PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mentorer skal hjelpe mot radikalisering

Mentorer skal hjelpe mot radikalisering

Gruppa SAMVER har utdannet mentorer som skal fange opp og jobbe med personer som er eller står i fare for å bli radikalisert.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mentorene samlet og oppstilt i to rekker.

KLARE TIL INNSATS: Foran fra venstre Børge Øvrebø, Fullt Fokus, Kirsti Enoksen, Sør-Vest politidistrikt, Hilal Kocagüzel, EMbo Stavanger, Brit Gording, Rogaland fylkeskommune, Siv Aaneland, Flyktningtjenesten Stavanger kommune, Camilla Skjong, Sør-Vest politidistrikt. Bak fra venstre: Stein Rune Eriksen, Fullt Fokus, Jostein Eikeland Fossan, Uteseksjonen Stavanger kommune, Ragnhild Hobberstad, Time kommune, Roy Ove Wiik, Sola kommune, Irfan Ulhaq Mna, Sandnes kommune.

Per i dag har SAMVER en «mentorbank» med personer med ulik bakgrunn og fra ulike kommuner og etater. Felles for dem er at de fleste jobber med ungdommer allerede.

Hva gjør en mentor?

Mentorene skal være trygghetspersoner som kan gi støtte ved å aktivere, motivere, veilede, utfordre og bidra til refleksjon. Personer som er eller står i fare for å bli radikalisert kan ha behov for tett og individuell oppfølging. Kanskje har de også uheldige erfaringer fra andre hjelpetiltak. Mentorene kan lose dem gjennom eller være bindeledd mot det offentlige systemet.

Mentorene kan gjøre alt fra å hjelpe til med bolig, utdanning og helsetjenester til å finne på ting sammen, som å gå på bowling, på kino eller på kafé. Ved rekruttering av mentorer blir det lagt vekt på personlig egnet og variert erfaring og kompetanse.

Avholdt mentorsamling

Før sommeren hadde SAMVER en samling med alle mentorene, der de fortalt om sine erfaringer så langt. Noen har ikke hatt saker enda, mens andre har hatt flere.  En av utfordringene er blant annet hvordan motivere noen til å jobbe med mentoren, samtidig som det er frivillig.

Det kan også gå lang tid før mentoren kommer inn i bildet, fordi det kan gå lenge fra noen får en bekymring og til de tar kontakt med hjelpeapparatet. Mentorordningen er også relativt ukjent enda, så det å gjøre det naturlig å bruke for de som kommer i kontakt med unge og voksne i målgruppen kan være en utfordring.

Utdannet gjennom RVTS

Mentorene er utdannet gjennom en samarbeidsavtale med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Kandidatene ble rekruttert, og fikk lønn på kursdagene. De får også lønn av egen kommune når de får oppdrag. For kommunene betyr det å ha mentorer at de har konkrete tiltak til bruk i egne saker. Dette er også tiltak som kan legges inn i kommunens beredskapsplaner. I og med at SAMVER er en tverrkommunal gruppe, bidrar mentorordningen også til erfarings- og kompetansedeling på tvers. De kommunene i SAMVER som ikke har utdannet egne mentorer kan låne fra mentorbanken.

Hva er SAMVER?

SAMVER er en regional samordningsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Gruppen ledes av Stavanger kommune, og består ellers av Sandnes, Sola, Time og Randaberg kommuner, samt Rogaland fylkeskommune, Sør-Vest politidistrikt, PST, kriminalomsorgen, RVTS Vest og Nav. Gruppen skal fremme samarbeid og koordinering mellom de som er med. Det skal bidra til at regionen har god evne til å forebygge, avdekke og håndtere situasjoner knyttet til voldelig ekstremisme.

Kontaktperson for SAMVER og Stavanger kommune: Rådgiver Unni Sjølyst-Kverneland, mobil 909 34 138.