Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Store planoppgaver
 6. Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

Hvordan skal Hillevåg utvikle seg de neste årene?

KORT FORTALT

 • Nå starter vi en områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg.
 • Et viktig mål er å binde bydelen bedre sammen.
 • Planen skal gi rammer for utviklingen av Hillevåg. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?
 • Vi vil gjerne vite hvilke behov dere i bydelen har. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva savner dere? Nå kan du skrive dine innspill i vår digitale undersøkelse! 
Skråfoto av Hillevåg

Hvordan kan Hillevåg bli et enda bedre sted? Nå vil vi ha dine innspill!

Hillevåg er et av de viktigste byutviklingsområdene i Stavanger. Mye skal skje her de neste årene, og nå skal vi i gang med en områderegulering for de sentrale delene av Hillevåg. Her handler det om hvordan de fysiske omgivelsene skal utvikles. Hvor skal det være boliger, handel og grøntområder? Hvordan kan vi skape attraktive møteplasser og gode bomiljø?

Vi som jobber med den nye planen vil veldig gjerne ha innsikt i hvilke behov dere i Hillevåg har. Hva fungerer bra i nærmiljøet ditt, og hva kan bli bedre? Kort sagt: Hvordan kan Hillevåg bli et enda bedre sted?

Nå inviterer vi deg til å si din mening via dette skjemaet.

– På grunn av korona-smittefaren kan vi ikke arrangere åpne møter om planen, derfor prøver vi nå ut digital medvirkning. Dette er en fin mulighet til å påvirke planen allerede fra starten av, og vi håper at så mange som mulig har lyst til å fylle ut skjemaet, sier prosjektleder Marit S. Storli.

Det er også mulig å ringe for en uformell prat om planen – se kontaktinfo nederst på siden. 

Kvlaberg skråfoto
Kvalaberg sett fra fjorden. Esso-tomten er det grønne feltet ved sjøen, til høyre i bildet. Foto: Bitmap (bildet er tatt i 2014).

Nytt planprogram for Hillevåg

I 2020 starter arbeidet med en ny områderegulering i sentrale deler av Hillevåg. Nå jobber vi med planprogrammet, nemlig et dokument som viser hvilket område planen skal handle om, målsettinger, hva som skal utredes og hvordan planarbeidet skal involvere berørte og innbyggerne.

Når korona-krisen er tilbakelagt, kan vi si mer om framdriften. Vanligvis tar et planarbeid som dette rundt fire år, fordi plan- og bygningsloven krever at vi går gjennom mange ledd. Vi skal involvere både befolkningen, grunneiere, faginstanser og overordnede myndigheter gjennom hele prosessen. 

Har du hørt om Parkveien?

Vi ønsker å gjøre Hillevåg grønnere. I 2014 vedtok politikerne et områdeprogram som legger opp til at Parkveien skal bli et sammenhengende grøntdrag gjennom Hillevåg. Se kartet under. Alle nye prosjekter skal legge uteområdene sine ut mot Parkveien, og ha bil-adkomst fra andre sider. Når feltene er ferdig utbygd kan man stenge veien og bytte ut asfalt med gress, trær og andre parkelementer. Dette er naturligvis et grep som vil ta mange år å gjennomføre, men på sikt vil det kunne øke trivselen i Hillevåg. Hvordan Parkveien skal bli, skal vi jobbe mer med i områdereguleringen.

Illustrasjon av parkveien

Hvorfor ny områdeplan?

 • Ny områderegulering for Hillevåg skal sikre gode kvaliteter, helhetlig utvikling og likebehandling av utviklingsaktørene i plan- og byggesaker.
 • Områdeprogrammet som ble vedtatt for noen år siden er et viktig utgangspunkt for den nye områdereguleringen.
 • Den nye planen blir et formelt styringsdokument i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Planen får direkte konsekvenser for grunneiere og naboer til utbyggingsprosjekter.
 • Vi skal legge til rette for et økt antall boliger, med spesiell vekt på barnefamilier. Vi skal legge til rette for økt utnyttelse med bymessige kvaliteter og et godt bomiljø.

Planen henger nært sammen med kommunens arbeid med områdeløft i Hillevåg.

Illustrasjon av Parkveien
Illustrasjon av Parkveien
Stavanger kommune

Hvordan kan du bidra?

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som bor i Hillevåg. Du kjenner nærområdet best! I løpet av 2020 kommer det til å bli mange anledninger til å påvirke planarbeidet.

Den planlagte workshopen i Bekkefaret bydelshus 12. mars ble avlyst på grunn av koronaviruset. I stedet håper vi så mange som mulig har lyst til å gi innspill via dette skjemaet

Meld deg gjerne på nyhetsbrevet under:

Meld deg på nyhetsbrev

Kontaktinformasjon

Marit Sletteberg Storli

prosjektleder, områderegulering Hillevåg
avdeling for byutvikling

Mobil:
908 77 348
Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no