Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hillevåg bydel
 5. Områdeløftet i Hillevåg

Områdeløftet i Hillevåg

Vi er mange som vil skape noe nytt i Hillevåg. Sammen skal vi legge til rette for at sentrale deler av bydelen utvikler seg videre som et godt sted å leve, bo og arbeide. Velferden skapes sammen med dere som bor og jobber i Hillevåg. Kontakt oss hvis du vil bidra!

Hvorfor skal det satses i sentrale Hillevåg?

Folk i Hillevåg har nærhet til sjøen, gode buss- og togforbindelser og er glade for at alle tjenester er i gangavstand fra der de bor. Samtidig fant forskerne i IRIS ut at innbyggerne opplever at de ikke alltid blir hørt. Noen sliter med økonomien, andre vet ikke hva som skjer og syns det skulle vært lettere å møtes ute. En del tenker ikke engang på at de bor i Hillevåg, og vet enda mindre om historien her.

tiltaksledere m.m.

Noen av de som jobber med områdeløftet i Hillevåg: Bak fra venstre prosjektleder Linda Hagen, Tonje M. Høgeli fra fagstab barn og unge, kommunikasjonsrådgiver Sigrun Sætrevik, leder i Hillevåg bydelsutvalg Kalle Mæland Nilsen. Framme fra venstre: Jone Kristian Sunde fra Ungdom og fritid, Lilja Ånadal fra Frelsesarmeen, Kim Nesse fra Uteseksjonen, Ragne Kristin Farmen fra bydelsutvalget og arkitekt Tina Aksnes fra byutvikling i Stavanger kommune. (Foto: Mhd Saleh Sarhan)


Hva skjer?

 • Vi skal få på plass en ressursgruppe av folk som vil være med å arbeide for utviklingen av Hillevåg. I tillegg har bydelen fått et fond som skal vokse og brukes til videre utvikling.
 • Vi skal utarbeide en ny reguleringsplan for å få en helhetlig plan for området. Kommunen vil se på ulike typer boliger og gi starthjelp slik at flere kan kjøpe sin egen bolig.
 • Barn og unge skal få flere steder å være. Tenåringer skal få tilbud om deltidsjobb, og være med å påvirke og delta. Familier skal få praktisk hjelp gjennom Home-Start og en egen familiekoordinator skal se på gode tjenestetilbud for de som trenger det.
 • Det skal bli finere og kjekkere å være ute, blant annet skal Vannasen få et løft og det skal lages ei kunnskapsløype slik at alle kan bli kjent med historien i Hillevåg. Det skal arrangeres flere bydelsarrangementer og arbeides for flere møteplasser.
 • Høsten 2019 har Hillevåg og Tjensvoll fått sin egen bydelsavis
 • Grønn by er i gang med å skape et møtested og et fellesskap i Flintegata 2 etter modell fra Pådriv i Oslo. 
 • Les hele planen for områdeløftet her

Hillev├ąg bydel

Hillevåg er en langstrakt bydel. I områdeløftet konsentrerer vi oss om områdene Bekkefaret, Saxamarka og Kvalaberg. 

Hva innebærer områdeløftet?

I perioden 2018-2020 skal vi satse på tre felt:

 • Gode bo- og nærmiljøer
 • Medborgerskap
 • Barn og unge

Hvor mye penger skal vi bruke?

Områdeløftet i Hillevåg er finansiert av kommunen. I 2016 bevilget bystyret 7 millioner kroner til løftet. I tillegg lover handlings- og økonomiplanen flere bevilgninger som kommer Hillevåg til gode de neste årene. Vi skal også søke staten om finansiering.

Har du en god ide?

Områdeløftet har en prosjektleder som koordinerer arbeidet, se kontaktinfo under. I tillegg har vi tiltaksledere som får ting til å skje, og det vil komme flere tiltaksledere etter hvert. Er din ide knyttet til et av deres arbeidsfelt, ta direkte kontakt.  

Kontaktinformasjon

Linda Hagen

Linda Hagen

Folkehelserådgiver og prosjektleder for områdeløft i Hillevåg

Mobil:
402 17 702
Telefon:
51 91 20 87
E-post:
linda.hagen@stavanger.kommune.no

Karl Anders Nilsen

Leder i Hillevåg bydelsutvalg
Tiltaksleder for bydelsavis

Mobil:
408 58 899
E-post:
kan@sp.no

Tina Aksnes

Tiltaksleder for bydelsarrangement i Hillevåg

Telefon:
51 50 75 39
E-post:
tina.aksnes@stavanger.kommune.no

Eileen Myrbakk Olsen

Tiltaksleder for ressursgruppe
Fagleder, frivillighetssentralen i Hillevåg

Telefon:
51 50 73 74
E-post:
eileen.myrbakk.olsen@stavanger.kommune.no

Jone Kristian Sunde

Tiltaksleder for medborgerskap i ungdomsskolene
Leder Ungdom og fritid

Telefon:
51 50 84 02
E-post:
jone.kristian.sunde@stavanger.kommune.no

Lilja Ånadal

Tiltaksleder for Home-Start
Koordinator i Frelsesarmeen

Mobil:
917 88 262
E-post:
lilja.anadal@frelsesarmeen.no

Kim Nesse

Tiltaksleder for UngJobb
Leder Uteseksjonen

Telefon:
51 91 38 16
E-post:
kim.nesse@stavanger.kommune.no

Ragne Kristin Farmen

Tiltaksleder for utviklingsfondet
Medlem av Hillevåg bydelsutvalg

Mobil:
922 02 143
E-post:
rkfarmen@gmail.com

Susan Østbø

Tiltaksleder, "Fra leie til eie"
Rådgiver, fagstab velferd og sosiale tjenester

Telefon:
51 50 76 11
E-post:
susan.ostbo@stavanger.kommune.no

Tove Kvamme Kvalevåg

Tiltaksleder for familiekoordinator i NAV

Mobil:
472 33 321
E-post:
Tove.Kvamme.Kvalevag@nav.no