PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Bydeler i Stavanger
 4. Hillevåg bydel
 5. Nærmiljøtilskudd for Hillevåg

Nærmiljøtilskudd for Hillevåg

Kort fortalt

 • Nærmiljøtilskuddet støtter aktiviteter i nabolaget ditt, for eksempel nabolagstreff, en nabolagshage, festival, grønnsakskasse eller andre aktiviteter.
 • Fristene i 2024 er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.
 • Søknadsskjema finner du her.

Information in other languages

Hva kan du søke støtte til?

Du/dere kan søke om tilskudd fra de helt små til større tiltak, som for eksempel mat til nabolagstreff, nabolagshager, festivaler, mikrobibliotek, åpen familiedag, hobbygrupper eller andre aktiviteter.

Vi ønsker å støtte tiltak som:

 • Bygger tilhørighet til Hillevåg og skaper åpne og inkluderende aktiviteter eller møteplasser som gir gode opplevelser og økt livskvalitet.
 • Bygger opp det lokale engasjementet blant innbyggere, beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, ildsjeler og andre aktører i Hillevåg.
 • Styrker dugnadsinnsats, følelsen av å høre til, gleden i eget nærmiljø, samhold og lokalt engasjement i kommunedelen.
 • Tiltak som gjennomføres raskt og skaper aktivitet i Hillevåg.
 • Søknader fra ildsjeler og enkeltindivider som skaper aktivitet for nærmiljøet sitt er ekstra positivt. 

Hvor mye penger kan man søke om?

Mindre beløp på kr 3000, 5000 og 10 000 er lettere å få ja på. Søknader om 25 000 kroner eller mer bør begrunnes grundig og treffe tilskuddets formål svært godt. Alle tildelinger kan bli mindre enn det søkes om.

Hva kan ikke få støtte?

 • Det gis ikke støtte til drift, lønn eller honorar.
 • Det gis ikke støtte til organisasjoner for innkjøp av inventar, anleggsmidler eller driftsmaterialer. 
 • Det gis ikke støtte som legges av som sparing til et større tiltak.
 • Det gis ikke støtte til private aktiviteter for små, lukkede grupper, som f.eks. et fotballag, en skoleklasse, én aldersgruppe i én avdeling i barnehagen og lignende.
 • Støtte har ikke tilbakevirkende kraft for tiltak som allerede har funnet sted ved utbetalingstidspunkt.

På dette kartet kan du zoome deg inn og se hvem vi har gitt støtte til tidligere:Hvem kan søke?

Innbyggere, beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og borettslag som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø på Hillevåg kan søke om tilskudd.

Er du en enkeltperson med en god idé til en nabolagsaktivitet? Eller en gruppe som allerede arrangerer gatefester eller jevnlig samler dere på nabolagets lekeplass? Hva med å opprette en velforening!

En velforening består av naboer som ønsker å skape et godt nabolag. Sammen kan dere for eksempel arrangere ulike aktiviteter som påskeeggjakt, utekino, eller opprette nabolagshager. Aktivitetene kan dere som velforening søke tilskudd til.

Slik oppretter du velforening

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?
Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.
Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)
Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

1. Snakk med naboene dine

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?

2. Inviter til møte

Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.

3. Registrering

Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)

4. Opprett en bankkonto

Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

 

Slik søker du

Midlene lyses ut flere ganger i året som et ledd i områdesatsingen på Hillevåg. Søknadsfristene i 2024 er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. Søknadsskjema finner du her!

Dersom det er fysiske tiltak, må det komme frem i søknaden at grunneier støtter tiltaket.

Søknadene behandles 1–2 uker etter fristen. Vi sender ut svar så snart som mulig i etterkant av behandling, senest 5 uker etter søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

nina tunge kvamme

Nina Tunge-Kvamme

Leder av Hillevåg frivilligsentral

Telefon:
51 50 88 58
E-post:
nina.tunge-kvamme@stavanger.kommune.no