Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Madla kommunedel
  5. Hva skjer i Kvernevik?
  6. Hvordan er hverdagen i Kvernevik?

Hvordan er hverdagen i Kvernevik?

Kvernevik skal få et ekstra løft i årene som kommer. Derfor vil vi i kommunen finne ut hva som er fint med å bo i Kvernevik, og hva som kan bli bedre.

Hva skjer?

For tiden pågår det et kartleggingsprosjekt i lokalsamfunnet, hvor vi prøver å kartlegge den sosiale bærekraften i nærmiljøet. Prosjektet har fått navnet Soslokal og er et medvirkningsprosjekt i praksis.

18. februar 2022 sendte Stavanger kommune ut sms til 3500 innbyggere i Kvernevik, med lenke til spørreundersøkelsen "Stedskompasset". Her kunne alle si sin mening om friområder, boligtyper, jobbmuligheter, hvor lett det er å komme seg rundt omkring, og om man har tilgang til det man trenger i det daglige.

Resultatene fra undersøkelsen blir en del av grunnlaget for det som skal skje videre i prosjektet. Summen av Soslokal blir et viktig ledd i den videre utviklingen av bydelen.

6. april vil vi gjennomføre en «Bylab» i Kvernevik. Her vil ulike aktører samles for å jobbe videre med aktuelle tema som ble avdekket i Stedskompasset.

To barn og to voksne rundt en plantekasse i et grøntområde. Foto: Line Møllerop

Det skjer mye spennende i Kvernevik for tiden: Svømmehallen er på plass, nytt bydelshus er snart ferdig, og ny skole og flerbrukshall står for tur. I tillegg ønsker politikerne i Stavanger å gi Kvernevik et ekstra løft de kommende årene. I denne forbindelse er vi i kommunen opptatt av å kartlegge «ståa» i Kvernevik, og gjennom forskningsprosjektet Soslokal ser vi nærmere på det som kalles sosial bærekraft

Hva er sosial bærekraft?

Sosial bærekraft handler om hvordan vi har det i livet, i nærmiljøet, og med hverandre. Det handler om samhold, tillit, trygghet, tilhørighet, lik tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø – og muligheten til at du som innbygger kan påvirke lokalsamfunnet. 

Sosial bærekraft handler om å føle rettferdighet som borger i kommunen og oppleve at du og alle andre har like muligheter og forutsetninger for et godt liv – uavhengig av hvor du bor. Godt samhold, trivsel og stolthet over nærområdet bidrar til et sosialt bærekraftig sted – en plass folk vil bo, leve og flytte til.

For at et samfunn skal være bærekraftig, må vi tenke på både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. I Stavanger har vi dette trekløveret som rettesnor for alt kommunen gjør, og sosial bærekraft hører inn under «Gode hverdagsliv»:De tre målene: Regionmotoren, gode hverdagsliv og grønn spydspiss

 

Line Møllerop, Nadia Remen Svendsen, Ayan Jama og Christel Dahl er noen av de som jobber med å kartlegge sosial bærekraft i Kvernevik. (Foto: Sigrun Sætrevik)
Line Møllerop, Nadia Remen Svendsen, Ayan Jama og Christel Dahl er noen av de som jobber med å kartlegge sosial bærekraft i Kvernevik.

Informasjon om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen gjennomføres som en del av forskningsprosjektet SOSLOKAL. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Kristiansand kommune leder prosjektet, mens forskningsdelen ledes og utføres By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Stavanger og Fredrikstad kommuner er prosjektdeltakere. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Det er behov for mer kunnskap om hva sosial bærekraft betyr i lokalsamfunn i Norge, og hvilke virkemidler som kan bidra til å støtte opp under en sosialt bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Dine synspunkter og erfaringer vil bidra til å bygge opp slik kunnskap, både i Kvernevik og samfunnet ellers. Innspillene du gir vil inngå i et større datamateriale fra flere prosesser i Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad. 

Hva innebærer det for deg å delta?
Gjennom å delta i undersøkelsen vil du bli bedt om å dele erfaringer fra Kvernevik og hvordan det kan bli bedre sted å bo. Det tar omtrent 10 minutter å besvare.

Deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig og anonym
Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Din deltakelse er anonym. Vi vil bare bruke svarene fra deg til forskningsformål og det er kun forskerne i prosjektet som har tilgang til datamaterialet. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.09.2023 og oppbevares i opptil fem år etter prosjektslutt for å sikre tid til å publisere resultater av prosjektet. Etter fem år vil dataene overføres til NSD i anonym form, dvs. uten sporbare personopplysninger.  

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, ta kontakt med:
• Christel Dahl, christel.dahl@stavanger.kommune.no, prosjektleder for Stavanger kommune
• Hege Hofstad, hegeh@oslomet.no, By- og regionforskninginstituttet NIBR, OsloMet
• Stine Busborg Sagen, stine.busborg.sagen@kristiansand.kommune.no, prosjektleder SOSLOKAL Kristiansand Kommune 
• Elsbet Vestvatn, Elsbet.Vestvatn@oslomet.no og personvernombud@oslomet.no, Personvernombud OsloMet  
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på personverntjenester@nsd.no eller telefon 55 58 21 17

Svarene fra Stedskompasset ender opp i en illustrasjon à la dette, som viser hvordan Kvernevik skårer på f.eks. grøntområder, tilhørighet, trygghetsfølelse, møteplasser og kvalitet på offentlige rom. Dermed kan kommunen få en bedre oversikt over hvor skoen trykker.
Svarene fra Stedskompasset ender opp i en illustrasjon à la dette, som viser hvordan Kvernevik skårer på f.eks. grøntområder, tilhørighet, trygghetsfølelse, møteplasser og kvalitet på offentlige rom. Dermed kan kommunen få en bedre oversikt over hvor skoen trykker.

Kontaktinformasjon

Christel Dahl

Christel Dahl

folkehelserådgiver

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no