Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Samver

Samver

Kort fortalt

SAMVER står for samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen.

 Strategien er lære sammen - handle sammen.

Samver skal bidra til at regionen kan forebygge, avdekke og håndtere situasjoner knyttet til voldelig ekstremisme. En viktig oppgave er å legge til rette for samarbeid og koordinering mellom de involverte aktørene.

En annen er å legge til rette for å bygge nettverk, samt sørge for utveksling av kunnskap og erfaring. Som et ledd i dette arrangerer Samver et årlig seminar.

Radikaliseringsteam

Samver har etablert et team av fem radikaliseringsrådgivere. Rådgiverne kan kontaktes via leder Helen Færøy som er SLT-koordinator i Sola kommune. Du som har en bekymring knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme kan ta kontakt, f. eks. du som er mor, søsken, nabo eller på andre måter har en nær relasjon til den du er bekymret for. Ansatte f. eks. i barnevernet, skoler og ungdomsklubber kan også ta kontakt. Radikaliseringsrådgiverne er på Facebook!

Samver består av kommunene Stavanger, Sandnes, Rennesøy, Randaberg og Sola, samt politiets sikkerhetstjeneste (PST), Sør-Vest politidistrikt, Kriminalomsorgen region sørvest, Rogaland fylkeskommune og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Bakgrunnen for etableringen av Samver er regjeringens ønske om en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Blant annet er alle kommuner oppfordret til å utarbeide en egen veileder om temaet.

Kontaktinformasjon

Ellen Heggli Snilsberg

Radikaliseringskoordinator
Sør-Vest politidistrikt

Mobil:
478 80 862
E-post:
ellen.heggli.snilsberg@politiet.no

«Lære sammen - handle sammen »