PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ny statusrapport for klima- og miljøarbeidet i Stavanger

Ny statusrapport for klima- og miljøarbeidet i Stavanger

Årsrapporten til klima- og miljøavdelingen for 2019 er klar, og ifølge miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune er utviklingen positiv på mange områder.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Forsidebilde klima og miljørapport 2019

Viktige klima- og miljømål

Høsten 2018 ble Stavanger kommunes klima- og miljøplan vedtatt. Planen, som strekker seg til 2030 definerer mål for en rekke områder, og utviklingen kontrolleres med hjelp av rundt 40 måleindikatorer.

Målene i klima og miljøplanen er svært ambisiøse og sier blant annet at klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent i perioden 2015-2030. I tillegg skal mengde avfall per person reduseres fra 400 til 300 kilo, samtidig som det også er tydelige målsettinger knyttet til reduksjon i miljøgifter, plastbruk og forsøpling samt god luft- og vannkvalitet.

Reduksjon i utslipp av klimagasser

Rapporten for 2019 viser at bruken av naturgass går ned, samtidig som bruken av biogass øker med 78,6 prosent mellom 2018 og 2019. Biogass er en fornybar energikilde, så å erstatte bruk av naturgass med biogass er derfor svært positivt.

Samtidig viser den siste oversikten fra Miljødirektoratet, at det totale klimagassutslippet i Stavanger har blitt redusert med til sammen 16,3 prosent fra 2015 til 2018. Veitrafikk og sjøtransport står for henholdsvis 38 og 31 prosent av de totale klimagassutslippene, og er med det de to største kildene til lokale utslipp i Stavanger. Statistikken fra Miljødirektoratet inkluderer Finnøy og Rennesøy, og viser en oversikt over utslippene i årene 2009 – 2018.

Behov for mer deling og gjenbruk

Kommunens årsrapport viser at det fortsatt er et behov for mer deling og gjenbruk. I gjennomsnitt kaster hver person i Stavanger 430 kilo per år. Dette er en økning på ca. 20 kilo fra 2018 til 2019.

Ettersom vi i Stavanger skal redusere mengden avfall, og i gjennomsnitt ikke kaste mer enn 300 kilo per person, er det nødvendig å øke innsatsen innen gjenbruk og gjenvinning.

- Kommunen har allerede flere gode ordninger for å bruke ting lenge og med det redusere mengden avfall. Vi låner blant annet ut utstyr til reparasjonskafeer der man kan få fikset ødelagte ting, vi gir støtte til foreldre som vil bruke tøybleier til babyen sin og vi tilbyr gratis kurs i hjemmekompostering, sier miljøvernsjefen.

Klimagassbudsjett gir enda bedre oversikt Kommunen er nå i gang med å lage et klimagassbudsjett. Arbeidet er fortsatt i startfasen, men klimagassbudsjettet vil bli et viktig styringsverktøy i arbeidet med klimagassreduksjon. Det skal vise effekt av tiltak og hvilke reduksjoner som er nødvendige for å nå målet i 2030.

- Med et klimagassbudsjett vil det bli enda tydeligere hva kommunen selv kan gjøre for at utslippene skal gå ned, og hvor det trengs statlige eller andre tiltak og incentiver, avslutter miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Her kan du lese mer om gode klima- og miljøvalg og ulike støtteordninger, og nominere en kandidat til Stavanger kommunes klima- og miljørpris.

Kontaktpersoner:

Jane N. Aalhus, miljøvernsjef: jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no

Torunn Møllerhaug Tysvær, rådgiver: tmt@stavanger.kommune.no)