Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for kulturlivet. Fra 16. juli gjelder de nasjonale reglene i Stavanger. Siden oppdateres fortløpende.

Kultur, idretts- og fritidsaktiviteter

FHI har laget en oversikt over råd og veiledning for musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter

Du finner mer informasjon om idrettsaktiviteter på denne siden

Retningslinjer for arrangement med koronarestriksjoner

Stavanger følger den nasjonale gjenåpningsplanen i trinn 3 fra og med 16. juli.

Se også disse nettsidene:

Regjeringen: Spørsmål og svar om arrangementer

Norske Konsertarrangører: Veileder for smitteverntiltak for konserter og arrangementer under Covid-19-utbruddet.

Norges Museumsforbund: Smittevernveileder for museene.

Musikkøvelser for kor og korps: Se veileder for smittevern godkjent av Helsedirektoratet. 

For spørsmål om kulturarrangement og koronarestriksjoner kan du kontakte: 

Stein Andreassen, rådgiver kultur, stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes, rådgiver kultur, marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Dette gjør kommunen

Nyttige sider med informasjon

Regjeringen: Se regjeringens tidslinje for alle koronatiltak

KulturrådetInformasjon til kulturlivet 

Creo: Spørsmål tilknyttet koronakrisen

Norsk musikkråd: Informasjon for det frivillige musikklivet

Nordisk samarbeid: Informasjon om koronaepidemien i Norden

Norske billedkunstnere: Koronakrisen og arbeidsvilkår 

Nye midlertidige kompensasjonsordninger og tilskuddsordninger

Følg med på Kulturrådet sine nettsider for informasjon om søknadsfrister for stimuleringsordning og kompensasjonsordning.

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter de statlige ordningene.  

Kulturrådet: Midlertidig stipendordning COVID-19

Fritt Ord40 millioner til ekstra prosjekter

Filmkraft: Utlysning KRAFTstipend

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen): Syv millioner til prøveordninger og midlertidige ordninger - midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Sparebanken Vest: Korona-fond på 100 millioner for lag og foreninger på Vestlandet

Brev fra kultursjefen til kulturlivet i Stavanger

Les kultursjef Arnfinn Bjerkestrands brev til kulturlivet (PDF)

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no
Portrettbilde av kultursjef Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, scenekunst

Mobil:
916 84 281
Telefon:
51 50 71 76
E-post:
arnfinn.bjerkestrand@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, priser og legat 

Mobil:
971 96 321
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no
Profilbile av Helene Ødegaard

Helene Ødegaard

rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no