Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Informasjon om koronaviruset for kulturlivet

Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for kulturlivet. Siden oppdateres fortløpende.

Retningslinjer for arrangement med koronarestriksjoner

Regjeringen har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Helsedirektoratet har utformet nasjonal veileder med beslutninger og anbefalinger for blant annet avstand, ulike typer arrangement og råd om utforming av bransjestandarder. 

Fra 15. juni gjelder følgende retningslinjer for arrangement: 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer tilstede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

For alle detaljer om beslutninger og anbefalinger om arrangement og avstand viser vi til Helsedirektoratets nettsider

NB! Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

 • Arrangementer med inntil 600 personer utendørs

  Fra 12. oktober åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs. 

  NB! Fra natt til onsdag 28. oktober vil det strammes inn på regelverket for inntil 600 personer utendørs. "Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter."
 • Avstand på arrangementer med fastmonterte seter

  Fra 12. oktober vil det også være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad. I dag skal det holdes minst en meters avstand fra skulder til skulder, noe som i praksis krever to seter. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre det kan opprettholdes en meters avstand mellom seteradene, og slik sikre en meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.

Stavanger kommune avventer flere detaljer fra FHI om disse endringene. Se også generell informasjon om covid-19 i Stavanger kommune.

Her kan du lese regjeringens pressemelding om flere lettelser nasjonalt.

Se også disse nettsidene:

Regjeringen: Spørsmål og svar om arrangementer

Norske Konsertarrangører: Veileder for smitteverntiltak for konserter og arrangementer under Covid-19-utbruddet.

Norges Museumsforbund: Smittevernveileder for museene.

Musikkøvelser for kor og korps: Musikkøvelser for kor og korps er tillatt. Se veileder for smittevern godkjent av Helsedirektoratet. 

For spørsmål om kulturarrangement og koronarestriksjoner kan du kontakte: 

Stein Andreassen, rådgiver kultur, stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes, rådgiver kultur, marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Dette gjør kommunen

 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 57/20 - Tiltak for kunstnere og arrangører som konsekvens av koronapandemien å prioritere at ordningene kulturstipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak skal styrkes. 
 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet den 30.04.2020 sak 34/20 Orientering om status og tiltak rettet mot kulturlivet i forbindelse med konsekvenser av koronaviruset
 • Stavanger formannskap behandlet den 02.04.2020 sak 50/20 Koronaviruset - konsekvenser for kulturlivet og kulturavdelingens tiltak. 
 • Stavanger kommune og Filmkraft lyste ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Les mer om utlysningen og se hvem som ble tildelt midler. Søknadsfrist var 5. mai
 • Stavanger kommune vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende som nå blir avlyst som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Mer informasjon finner du her.
 • Alle DKS-arrangement er avlyst ut april. Stavanger kommune vil utbetale avtalte honorarer til alle involverte utøvere det er inngått kontrakter med i denne perioden.

 • For den kulturelle spaserstokken gjelder tilskuddet for inneværende år.

 • Kulturavdelingen behandler søknader og utbetalinger som normalt, og det er mulig å søke på ordningen tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Det kan søkes om tiltak som er spesielt tilpasset situasjonen under koronapandemien. 
 • Kulturavdelingen følger situasjonen, kartlegger konsekvenser av statlige kompensasjonsordninger, og vurderer tiltak fortløpende.
 • Kulturavdelingen iverksetter mer fleksible løsninger for innsending av regnskap og rapporter for å kunne foreta raskere utbetalinger til festivaler og arrangører.
 • Kulturavdelingen sender ut jevnlig informasjon til alle som er berørt av nedstenging.
 • Kulturavdelingen vil følge opp tiltak for næringslivet som også omhandler kulturlivet direkte. 
 • Vi oppfordrer til å ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du lurer på noe. Det kan gjelde alt fra kommunale tilskuddsordninger, statlige ordninger, eller andre ting du lurer på.   

Nyttige sider med informasjon

Stavanger kommune: Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Rogaland fylkeskommune: Kulturtilskudd kreves ikke tilbake

Regjeringen: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

KulturrådetInformasjon til kulturlivet 

Creo: Spørsmål tilknyttet koronakrisen

Norsk musikkråd: Informasjon for det frivillige musikklivet

Nordisk samarbeid: Informasjon om koronaepidemien i Norden

Norske billedkunstnere: Koronakrisen og arbeidsvilkår 

Nye midlertidige kompensasjonsordninger og tilskuddsordninger

Kulturdepartementet meldte 12. mai at kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet justeres og forlenges til 15. juni.

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil forvalte ordningene. 

Kulturrådet: Midlertidig stipendordning COVID-19

Fond for utøvende kunstnere: Støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020 - midlertidig støtteordning for utøvende kunstnere rammet av oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av covid-19-utbruddet

Kulturrådet: Informasjon om kompensasjonsordning for arrangører og ny tilskuddsordning

Music NorwayMer tilskudd til digital markedsføring

Fritt Ord40 millioner til ekstra prosjekter

Filmkraft: Utlysning KRAFTstipend

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen): Syv millioner til prøveordninger og midlertidige ordninger - midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Sparebanken Vest: Korona-fond på 100 millioner for lag og foreninger på Vestlandet

Brev fra kultursjefen til kulturlivet i Stavanger

Les kultursjef Arnfinn Bjerkestrands brev til kulturlivet (PDF)

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no
Portrettbilde av kultursjef Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand

Rådgiver

Mobil:
916 84 281
Telefon:
51 50 71 76
E-post:
arnfinn.bjerkestrand@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Mobil:
971 96 321
Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Helene Ødegaard

Rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no