig stipendordning COVID-19

Fritt Ord40 millioner til ekstra prosjekter

Filmkraft: Utlysning KRAFTstipend

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen): Syv millioner til prøveordninger og midlertidige ordninger - midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver 

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, litteratur, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no