Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for kulturlivet. Siden oppdateres fortløpende.

Konsekvenser av koronaviruset for kulturlivet

Kulturdepartementet meldte 12. mai at kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet justeres og forlenges til 15. juni.

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil forvalte ordningene. 

Retningslinjer for gjenåpning av arrangement

Regjeringen har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tiltakene ble innført 12. mars, videreført 24. mars og 07. april. 

I forbindelse med gjenåpningen av samfunnet er det fra 7. mai tillatt med arrangement for inntil 50 personer. Helsedirektoratet har utformet beslutninger og retningslinjer for næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter med retningslinjer for ulike typer arrangement og med eksempler på hvordan bransjestandarder kan utformes. 

Norske Konsertarrangører har laget en veileder for smitteverntiltak for konserter og arrangementer under Covid-19-utbruddet.

Norges Museumsforbund har laget smittevernveileder for museene.

Fra 8. mai gjelder følgende retningslinjer for arrangement

Arrangementer med inntil 50 personer: Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Med arrangement menes:
  a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
  Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Arrangementer med 51–499 personer: Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt.

Arrangementer med flere enn 500 personer: Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. august 2020.

Museum kan holde åpent for publikum så lenge:

 • grunnleggende anbefalingene for fysisk avstand og samling av personer i grupper ivaretas.
 • relevante smitteverntiltak som økt renhold og god informasjon til publikum iverksettes.

Museum kan gjennomføre tilbud om gaidet tur, foredrag eller liknende i tråd med vilkårene i covid-19-forskriften § 13.

Musikkøvelser for kor og korps: Musikkøvelser for kor og korps er nå tillatt. Se veileder for smittevern godkjent av Helsedirektoratet. 

Dette gjør kommunen

 • Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er et tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien. Les mer om utlysningen og se hvem som ble tildelt midler. Søknadsfrist var 5. mai
 • Stavanger kommune vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende som nå blir avlyst som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Mer informasjon finner du her.
 • Alle DKS-arrangement er avlyst ut april. Stavanger kommune vil utbetale avtalte honorarer til alle involverte utøvere det er inngått kontrakter med i denne perioden.

 • For den kulturelle spaserstokken gjelder tilskuddet for inneværende år.

 • Kulturavdelingen behandler søknader og utbetalinger som normalt, og det er mulig å søke på ordningen tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Det kan søkes om tiltak som er spesielt tilpasset situasjonen under koronapandemien. 
 • Kulturavdelingen følger situasjonen, kartlegger konsekvenser av statlige kompensasjonsordninger, og vurderer tiltak fortløpende.
 • Kulturavdelingen iverksetter mer fleksible løsninger for innsending av regnskap og rapporter for å kunne foreta raskere utbetalinger til festivaler og arrangører.
 • Kulturavdelingen sender ut jevnlig informasjon til alle som er berørt av nedstenging.
 • Kulturavdelingen vil følge opp tiltak for næringslivet som også omhandler kulturlivet direkte. 
 • Stavanger formannskap behandlet den 02.04.2020 sak 50/20 Koronaviruset - konsekvenser for kulturlivet og kulturavdelingens tiltak. 
 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet den 30.04.2020 sak 34/20 Orientering om status og tiltak rettet mot kulturlivet i forbindelse med konsekvenser av koronaviruset. 
 • Vi oppfordrer til å ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du lurer på noe. Det kan gjelde alt fra kommunale tilskuddsordninger, statlige ordninger, eller andre ting du lurer på.   

Nyttige sider med informasjon

Stavanger kommune: Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Rogaland fylkeskommune: Kulturtilskudd kreves ikke tilbake

Regjeringen: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

KulturrådetInformasjon til kulturlivet 

Creo: Spørsmål tilknyttet koronakrisen

Norsk musikkråd: Informasjon for det frivillige musikklivet

Nordisk samarbeid: Informasjon om koronaepidemien i Norden

Norske billedkunstnere: Koronakrisen og arbeidsvilkår 

Nye midlertidige kompensasjonsordninger og tilskuddsordninger

Kulturrådet: Informasjon om kompensasjonsordning for arrangører og ny tilskuddsordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Kompensasjonsordning for idrett og frivillighetssektoren (inkl. kulturfrivilligheten)

Music NorwayMer tilskudd til digital markedsføring

Fritt Ord40 millioner til ekstra prosjekter

Filmkraft: Utlysning KRAFTstipend

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen): Syv millioner til prøveordninger og midlertidige ordninger - midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Sparebanken Vest: Korona-fond på 100 millioner for lag og foreninger på Vestlandet

Brev fra kultursjefen til kulturlivet i Stavanger

Les kultursjef Arnfinn Bjerkestrands brev til kulturlivet (PDF)

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av kultursjef Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand

Kultursjef

Mobil:
916 84 281
Telefon:
51 50 71 76
E-post:
arnfinn.bjerkestrand@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Rådgiver 

Kulturplan 2018-2025

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Helene Ødegaard

Rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no