PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Madla kommunedel
  5. Hva skjer i Kvernevik?

Hva skjer i Kvernevik?

Kvernevik er et område i Madla kommunedel med en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommune har en rekke ulike prosjekter i gang i Kvernevik tilknyttet et fremtidig områdeløft.

Nytt bydelshus

Nytt og flott bydelshus står klart i Traneveien 10, med Kvernevik svømmehall som nærmeste nabo. Det blir storstilt åpningsfest 15. april 2023, men huset er allerede fylt med liv og aktivitet!

Foreløpig står det bare «bydelshus» over inngangen, og huset omtales som «Sunde og Kvernevik bydelshus». Men det er jo litt langt og kronglete, så vi vurderer å gi bydelshuset et navn som er enklere å si.

Har du forslag til hva huset kan hete? Da kan du sende inn forslag via denne lenken.

Ønsker du å låne eller leie rom på det nye bydelshuset? Det kan du gjøre ved å trykke her. 

Helheltlig skoledag på Kvernevik skole

Prøveprosjekt Helhetlig skoledag er igangsatt for skoleåret 2022/2023 og 2023/2024. Prosjektet er et prøveprosjekt om helhetlig skoledag for 1.- 4. trinn på Kvernevik skole. Formålet med prosjektet er å undersøke om dette er en bedre måte å organisere skoledagen på.

Stavanger kommune samarbeider med skolens rektor og ansatte om prosjektet. I tillegg til ordinær undervisning blir det gratis skolemat og en helhetlig skoledag fra 08.15 – 15.00, flere ansatte og mer vekt på frilek og fysisk aktivitet.

Ny Kvernevik skole og dobbel flerbrukshall

Norconsult har satt i gang arbeidet med reguleringsplan for Kvernvik skole. Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt.

Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.

Nytt legesenter i Kvernevik

Mange i Kvernevik har vært opptatt av å få fastleger igjen i området. Tidligere i år, gjennom prosjektet SOSLOKAL, kom det frem at legekontor var noe av det som innbyggerne i Kvernevik savnet mest. Derfor var det ekstra gledelig da det ble kjent at det skal komme fastleger på Kvernevik bydelshus.

Fra 1. mars begynner fastlegene Anne Karen Bøe og Kristin Eide, og fra og med 1. februar 2023 vil listene deres bli lagt ut på Helsenorge.no. Dermed kan alle som ønsker sette seg opp på deres liste der, eller sette seg opp på venteliste, når listene blir fulle.

Den tredje legen, Stine Lise Kvinnsland, begynner 20. mars, men hennes liste er også tilgjengelig nå på Helsenorge. 

I tillegg til dette vil det også ansettes en introduksjonslege. Antageligvis fra høsten 2023. Denne legen vil bistå i arbeidet til de andre fastlegene på legesenteret.

Det kommer også til å være annet helsepersonell på legesenteret, som to sykepleiere og en helsesekretær.

Fra og med februar 2023 kan de som ønsker ringe Kvernevik legesenter på telefon: 51913633.

Områdeløft i Kvernevik

Kvernevik har over lang tid skåret lavt på en rekke ulike levekårsfaktorer i Stavanger kommunens levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsene viser at Kvernevik har større levekårsutfordringer enn resten av Madla kommunedel. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Kvernevik og det skal utarbeides en helhetlig plan for kommunens arbeid i Kvernevik. 

Du kan nå lese hele planutkastet her.

Temaplan for områdeløft i Kvernevik

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag". 

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

Temaplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret den 22. mai 2023. 

Saksdokumentene og vedtaket kan leses ved å trykke her. 

1. Innsiktsarbeid

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

2. Oppstartssak

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

3. Medvirkning

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

4. Skrivefase

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

5. Politisk behandling

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

6. Høring

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag". 

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

7. Endelig vedtak

Temaplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret den 22. mai 2023. 

Saksdokumentene og vedtaket kan leses ved å trykke her. 

 

Kartlegging og analyse av Kvernevik

Stavanger kommune har gjennomført et omfattende innsiktsarbeid for å få vite mest mulig om levekår og stedskvaliteter i Kvernevik. Her inngår levekårsstatistikk, ungdataundersøkelser og kartlegging av den sosial bærekraften i Kvernevik.

Rogaland revisjon har gjennomført en analyse av område som ble ferdigstilt i 2022. Analysen finner du her. 

I løpet av 2022 ble det også gjennomførte et forskningsprosjekt i Kvernevik der den sosiale bærekraften ble målt. Erfaringsnotatet kan leses her.  

Kontaktinformasjon

Line Møllerop

Prosjektleder for områdeløftet i Kvernevik

Mobil:
906 18 306
E-post:
lmollerop@stavanger.kommune.no