PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå planlegges framtidens Hillevåg

Nå planlegges framtidens Hillevåg

Blir det lettere å være fotgjenger i Hillevåg sentrum? Kommer det gangbro over jernbanen? Nytt boligfelt på Kvaleberg? Den nye Hillevåg-planen er på høring nå.

Hillevåg-planen foreslår en ny gangbro som skal gjøre det lettere å komme seg mellom Kvaleberg og sjøen. Broen er universelt utformet, det vil si den mindre bratt enn bakken som fører ned til dagens undergang,  tilpasset bl.a. barnevogner og rullestoler. Illustrasjon: Aros Landskapsarkitekter.

Hillevåg-planen foreslår en ny gangbro som skal gjøre det lettere å komme seg mellom Kvaleberg og sjøen. Illustrasjon: Aros Landskapsarkitekter.

– På grunn av sommerferien blir det ekstra lang høringsperiode, helt til 26. september, sier prosjektleder Marit Sletteberg Storli i kommunens avdeling for byutvikling. Hun håper å høre fra både unge og eldre, fra de som bor i Hillevåg, jobber der eller gjør ærend der. 

– Men Hillevåg skal først og fremst være for de som bor i Hillevåg! Vi vil ha mindre gjennomgangstrafikk og mer kortreist hverdagsliv. Hillevåg er jo allerede en timinuttersby, med alt du trenger innenfor gåavstand! Vi vil gjøre det kjekkere å sykle og gå, og bygge opp under Hillevåg sentrum som møtested.

 

Kommunen har holdt på med planen i nesten fire år, og det har vært en rekke medvirkningsrunder med både innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og grunneiere. Nå er det klart for neste etappe: Selve høringen av planen. 
– Folk i Hillevåg har fortalt oss at de ønsker en grønnere og mer fotgjengervennlig bydel, med bedre tilgang til sjøen. Samtidig vil vi ta vare på bydelens industrihistorie, det røffe preget og den frodige miksen av boliger, fabrikker og næringsliv. 

 

Visjonen er at Hillevåg skal ha en tydelig egenart, og være et sted der barn trives.

 

Mindre bil, mer byliv
Et av grepene er å sikre at Hillevåg sentrum (området rundt Kilden) blir en mer urban møteplass. Bilen skal ikke lenger ha hovedprioritet. Parkeringsplasser skal samles i et eget parkeringshus, slik at tomtene som i dag opptas av biler, heller kan frigis til boliger, kafeer og andre tjenestetilbud, beplantning eller sosiale uterom. Hillevåg torg skal bli en grønnere park, og et nytt torg foreslås ved en ny allmenning som skal strekke seg langs Torgveien fra Kilden og ned til bussveien.

– Hvilke aktiviteter kan torget fylles med? Dét vil vi gjerne ha innspill til i høringsperioden, sier Storli.

Slik kan det se ut når en «vei» blir til en «gate»: Mykere uttrykk og mer forlokkende å rusle gatelangs. Det blir fortsatt mulig å kjøre til Kilden, men bilene skal ikke lenger ha førstepri. Illustrasjonen viser hvordan planleggerne for seg at Torgveien kan omdannes til en allmenning som leder ned til Hillevågsveien. Bilkilden til venstre, kjøpesenteret Kilden til høyre i bildet. (Illustrasjon: 3RW)
Slik kan det se ut når en «vei» blir til en «gate»: Mykere uttrykk og mer forlokkende å rusle gatelangs. Det blir fortsatt mulig å kjøre til Kilden, men bilene skal ikke lenger ha førstepri. Illustrasjonen viser hvordan planleggerne for seg at Torgveien kan omdannes til en allmenning som leder ned til Hillevågsveien. Bilkilden til venstre, kjøpesenteret Kilden til høyre i bildet. (Illustrasjon: 3RW)

Bro over jernbanen
Hillevåg har ikke særlig mye grønt i dag. Planen foreslår et sammenhengende grøntdrag som man kan gå eller sykle langs, og et nytt boligområde på Kvaleberg.


En ny gangbro kan gi lettere tilgang til Hamnevika, som er det nye friområdet på nedsiden av Consul Sigval Bergesens vei. 

 

Etter sommerferien blir det flere medvirkningsaktiviteter, med blant annet informasjonsmøte i Frida Hansens hus 20. august og åpen container på Hillevåg torg på tirsdagene. I mellomtiden: Sett deg gjerne inn i planforslaget her.

 

Byplanleggerne Eivind, Marit, Ubbo, Sven og Louise vil gjerne høre hva du syns om Hillevåg-planen! På bildet står de fem rundt et bord med kart over planområdet foran seg.
Byplanleggerne Eivind, Marit, Ubbo, Sven og Louise vil gjerne høre hva du syns om Hillevåg-planen!

 

Filmen under viser mulig utbygging i tråd med den nye områdereguleringen: 

Marit Sletteberg Storli

Prosjektleder for områderegulering i Hillevåg

Overordna plan

Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no