PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ønsker 750 flyktninger velkommen

Ønsker 750 flyktninger velkommen

I dag vedtok et enstemmig formannskap formelt å ønske 750 flyktninger hjertelig velkommen til Stavanger. Vedtaket fra formannskapet er i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Stavanger ønsker å ta sin del av ansvaret når millioner av mennesker er på flukt. Vi vil gi flyktningene beskyttelse og trygghet. Vi skal sørge for at de 750 flyktningene som kommer til Stavanger får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning, sier ordfører Dagny Sunnanå Hausken.

Ruster opp
For å lykkes i arbeidet med å håndtere en syvdobling av antallet bosatte, må kommunen oppskalere bosettings- og integreringsarbeidet betraktelig. Samtidig må tjenesteapparatet være klar til å tilby lovpålagte tjenester som; skole, barnehage og helsetjenester, til flyktninger som oppholder seg i kommunen og som venter på å få søknaden behandlet.

– Vi legger nå planer for å bygge opp tjenesteapparatet vårt for å kunne ta imot flere flyktninger framover. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Det er utlyst flere stillinger knyttet til flyktningtjenesten og det rekrutteres også flere innføringslærere til Johannes læringssenter.

Åpner for bruk av alternative mottaksplasser
Det er allerede flere ukrainske flyktninger som oppholder seg i Stavanger kommune, og som venter på å bli bosatt. Noen bor på akuttmottak, men det er også mange som bor hos venner eller familie.

 –  Vi åpner nå for at de flyktningene som bor i private hjem kan søke om få fortsette å bo der, og samtidig motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester, frem til de blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Ordningen vil bidra til å avlaste kapasiteten i asylmottakene, sier Sunnanå Hausken.

Avtalen inngås mellom kommunen og UDI. Før de første AMOT-avtalene kan inngås må UDI har klar en teknisk løsning for behandling av søknadene, og nye nasjonale retningslinjer for den utvidede ordningen må være på plass.

Alternative mottaksplasser

Formannskapet vedtok også at Stavanger skal ta i bruk den utvidede ordningen for alternativ mottaksplassering (AMOT). Det ble i tillegg vedtatt å be kommunedirektøren om å utarbeide rutiner for bruken av AMOT-ordningen i Stavanger, når nye statlige retningslinjer for ordningen foreligger.


Mer informasjon:
Krigen i Ukraina - Hva gjør Stavanger kommune?