PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Stavanger kommunes ledelse
 5. Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kort fortalt

Kommunikasjonsavdelingens kjerneoppgaver er kommunikasjonsrådgivning, informasjonsformidling og profilbygging.

Kommunikasjonsavdelingen har blant annet disse oppgavene:

 • Kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger
 • Videreutvikling av kommunens nettside www.stavanger.kommune.no og intranett, og tilrettelegge for tjenesteområdenes informasjon i disse kanalene
 • Nyhetspublisering på nettside, intranett og kommunens sider/kontoer i sosiale medier på kommunenivå
 • Utvikling av kommunikasjonsstrategi, språkprofil og  visuell profil for kommunen som helhet
 • Bidrag til utforming og gjennomføring av medvirkningsopplegg
 • Krisekommunikasjon

Kommunen i digitale kanaler: stavanger.kommune.no, Facebook, Instagram, Linkedln, Flickr, YouTube.

Visuell profil

Den visuelle profilen er kommunens synlige identitet. Denne identiteten skal være synlig i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt og arbeidstøy. Profilprogrammet er summen av elementer som logo, typografi (skrifttype), farger, grafiske former og valg av foto og illustrasjoner. Alle disse elementene bygger Stavanger kommunes visuelle profil. Du finner hele profilen her

Kommunikasjonsstrategi

God kommunikasjon bidrar til at kommunen har tillit som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og samfunns- og demokratiutvikler. Noen ganger kan kommunikasjon handle om å skape forståelse eller øke kunnskap. Andre ganger handler den om å endre holdninger eller adferd. Uansett formål, ønsker vi at innbyggere og ansatte skal ha tillit til kommunen og oppleve informasjonen vår som relevant, enhetlig og forståelig. Kommunikasjonsstrategien er tett knyttet opp til kommuneplanens samfunnsdel og organisasjonsstrategien.

Her finner du digital versjon av kommunikasjonsstrategien 
Her finner du presentasjonsvennlig PDF-vesjon (7 mb)

Bruk av Stavangers byvåpen

1939 besluttet Stavanger bystyre at byens våpen skulle være «en liggende avkvistet vinranke med blader og slyngetråder».

Motivet er første gang kjent som seglavtrykk i et hyllingsbrev til kong Christian IV fra 1591. Sølvsigneten som byen tok i bruk til hyllingsbrevet er høyst sannsynlig laget av en av byens gullsmeder. Signeten finnes i dag ved ordførerens kontor.

Gjennom store deler av 1700 og 1800-tallet vekslet byens våpen mellom vinranke og eikestubbe. Ideen om en fast utforming av byens våpen ble tatt opp av dikteren Alexander L. Kielland i 1902, og våpenet fikk sin endelige utforming av arkivar Hallvar Trætteberg ved Riksarkivet i begynnelsen i 1930-årene, etter at det var fastslått at det dreide seg om en vinranke. Vedtaket fra 1939 fastslår også at fargene skal være blått og gull.

Regler for bruk av byvåpenet

Stavanger kommunes logo består i utgangspunktet av byvåpenet sammen med teksten «Stavanger kommune». Logoen med sine elementer skal kun brukes i sin helhet. Det betyr at byvåpen med murkrone og tårn alltid skal være med. Farger skal brukes slik det framgår i visuell profil.

Det er bare kommunens administrasjons- og forvaltningsorganer som kan bruke byens logo som merke på brevark og trykksaker og som segl. Den kan også brukes som oppslag eller skilt på kommunal eiendom. 

Logoen tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Kommunikasjonsavdelingen skal forhåndsgodkjenne all bruk av logo. Misbruk av kommunevåpen er straffbart ifølge Straffeloven § 165.

Stavangers byflagg

Som flagg for Stavanger by brukes byvåpenet i flaggform, gull/gul vinranke på blå bunn.

Byflagget tillates bare brukt på kommunens sentrale bygning, ordfører- og formannskapskontor. For øvrig blir flagget å bruke etter ordførerens nærmere bestemmelse.

Byflagget kan også brukes på kommunens representasjonsbygg (Ledaal).

Byflagget skal skjæres i forholdet 8:13. Dette kalles «det gylne snitt».

 

Medierom

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Rådhuset Øvre Kleivegate 15 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Kommunikasjonsvakt

Utenfor arbeidstid kan du kontakte kommunens kommunikasjonsvakt. 

Mobil:
969 42 449
Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Marianne Jørgensen

kommunikasjonssjef

Mobil:
952 81 688
Telefon:
51 50 78 42
E-post:
marianne.jorgensen@​stavanger.kommune.no
Portrettbilde av Vigdis By

Vigdis By

kommunikasjonsrådgiver for helse og velferd, oppvekst og utdanning.

Mobil:
400 08 680
Telefon:
51 50 72 78
E-post:
vigdis.by@​stavanger.kommune.no
Ståle Madland Schjelderup

Ståle Madland Schjelderup

kommunikasjonsrådgiver for bymiljø og utbygging

Mobil:
900 72 739
Telefon:
51 50 86 90
E-post:
schj@​stavanger.kommune.no
Bilde av Eirik Skagen

Eirik Skagen

kommunikasjonsrådgiver for bymiljø og utbygging

Mobil:
980 74 104
E-post:
eirik.skagen@stavanger.kommune.no
Thomas Bore Olsen

Thomas Bore Olsen

kommunikasjonsrådgiver sentralt/ordførerens kontor

Mobil:
922 34 829
Telefon:
51 50 75 15
E-post:
tbo@​stavanger.kommune.no
sigrun

Sigrun Sætrevik

kommunikasjonsrådgiver for by- og samfunnsplanlegging.

Mobil:
476 62 260
Telefon:
51 50 70 97
E-post:
sigrun.saetrevik@stavanger.kommune.no
Øyvind Berekvam

Øyvind Berekvam

digitalrådgiver og ansvarlig for nettsidene. Er også kommunikasjonsrådgiver for valg og 17. mai. 

Mobil:
995 65 627
E-post:
oyvind.berekvam@stavanger.kommune.no
Camilla Loddervik

Camilla Loddervik Sundstrøm

kommunikasjonsrådgiver sentralt og for innovasjon og støttetjenester

Mobil:
468 34 787
E-post:
camilla.loddervik.sundstrom@stavanger.kommune.no
Portrett Tove Sæther Hagland

Tove Sæther Hagland

Kommunikasjonsrådgiver økonomi og organisasjon, internkommunikasjon

Mobil:
481 13 712
E-post:
tove.saether.hagland@stavanger.kommune.no
Bilde av Eirik Haglund

Eirik Haglund

kommunikasjonsrådgiver for Digi Rogaland og bymiljø og utbygging. 

Mobil:
415 97 191
E-post:
eirik.haglund@stavanger.kommune.no
Ingrid Meling Ramberg

Ingrid Meling Ramberg

Sosiale medier-koordinator og innholdsprodusent, kommunikasjonsavdelingen

Telefon:
959 77 879
E-post:
ingrid.meling.ramberg@stavanger.kommune.no

Unni Berland

Prosjektleiar for språksatsinga i kommunen

Mobil:
952 67 125
E-post:
unni.berland@stavanger.kommune.no
Birk Florian Fischer Magnussen er ny kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune.

Birk Florian Fischer Magnussen

kommunikasjonsrådgiver kultur

Stavanger 2025, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, kulturavdelingen

Mobil:
466 39 261
E-post:
birk.magnussen@stavanger.kommune.no