Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

KORT FORTALT

 • Nå lager vi en ny områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Et viktig mål er å binde bydelen bedre sammen.
 • Planen skal gi rammer for utviklingen av Hillevåg. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?
 • Vi vil gjerne vite hvilke behov dere i bydelen har. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva savner dere? 
 • Planprogrammet er på høring fram til 24. oktober 2020. Send gjerne dine innspill til postmottak.bos@stavanger.kommune.no
Skråfoto av Hillevåg

Hillevåg er et av de viktigste byutviklingsområdene i Stavanger. Mye skal skje her de neste årene, og nå skal vi i gang med en områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Her handler det om hvordan de fysiske omgivelsene skal utvikles. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?

Nå kan du si din mening!

Planprogrammet er et dokument som viser hvilket område planen skal handle om, målsettinger, hva som skal utredes og hvordan planarbeidet skal involvere berørte og innbyggerne. 3. september 2020 vedtok politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling at planprogrammet skulle legges ut på høring. Hvis du har innspill til planprogrammet, kan du si din mening fram til 24. oktober 2020. 

Du kan sende innspill på epost til postmottak.bos@stavanger.kommune.no eller sende brev i posten til By- og samfunnsplanlegging, PB 8001, 4068 Stavanger. 

Her kan du laste ned en informasjonsfolder som gir en introduksjon til planprogrammet (PDF, 8 MB)

Planprogrammet i sin helhet finner du her (PDF, 6 MB)
Politikerne har lagt til følgende tillegg: "
Planen skal vise hvordan allmenheten kan sikres tilkomst fra land til sjø, og sjø til land. Planen bør ha en målsetning om å legge til rette for flere bademuligheter for alle aldersgrupper, og god tilgang for småbåter til området."

Vi som jobber med den nye planen vil veldig gjerne ha innsikt i hvilke behov dere i Hillevåg har. Hva fungerer bra i nærmiljøet ditt, og hva kan bli bedre? Kort sagt: Hvordan kan Hillevåg bli et enda bedre sted? Planprogrammet legger føringer for hva vi skal prioritere, så det er viktig å gi innspill nå, tidlig i planarbeidet!

Hva har vi fått innspill om hittil?

På grunn av korona-smittefaren har vi ikke kunnet arrangere åpne møter om planen, men vi har hatt digital medvirkning i form av en spørreundersøkelse våren 2020. Her er resultatene fra spørreundersøkelsen.

Vi ser blant annet at mange tar beina fatt når de skal ta seg rundt i kommunedelen, og mange etterlyser lettere kryssing over bussveien. Vannassen og Gandsfjordruta er steder mange har et godt forhold til. En del respondenter melder om at Hillevåg trenger flere møteplasser, og det er ønske om at det tilrettelegges for bading på Esso-tomten. 

Kvlaberg skråfoto
Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Åpne møter i Flintegata 2

Vi arrangerer tre åpne møter om planarbeidet 1. oktober i Pådrivhuset i Flintegata 2:

Kl. 12:00 - 13:30
Kl. 14:30 - 16:00
Kl. 16:30 - 18:00

Av hensyn til smitterisiko blir det begrenset antall deltakere og de første 20 som melder seg på til hvert av møtene får delta. Derfor er det også viktig at de som melder seg på, faktisk kommer. Send påmelding på e-post til hillevagplanen@stavanger.kommune.no eller ring prosjektleder på tlf. 51 50 85 62. Oppgi hvilket møte du vil delta på, navn og adresse og eventuelt hvem du representerer.

Når er planen ferdig?

Når korona-krisen er tilbakelagt, kan vi si mer om framdriften. Vanligvis tar et planarbeid som dette rundt fire år, fordi plan- og bygningsloven krever at vi går gjennom mange ledd. Vi skal involvere både befolkningen, grunneiere, faginstanser og overordnede myndigheter gjennom hele prosessen. 

Hvorfor ny områdeplan?

 • Ny områderegulering for Hillevåg skal sikre gode kvaliteter, helhetlig utvikling og likebehandling av utviklingsaktørene i plan- og byggesaker.
 • Områdeprogrammet som ble vedtatt for noen år siden er et viktig utgangspunkt for den nye områdereguleringen.
 • Den nye planen blir et formelt styringsdokument i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Planen får direkte konsekvenser for grunneiere og naboer til utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal legge til rette for et økt antall boliger, med spesiell vekt på barnefamilier. Vi skal legge til rette for økt utnyttelse med bymessige kvaliteter og et godt bomiljø.

Planen henger nært sammen med kommunens arbeid med områdeløft i Hillevåg.

Illustrasjon av Parkveien
Illustrasjon av Parkveien
Stavanger kommune

Har du hørt om Parkveien?

Vi ønsker å gjøre Hillevåg grønnere. I 2014 vedtok politikerne et områdeprogram som legger opp til at Parkveien skal bli et sammenhengende grøntdrag gjennom Hillevåg. Se kartet under. Alle nye prosjekter skal legge uteområdene sine ut mot Parkveien, og ha bil-adkomst fra andre sider. Når feltene er ferdig utbygd kan man stenge veien og bytte ut asfalt med gress, trær og andre parkelementer. Dette er naturligvis et grep som vil ta mange år å gjennomføre, men på sikt vil det kunne øke trivselen i Hillevåg. Hvordan Parkveien skal bli, skal vi jobbe mer med i områdereguleringen.

Illustrasjon av parkveien

Hvordan kan du bidra?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som bor i Hillevåg. Du kjenner nærområdet best! Ta gjerne kontakt med oss på hillevagplanen@stavanger.kommune.no

Vil du få oppdateringer om planarbeidet? Meld deg på nyhetsbrevet under:

Meld deg på nyhetsbrev

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

prosjektleder, områderegulering Hillevåg
avdeling for byutvikling

Mobil:
908 77 348
Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no