Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hillevåg kommunedel
 5. Områdeløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg

Kommunestyret har vedtatt at områdeløftet skal videreføres fra 2021-2023. I 2021 vil det arbeides med å fullføre tiltak fra forrige periode, og en handlingsplan for arbeidet i 2022-2023.

Hvorfor skal det satses i sentrale Hillevåg?

Folk i Hillevåg har nærhet til sjøen, gode buss- og togforbindelser og er glade for at alle tjenester er i gangavstand fra der de bor. Samtidig fant forskerne i IRIS ut at innbyggerne opplever at de ikke alltid blir hørt. Noen sliter med økonomien, andre vet ikke hva som skjer og syns det skulle vært lettere å møtes ute. En del tenker ikke engang på at de bor i Hillevåg, og vet enda mindre om historien her.

Hva har skjedd i Hillevåg? se videoen fra et webinar i regi av Grønn by der Linda Hagen og Pådriv orienterer.

Alle 9.klassinger har også arbeidet med Medborgerskap. Se denne flotte filmen.

Alle bidrar - fra en av bydelsfestene!
Stavanger kommune

Kvalaberghall


Hva skjer?

 • Vi utarbeider en ny reguleringsplan for å få en helhetlig plan for området. Kommunen vil se på ulike typer boliger og gi starthjelp slik at flere kan kjøpe sin egen bolig.
 • Vi tilbyr Ungjobb og familier skal få praktisk hjelp gjennom Home-Start og familiekoordinatorer skal se på gode tjenestetilbud for lavinntektsfamilier
 • Vi arbeider med et å etablere et stort aktivitetshus ved Kvaleberg skole til skating, idrett og bydelsfunksjoner.
 • Vi arbeider med et mulighetsstudie for grøntområder og lekeplass på Saxamarka.
 • Det skal bli finere og kjekkere å være ute, blant annet skal Vannasen få et løft og det skal lages ei kunnskapsløype slik at alle kan bli kjent med historien i Hillevåg. Det skal arrangeres flere bydelsarrangementer og arbeides for flere møteplasser.
 • Hillevåg og Tjensvoll har fått sin egen bydelsavis
 • Grønn by er i gang med å skape et møtested og et fellesskap i Flintegata 2 etter modell fra Pådriv i Oslo. 
 • Les hele planen for områdeløftet her

Hillev├ąg bydel

Hillevåg er en langstrakt bydel. I områdeløftet konsentrerer vi oss om områdene Bekkefaret, Saxamarka og Kvalaberg. 

Hva innebærer områdeløftet?

Kommunestyret vil satse videre i Hillevåg utover perioden 2018-2020 I disse tre årene skal vi satse på tre felt:

 • Gode bo- og nærmiljøer
 • Medborgerskap
 • Barn og unge

Hvor mye penger skal vi bruke?

Områdeløftet i Hillevåg er finansiert av kommunen. I 2016 bevilget bystyret 7 millioner kroner til løftet. I tillegg lover handlings- og økonomiplanen flere bevilgninger som kommer Hillevåg til gode de neste årene. Vi skal også søke staten om finansiering.

Har du en god ide?

Områdeløftet har en prosjektleder som koordinerer arbeidet, se kontaktinfo under. I tillegg har vi tiltaksledere som får ting til å skje, og det vil komme flere tiltaksledere etter hvert. Er din ide knyttet til et av deres arbeidsfelt, ta direkte kontakt.  

Kontaktinformasjon

Linda Hagen

Linda Hagen

Folkehelserådgiver og prosjektleder for områdeløft i Hillevåg

Mobil:
402 17 702
Telefon:
51 91 20 87
E-post:
linda.hagen@stavanger.kommune.no

Gro Helen Birkeland Blom

Leder i Hillevåg kommunedelsutvalg

E-post:
gro.helen.blom@stavanger.kommune.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no

Marit Sletteberg Storli

Prosjektleder for områderegulering i Hillevåg

Overordna plan

Telefon:
51 50 85 62
E-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Jone Kristian Sunde

Tiltaksleder for medborgerskap i ungdomsskolene
Ungdom og fritid

Telefon:
51 50 84 02
E-post:
jone.kristian.sunde@stavanger.kommune.no

Charlotte Kvarme Larsen

Tiltaksleder Ungjobb
Uteseksjonen

Telefon:
51 91 38 19
E-post:
charlotte.larsen@stavanger.kommune.no

Anne Kristine Bratteli

Tiltaksleder kunnskapsløype

Konsulent

E-post:
anne.kristine.bratteli@stavanger.kommune.no
kvinne illustrasjon

Eileen Myrbakk Olsen

Fagleder i frivillighetssentralen i Hillevåg

Telefon:
51 50 73 74
E-post:
eileen.myrbakk.olsen@stavanger.kommune.no

Lilja Ånadal

Tiltaksleder for Home-Start
Koordinator i Frelsesarmeen

Mobil:
917 88 262
E-post:
lilja.anadal@frelsesarmeen.no

Tove Kvamme Kvalevåg

Tiltaksleder for familiekoordinator i NAV

Mobil:
472 33 321
E-post:
Tove.Kvamme.Kvalevag@nav.no

Mette Vabø

Tiltaksleder Pådriv

Prosjektleder i Grønn by

https://www.gronnby.no/padrivinitiativ/

Mobil:
452 05 190
E-post:
mette.vabo@gronnby.no

Susan Østbø

Tiltaksleder, "Fra leie til eie"
Rådgiver, fagstab velferd og sosiale tjenester

Telefon:
51 50 76 11
E-post:
susan.ostbo@stavanger.kommune.no