Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Madla kommunedel
 5. Hva skjer i Kvernevik?

Hva skjer i Kvernevik?

Kvernevik er et område i Madla kommunedel med en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommune har en rekke ulike prosjekter i gang i Kvernevik tilknyttet et fremtidig områdeløft.

Pågående prosjekter i Kvernevik

 • Nytt bydelshus ble ferdigstilt våren 2022. Offisiell åpning er like rundt hjørnet. Ønsker du å benytte deg av lokalene? De kan lånes eller leies via Aktiv kommune. Mer informasjon om utlån og booking av lokaler, trykk her. 
 • Nærdemokratimidler: Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg gjennomfører pilotprosjektet «Nærdemokratimidler» i perioden 2021-2023. I dette prosjektet arbeider kommunedelsutvalget med å kartlegge og utvikle nye initiativ og tiltak i kommunedelen, og særlig da i Kvernevik. I første omgang  ønsker kommunedelsutvalget å satse på unge og fritid- og aktivitetstilbudet i kommunedelen. Prosjektet har en økonomisk ramme på 500 000 kr hvert år i prosjektperioden. For mer informasjon - ta kontakt med leder for kommunedelsutvalget, Lars Peter Endresen på e-post: larspeten@gmail.com eller telefon: 918 86 864
 • SOSLOKAL – Hvordan kan vi sammen styrke det sosiale bærekrafts perspektivet i lokal samfunnsutvikling?
  Som et ledd i det fremtidige områdeløftet som er lagt til Kvernevik ønsker kommunen å sette sosial bærekraft på dagsorden. Helt enkelt handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Prosjektet er nå avsluttet og resultatet finner du nå utstilt i bydelshuset i Kvernevik. Du kan også lese hele rapporten ved å trykke her. 

 • Foreldre vil være med - prosjektet handler om å skape gode nærmiljø, trygge foreldre og trygge barn. I prosjektet jobbes det for å løfte frem ressursene hos foreldre med minoritetsbakgrunn. Det gjøres ved å utvikle lokale nettverk i samarbeid med mødre og fedre med minoritetsbakgrunn, frivillige organisasjoner og kommunale tjenester. Mødrenettverket for kvinner med minoritetsbakgrunn i Kvernevik har vært pilot i arbeidet. Sammen med Kvernevik skole, Madla Kvernevik frivilligsentral, Open Hands for You, Sunde IL og Kvernevik Sanitetsforening er det etablert et nettverk for og med minoritetskvinner. 
 • Prøveprosjekt Helhetlig skoledag - Skoleåret 2022/2023 gjennomføres et prøveprosjekt om helhetlig skoledag for 1.- 4. trinn på Kvernevik skole. Formålet med prosjektet er å undersøke om dette er en bedre måte å organisere skoledagen på.

  Stavanger kommune samarbeider med skolens rektor og ansatte om prosjektet. I tillegg til ordinær undervisning blir det gratis skolemat og en helhetlig skoledag fra 08.15 – 15.00, flere ansatte og mer vekt på frilek og fysisk aktivitet.
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for bedre folkehelse? Smartby-avdelingen bruker polarklokker til å kartlegge hvor i Kvernevik folk trener, sykler og går tur.

Caps med "I love VigÄ". Foto: Smartbyen

Ny Kvernevik skole og dobbel flerbrukshall

Norconsult har satt i gang arbeidet med reguleringsplan for Kvernvik skole. Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt.

Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.

Hvordan bruker barn nærmiljøet sitt?

Hvilken vei går barn og unge til skole og fritidsaktiviteter, hvordan opplever de hjemstedet sitt, og hva savner de? «Barnetråkk» er en metode der skoleelever får praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap, samtidig som kommunen får innsikt i barn og unges behov. I november 2021 besøkte vi Kvernevik skole: 

Oppstart av et områdeløft

Kvernevik har over lang tid skåret lavt på en rekke ulike levekårsfaktorer i Stavanger kommunens levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsene viser at Kvernevik har større levekårsutfordringer enn resten av Madla kommunedel. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Kvernevik og det skal utarbeides en helhetlig plan for kommunens arbeid i Kvernevik. 

Temaplan for områdeløft i Kvernevik

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

Utarbeidelse av temaplan. 

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 01.11.2022 og Kommunalutvalget 22.11.2022. 

I desember 2022 og i januar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. Mer informasjon kommer. 

Sistegangsbehandling av temaplanen i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 14.02.2023 og i Kommunalutvalget den 07.03.2023. 

1. Innsiktsarbeid

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

2. Oppstartssak

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

3. Medvirkning

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

4. Skrivefase

Utarbeidelse av temaplan. 

5. Politisk behandling

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 01.11.2022 og Kommunalutvalget 22.11.2022. 

6. Høring

I desember 2022 og i januar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. Mer informasjon kommer. 

7. Politisk vedtak

Sistegangsbehandling av temaplanen i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 14.02.2023 og i Kommunalutvalget den 07.03.2023. 

Kontaktinformasjon

Line Møllerop

Prosjektleder for områdeløftet i Kvernevik

Mobil:
906 18 306
E-post:
lmollerop@stavanger.kommune.no