PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Paradis-planen er vedtatt!

Paradis-planen er vedtatt!

Den overordnede planen for Paradis ble vedtatt av kommunestyret 25. september. Dermed er det duket for inntil 500 nye boliger og 85.000 kvadratmeter næringsareal tett på bykjernen.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjon av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.

Visualisering av mulig framtidig bebyggelse og promenade langs Hillevågsvatnet.

– Målet vårt er at Paradis skal bli en ledestjerne for framtidens byutvikling, forteller prosjektleder Ingrid Eileraas i avdeling for byutvikling i Stavanger kommune. Ambisjonen ble bekreftet av politikerne i gårsdagens kommunestyremøte.

Hva handler planen om?
Paradis-planen legger til rette for et nytt sentrumsnært gå- og sykkelvennlig byområde med både boliger, arbeidsplasser og grøntområder. Det legges opp til nybygg i tre som er tilpasset trehusbebyggelsen på Storhaug og Våland, og deler av buehallen fra godsterminalen skal gjenbrukes. Planen har i tillegg tatt noen viktige grep for å redusere klimagassutslipp i tråd med kommunens klimamål, forteller Eileraas.

– Det skal etableres gode nabolag i den nordlige delen, mange nye arbeidsplasser rundt Paradis stasjon og nye møteplasser for beboere, arbeidstakere og besøkende. Det kommer tre nye parker som sikrer naturmangfold og rekreasjon, og en ny promenade langs Hillevågsvatnet skal gi bedre kontakt med sjøen. Og ikke minst blir det forbedrede gang- og sykkelforbindelser til Lagårdsveien, sentrum og de omkringliggende nabolagene.

Hva skjer videre?
Paradis-planen legger grunnlag for videre utvikling av området mellom Lagårdsveien og Hillevågsvatnet. BaneNor Eiendom eier det meste av området der det tidligere var godsområde, mens Stavanger Utvikling KF eier en tomt i Lagårdsveien.
– Vi har hatt et tett samarbeid med grunneierne i arbeidet med planen. Rammene er nå lagt for å få til utviklingen på en god måte, forteller Eileraas.

Les plandokumentene
Planbeskrivelsen, juridiske bestemmelser og alle grunnlagsdokumentene ligger her på nettsiden til Paradis-planen. Det vil bli behov for enkelte justeringer i bestemmelsene i tråd med vedtaket i kommunestyret.

Gateløp langs jernbanen
Visualisering av mulig gateløp i Paradisveien. Ill.: 3RW Arkitekter

Ingrid Eileraas foran en modell av mulig bebyggelse i Paradis
Arkitekt Ingrid Eileraas har vært prosjektleder for Paradis-planen.