Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Madla kommunedel
 5. Hva skjer i Kvernevik?

Hva skjer i Kvernevik?

Kvernevik er et område i Madla kommunedel med en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommune har en rekke ulike prosjekter i gang i Kvernevik tilknyttet et fremtidig områdeløft.

Pågående prosjekter i Kvernevik

 • Ny Kvernevik skole- og idrettsområde
 • Nytt bydelshus
 • Nærdemokratimidler - Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg gjennomfører pilotprosjektet «Nærdemokratimidler» i perioden 2021-2023. I dette prosjektet arbeider kommunedelsutvalget med å kartlegge og utvikle nye initiativ og tiltak i kommunedelen, og særlig da i Kvernevik. I første omgang  ønsker kommunedelsutvalget å satse på unge og fritid- og aktivitetstilbudet i kommunedelen. Prosjektet har en økonomisk ramme på 500 000 kr hvert år i prosjektperioden. For mer informasjon - ta kontakt med leder for kommunedelsutvalget, Lars Peter Endresen på e-post: larspeten@gmail.com eller telefon: 918 86 864
 • I en kartbasert spørreundersøkelse har innbyggere kunnet gi sine innspill til uteområdene i Kvernevik. Et viktig kunnskapsgrunnlag for den videre stedsutviklingen! 
 • SOSLOKAL – Hvordan kan vi sammen styrke det sosiale bærekrafts perspektivet i lokal samfunnsutvikling?
  Som et ledd i det fremtidige områdeløftet som er lagt til Kvernevik ønsker kommunen å sette sosial bærekraft på dagsorden. Helt enkelt handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Oppstart januar 2022 og pågående frem til juni 2022. 

 • Hvordan kan vi tilrettelegge for bedre folkehelse? Smartby-avdelingen bruker polarklokker til å kartlegge hvor i Kvernevik folk trener, sykler og går tur.

Caps med "I love Vigå". Foto: Smartbyen

Gi dine innspill før 4. februar

Norconsult setter nå i gang arbeidet med reguleringsplan for Kvernvik skole. Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt.

Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.

Digitalt informasjonsmøte

Det har blitt spilt inn et informasjonsmøte i videoen over, hvor du kan få mer informasjon om planene for Kvernevik skole og andre planlagte prosjekter.

Gi innspill til reguleringsplanen til Kvernevik skole

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.

 

Oppstart av et områdeløft

Kvernevik har over lang tid skåret lavt på en rekke ulike levekårsfaktorer i Stavanger kommunens levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsene viser at Kvernevik har større levekårsutfordringer enn resten av kommunedelen. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Kvernevik. 

Hvordan bruker barn nærmiljøet sitt?

Hvilken vei går barn og unge til skole og fritidsaktiviteter, hvordan opplever de hjemstedet sitt, og hva savner de? «Barnetråkk» er en metode der skoleelever får praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap, samtidig som kommunen får innsikt i barn og unges behov. I november 2021 besøkte vi Kvernevik skole: 

 

Kontaktinformasjon

Line Møllerop

Koordinator for områdeløftet i Kvernevik

Mobil:
906 18 306
E-post:
lmollerop@stavanger.kommune.no