PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Bydeler i Stavanger
 4. Hillevåg bydel
 5. Områdeløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg

Vi skal legge til rette for at Hillevåg utvikler seg videre som et godt sted å leve, bo og arbeide.  Politikerne har vedtatt at områdeløftet skal fortsette, og på denne siden kan du lese hva vi har tenkt å gjøre i 2024.

Hva innebærer områdeløftet?

Områdeløft Hillevåg har tre innsatsområder:

 • Gode bo- og nærmiljøer
 • Medborgerskap
 • Barn og unge

Hvorfor skal det satses i sentrale Hillevåg?

Folk i Hillevåg har nærhet til sjøen, gode buss- og togforbindelser og er glade for at alle tjenester er i gangavstand fra der de bor. Samtidig fant forskerne i IRIS ut at innbyggerne opplever at de ikke alltid blir hørt. Noen sliter med økonomien, andre vet ikke hva som skjer og flere synes det skulle vært lettere å møtes ute. En del tenker ikke engang på at de bor i Hillevåg, og vet enda mindre om historien her. Planen sier noe om hvorfor og hvilke satsinger som er satt i gang.

I den nye handlingsplanen for områdeløftet 2024 legges det særlig vekt på å skape møteplasser både inne og ute, som er åpen og inkluderende for alle.

Kvaleberg allaktivitetshus
Kvaleberg allaktivitetshus

Dette er noe av det vi jobber med nå:

 • Skape flere fysiske møteplasser og grønne forbindelser

 • Mobil skog – trær i plantekasser på Hillevåg torg, sommeren 2024

 • Opparbeide en midlertidig møteplass/minipark nede ved sjøen i Hamnevika

 • Oppgradering av uterom og skatepark ved Bekkefaret bydelshus

 • Flere tilbud og møteplasser for barn og unge. Nytt av året er STFs Turboklubb Hillevåg

 • I tillegg deler vi ut nærmiljøtilskudd til små og store tiltak, som for eksempel nabolagstreff, nabolagshage, festival, grønnsakskasse eller andre aktiviteter. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Nye innspill til utvikling av Hillevåg sentrum ​

Det kommer to områdereguleringer på høring våren 2024. Både områderegulering Hillevåg og områderegulering Bekkefaret vil innebære et strukturelt løft for særlig to av de aktuelle levekårsonene, både på mellomlang og lang sikt. Bokvalitet i tett boligbebyggelse, møteplasser og ny grønnstruktur er sentrale elementer for gode levekår. Hillevåg er et fortettingsområde, der flere vil bosette seg framover. Behovene for kritisk infrastruktur, både fysisk og sosialt vil øke etter hvert som urbaniseringen øker.

Dette har vi fått til

Hillevåg bydel

Hillevåg er en langstrakt bydel. I områdeløftet konsentrerer vi oss om områdene Bekkefaret, Saxamarka og Kvalaberg. 

 

Økonomi

Det er bevilget 3,8 mill. fra Stavanger kommune til områdeløftet til Hillevåg i 2024. I tillegg skal vi i 2024 skrive en avtale om statlig finansiering i den neste femårsperioden.

Vil du vite mer om hva vi har gjort tidligere, se her: Statusrapport 2023

 

Kontaktinformasjon

Kathrine Idsø

Prosjektleder for områdeløftet i Hillevåg

Mobil:
480 66 006
Telefon:
51 91 24 00
E-post:
kathrine.idso@stavanger.kommune.no