PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19.

Information in other languages

Alle tiltak er fjernet 

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. 

Arrangementer og sammenkomster

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Nasjonale støtteordninger

Kulturdepartementet har meldt at koronastøtteordningene videreføres frem til sommeren 2022. 

Kulturdepartementet har videre bestemt at stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med tilbakevirkende kraft fra 8. desember. 

Det er tidligere besluttet at kompensasjonsordningen skal videreføres ut 2021, men innretningen for perioden november-desember er ennå ikke klar. Ordningen vil bli lyst ut i 2022. Kulturrådet vil informere nærmere om tidspunktet når forskriften for ordningen er klar.

Les mer på Kulturrådet sine nettsider

For oversikt over alle økonomiske tiltak som regjeringen har foreslått siden 2. desember se regjeringen sine nettsider. 

Dette har kommunen gjort for kulturlivet gjennom pandemien:

 • Jevnlige saker til alle utvalgsmøter for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om status for kulturlivet. 
 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 57/20 - Tiltak for kunstnere og arrangører som konsekvens av koronapandemien å prioritere at ordningene kulturstipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak skal styrkes. 
 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet den 30.04.2020 sak 34/20 Orientering om status og tiltak rettet mot kulturlivet i forbindelse med konsekvenser av koronaviruset. 
 • Stavanger formannskap behandlet den 02.04.2020 sak 50/20 Koronaviruset - konsekvenser for kulturlivet og kulturavdelingens tiltak. 
 • Stavanger kommune og Filmkraft lyste ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Les mer om utlysningen og se hvem som ble tildelt midler. Søknadsfrist var 5. mai
 • Stavanger kommune vil i 2020 ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende som nå blir avlyst som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Mer informasjon finner du her.
 • Kulturavdelingen behandler søknader og utbetalinger som normalt, se tilskuddsordninger. Det kan søkes om tiltak som er spesielt tilpasset situasjonen under koronapandemien. Les mer om veiledning for tildeling av tilskudd i 2021.
 • Kulturavdelingen følger situasjonen, kartlegger konsekvenser av statlige kompensasjonsordninger, og vurderer tiltak fortløpende.
 • Kulturavdelingen iverksetter mer fleksible løsninger for innsending av regnskap og rapporter for å kunne foreta raskere utbetalinger til festivaler og arrangører.
 • Kulturavdelingen sender ut jevnlig informasjon til alle som er berørt av nedstenging.
 • Kulturavdelingen vil følge opp tiltak for næringslivet som også omhandler kulturlivet direkte. 
 • Vi oppfordrer til å ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du lurer på noe. Det kan gjelde alt fra kommunale tilskuddsordninger, statlige ordninger, eller andre ting du lurer på.   

Nye midlertidige kompensasjonsordninger og tilskuddsordninger

Følg med på Kulturrådet sine nettsider for informasjon om søknadsfrister for stimuleringsordning og kompensasjonsordning.

Kulturrådet forvalter de statlige ordningene.  

Kulturrådet: Midlertidig stipendordning COVID-19

Fritt Ord40 millioner til ekstra prosjekter

Filmkraft: Utlysning KRAFTstipend

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen): Syv millioner til prøveordninger og midlertidige ordninger - midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

rådgiver 

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no