Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Stavanger kommunes ledelse
 5. Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingens kjerneoppgaver er kommunikasjonsrådgivning, informasjonsformidling og profilbygging.

Kommunikasjonsavdelingen har blant annet disse oppgavene:

 • Kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger
 • Videreutvikling av kommunens nettside www.stavanger.kommune.no og intranett, og tilrettelegge for tjenesteområdenes informasjon i disse kanalene
 • Nyhetspublisering på nettside, intranett og kommunens sider/kontoer i sosiale medier på kommunenivå
 • Utvikling av kommunikasjonsstrategi, språkprofil og  visuell profil for kommunen som helhet
 • Bidrag til utforming og gjennomføring av medvirkningsopplegg
 • Krisekommunikasjon

Kommunen i digitale kanaler: stavanger.kommune.no, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Flickr, YouTube, Issuu, Google+

Visuell profil

Den visuelle profilen er kommunens synlige identitet. Denne identiteten skal være synlig i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt og arbeidstøy. Profilprogrammet er summen av elementer som logo, typografi (skrifttype), farger, grafiske former og valg av foto og illustrasjoner. Alle disse elementene bygger Stavanger kommunes visuelle profil. Du finner hele profilen her

Bruk av Stavangers byvåpen

1939 besluttet Stavanger bystyre at byens våpen skulle være «en liggende avkvistet vinranke med blader og slyngetråder».

Motivet er første gang kjent som seglavtrykk i et hyllingsbrev til kong Christian IV fra 1591. Sølvsigneten som byen tok i bruk til hyllingsbrevet er høyst sannsynlig laget av en av byens gullsmeder. Signeten finnes i dag ved ordførerens kontor.

Gjennom store deler av 1700 og 1800-tallet vekslet byens våpen mellom vinranke og eikestubbe. Ideen om en fast utforming av byens våpen ble tatt opp av dikteren Alexander L. Kielland i 1902, og våpenet fikk sin endelige utforming av arkivar Hallvar Trætteberg ved Riksarkivet i begynnelsen i 1930-årene, etter at det var fastslått at det dreide seg om en vinranke. Vedtaket fra 1939 fastslår også at fargene skal være blått og gull.

Regler for bruk av byvåpenet


Stavanger kommunes logo består i utgangspunktet av byvåpenet sammen med teksten «Stavanger kommune». Logoen med sine elementer skal kun brukes i sin helhet. Det betyr at byvåpen med murkrone og tårn alltid skal være med. Farger skal brukes slik det framgår i visuell profil.

Det er bare kommunens administrasjons- og forvaltningsorganer som kan bruke byens logo som merke på brevark og trykksaker og som segl. Den kan også brukes som oppslag eller skilt på kommunal eiendom. 

Logoen tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Kommunikasjonsavdelingen skal forhåndsgodkjenne all bruk av logo.Misbruk av kommunevåpen er straffbart ifølge straffeloven § 328.

Stavangers byflagg

Som flagg for Stavanger by brukes byvåpenet i flaggform, gull/gul vinranke på blå bunn.

Byflagget tillates bare brukt på kommunens sentrale bygning, ordfører- og formannskapskontor. For øvrig blir flagget å bruke etter ordførerens nærmere bestemmelse.

Byflagget kan også brukes på kommunens representasjonsbygg (Ledaal).

Byflagget skal skjæres i forholdet 8:13. Dette kalles «det gylne snitt».

 

Medierom

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Rådhuset Øvre Kleivegate 15 4068 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Marianne Jørgensen

Marianne Jørgensen

kommunikasjonssjef

Mobil:
952 81 688
Telefon:
51 50 78 42
E-post:
marianne.jorgensen@​stavanger.kommune.no
Portrettbilde av Vigdis By.

Vigdis By

kommunikasjonsrådgiver for helse og velferd, oppvekst og utdanning.

Mobil:
400 08 680
Telefon:
51 50 72 78
E-post:
vigdis.by@​stavanger.kommune.no
Ståle Madland Schjelderup

Ståle Madland Schjelderup

kommunikasjonsrådgiver for bymiljø og utbygging

Mobil:
900 72 739
Telefon:
51 50 86 90
E-post:
schj@​stavanger.kommune.no
Portrett av Thomas Bore Olsen

Thomas Bore Olsen

kommunikasjonsrådgiver sentralt/ordførerens kontor

Mobil:
922 34 829
Telefon:
51 50 75 15
E-post:
tbo@​stavanger.kommune.no

Kristin Høie Walstad

kommunikasjonsrådgiver sentralt

Mobil:
913 72 388
Telefon:
51 50 85 84
E-post:
kristin.hoie.walstad@​stavanger.kommune.no
Inger Hanne Vikshåland

Inger Hanne Vikshåland

i permisjon

Mobil:
452 92 828
E-post:
inger.hanne.vikshaland@stavanger.kommune.no
sigrun

Sigrun Sætrevik

kommunikasjonsrådgiver by- og samfunnsplanlegging

Mobil:
476 62 260
E-post:
sigrun.saetrevik@stavanger.kommune.no

Øyvind Berekvam

digital rådgiver

Mobil:
995 65 627
E-post:
oyvind.berekvam@​stavanger.kommune.no

Eirik Haglund

kommunikasjonsrådgiver

Mobil:
415 97 191
E-post:
eirik.haglund@stavanger.kommune.no
Tove Sæther Hagland

Tove Sæther Hagland

Kommunikasjonsrådgiver økonomi og organisasjon, prosjektkontor.

Mobil:
481 13 712
E-post:
tove.saether.hagland@stavanger.kommune.no