Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

KORT FORTALT

 • Nå starter vi en områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg.
 • Planen skal gi rammer for framtidens Hillevåg. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?
 • Vi som jobber med områdereguleringen vil gjerne spille på lag med deg som bor, driver næring eller eier eiendom i Hillevåg. I løpet av 2020 blir det flere anledninger til å gi innspill. 

 

Hillevåg bydel. Foto: Bitmap

Nytt planprogram for Hillevåg

I 2020 starter arbeidet med en ny områderegulering i sentrale deler av Hillevåg. Planprogrammet kommer på høring tidlig på våren, samtidig med at vi varsler planoppstart. Et planprogram viser hvilket område planen skal handle om, målsettinger, hva som skal utredes og hvordan planarbeidet skal involvere berørte og innbyggerne.

Vi regner med at planen blir ferdig i 2023. Det tar såpass lang tid fordi plan- og bygningsloven krever at vi går gjennom mange ledd, og fordi vi skal involvere både befolkningen, grunneiere, faginstanser og overordnede myndigheter gjennom hele prosessen. 

Hvorfor ny områdeplan?

 • Ny områderegulering for Hillevåg skal sikre gode kvaliteter, helhetlig utvikling og likebehandling av utviklingsaktørene i plan- og byggesaker.
 • Områdeprogrammet som ble vedtatt for noen år siden er et viktig utgangspunkt for den nye områdereguleringen.
 • Den nye planen blir et formelt styringsdokument i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Planen får direkte konsekvenser for grunneiere og naboer til utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal legge til rette for et økt antall boliger, med spesiell vekt på barnefamilier. Vi skal legge til rette for økt utnyttelse med bymessige kvaliteter og et godt bomiljø.

Planen henger nært sammen med kommunens arbeid med områdeløft i Hillevåg.

 

Hvordan kan du bidra?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som bor i Hillevåg. Du kjenner nærområdet best! I løpet av 2020 kommer det til å bli mange anledninger til å påvirke planarbeidet.

Torsdag 12. mars 2020 kl. 19-21 inviterer vi innbyggere i Saxamarka, Bekkefaret og Kvaleberg til workshop i Bekkefaret bydelshus. Vi forteller om arbeidet med områdereguleringen, og du kan være med og si din mening på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Vi håper du vil komme!

Illustrasjon av Parkveien
Illustrasjon av Parkveien
Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

prosjektleder
avdeling for byutvikling
epost: marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no
telefon 51 50 85 62

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no