PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Bydeler i Stavanger
  4. Madla bydel
  5. Hva skjer i Kvernevik?

Hva skjer i Kvernevik?

Kvernevik er et område i Madla kommunedel med en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommune har en rekke ulike prosjekter i gang i Kvernevik tilknyttet et fremtidig områdeløft.

Ny skole og flerbrukshall

Stavanger kommune bygger ny barneskole i Kvernevik med tre klasser på hvert trinn. Det blir også aktivitetssal, bydelskulturskole med filialbibliotek, dobbel flerbrukshall og klubblokaler for Sunde Idrettslag.

Dagens skole fra 1970 brukes fram til den rives, når den nye skolen er tatt i bruk. Da rives også den gamle Kvernevikhallen og klubblokalene til idrettslaget. Les mer om byggingen av den nye skolen her!

Sunde og Kvernevik bydelshus

Har du ikke besøkt ddet flotte nye bydelshus ennå? Det ligger i Traneveien 10, med Kvernevik svømmehall som nærmeste nabo. 

Ønsker du å låne eller leie rom på det nye bydelshuset? Det kan du gjøre ved å trykke her. 

Helheltlig skoledag på Kvernevik skole

Prøveprosjekt Helhetlig skoledag pågår i 2022–2024 for 1.– 4. trinn på Kvernevik skole. Målet er å undersøke om dette er en bedre måte å organisere skoledagen på.

Stavanger kommune samarbeider med skolens rektor og ansatte om prosjektet. I tillegg til ordinær undervisning blir det gratis skolemat og en helhetlig skoledag fra 08.15 – 15.00, flere ansatte og mer vekt på frilek og fysisk aktivitet.

Nytt legesenter i Kvernevik

Kvernevik legesenter har telefon 51913633, og listene til fastlegene Anne Karen Bøe, Kristin Eide og Stine Lise Kvinnsland ligger på Helsenorge.no. 

tillegg til dette vil det også ansettes en introduksjonslege. som vil bistå i arbeidet til de andre fastlegene på legesenteret.

Det kommer også til å være annet helsepersonell på legesenteret, som to sykepleiere og en helsesekretær.

Områdeløft i Kvernevik

Kvernevik har over lang tid skåret lavt på en rekke ulike levekårsfaktorer i Stavanger kommunens levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsene viser at Kvernevik har større levekårsutfordringer enn resten av Madla kommunedel. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Kvernevik og det er laget en plan for kommunens arbeid i Kvernevik

Temaplan for områdeløft i Kvernevik

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag". 

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

Temaplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret den 22. mai 2023. 

Saksdokumentene og vedtaket kan leses ved å trykke her. 

1. Innsiktsarbeid

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

2. Oppstartssak

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

3. Medvirkning

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

4. Skrivefase

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

5. Politisk behandling

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

6. Høring

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag". 

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

7. Vedtatt

22.05.2023 - 31.12.2027

Temaplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret den 22. mai 2023. 

Saksdokumentene og vedtaket kan leses ved å trykke her. 

 

Kartlegging og analyse av Kvernevik

Stavanger kommune har gjennomført et omfattende innsiktsarbeid for å få vite mest mulig om levekår og stedskvaliteter i Kvernevik. Her inngår levekårsstatistikk, ungdataundersøkelser og kartlegging av den sosial bærekraften i Kvernevik.

Rogaland revisjon har gjennomført en analyse av området som ble ferdigstilt i 2022. Analysen finner du her. 

I løpet av 2022 ble det også gjennomførte et forskningsprosjekt i Kvernevik der den sosiale bærekraften ble målt. Erfaringsnotatet kan leses her.  

Kontaktinformasjon

I påvente at ny prosjektleder er på plass kan alle henvendelser rettes til avdelingsleder, Lise Peterson, på enten e-post: lise.peterson@stavanger.kommune.no eller telefon: 902 54 658