PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Samfunnssikkerhet og beredskap
  4. Informasjonsside ukrainske flyktninger

Informasjonsside ukrainske flyktninger

Ukraina

Asylregistreringer ukrainske flyktninger

Alle søknader om asyl skal registreres på det nasjonale ankomstsenteret på Råde i Viken fylke.

Hvis du har funnet et sted å bo privat som du betaler for selv, og du kan bo der også etter at søknaden er registrert, kan du registrere søknaden din på Jæren politistasjon på Bryne. 

Informasjon på ukrainsk

Informasjon på russisk

Politiet kan kontaktes på telefon 48 99 66 40 mandag-søndag kl. 08.00-23.00 ved spørsmål om registrering.

Hvor mange er bosatt?

UDI behandler fortløpende søknader om kollektiv beskyttelse fra ukrainske flyktninger, IMDi jobber med å finne bosettingskommuner. Stavanger kommune har bosatt hele anmodningen om 865 flyktninger i 2023. Formannskapet i Stavanger kommune har vedtatt å bosette 750 flyktninger i 2024. 

Hver mandag innen kl. 14 publiserer vi tall for hvor mange flyktninger som er bosatt. 

Klikk her for oppdaterte tall

 

Friskus har mange aktiviteter

Friskus finner du en oversikt over aktuelle fritids, kultur- og idrettsaktiviteter fra frivilligheten.

Informasjon fra IMDI

Informasjon om bosetting av flyktninger fra Ukraina hos IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ny i Norge

Nettstedet Ny i Norge samler informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe flyktninger i sin nye hverdag i Norge. Bli kjent med dine rettigheter og plikter.

Ny i Norge

På flukt med kjæledyr fra Ukraina?

Etter 15. februar 2024 er det ikke mulig for nyankomne asylsøkere å bo med kjæledyr i asylmottak eller på ankomstsenteret. De som bodde på mottak med kjæledyr før denne datoen, kan fortsatt ha kjæledyret hos seg mens de venter på å bli bosatt. Mattilsynet må registrere og kontrollere alle kjæledyr som kommer til Norge for å minimere risikoen for spredning av alvorlige sykdommer. Se mattilsynet.no.

Melding

Nå kan ukrainere få elektronisk ID

Personer fra Ukraina som har søkt om, eller fått innvilget, kollektiv beskyttelse, kan nå skaffe seg elektronisk ID (e-ID). Dette bestilles fra Buypass og gir tilgang til digitale tjenster fra det offentlige. 

Her er informasjon om hvordan man bestiller e-ID på norsk - engelsk - ukrainsk - russisk

Sist oppdatert 19. desember kl. 13.37

Informasjon fra UDI

Les oppdatert informasjon fra Utlendingsdirektoratet (UDI)