PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Prosjekter
  4. Språkarbeid i Stavanger kommune

Språkarbeid i Stavanger kommune

Offentlig ansatte har et spesielt ansvar for å skrive så folk forstår, derfor har Stavanger kommune satt i gang et stort klarspråk-prosjekt som involverer alle tjenesteområdene.

Information in other languages

Hva er klarspråk?

Med klarspråk – et klart språk – mener vi korrekt språk som er tilpasset de som skal lese teksten.

Å uttrykke seg klart betyr ikke alltid å bruke enkle ord og uttrykk, som kan gjøre språket unyansert og fattig. Ikke alle tekster kan være enkle eller fri for fagspråk. Det viktige er at teksten er tilpasset mottakeren, for eksempel ved at vi forklarer vanskelige faguttrykk vi må bruke.

Klarspråk er et av kommunens prioriterte satsingsområder

Klarspråk har vært et av kommunens prioriterte satsingsområder siden 2011. Målet for kommunens språkarbeid er å bygge en kultur for klar og forståelig formidling i hele organisasjonen. 

Kravet om et klart og forståelig språk er nedfelt i Stavanger kommunes overordnede planer og strategier. I 2009 vedtok bystyret en kommunikasjonsstrategi som forpliktet kommunen til å innarbeide klarspråk i hele organisasjonen.

I første omgang har vi prioritert å forbedre språket i brevmaler og andre standardskriv som sendes ut til innbyggerne. Langt over 100 kommunale standardtekster har fått nytt og klarere språk. I tillegg har mange ansatte i ulike fagavdelinger deltatt på skrivekurs.

De siste årene har vi jobbet mye med kommunens overordnede dokumenter (planer, strategier, saksframlegg osv.). I den forbindelse ble det utarbeidet en rapport, og arbeidet har fått nasjonal oppmerksomhet.

Stavanger kommune er språknøytral

Det betyr blant annet at ansatte i kommunen selv kan velge om de vil skrive nynorsk eller bokmål. Kommunen har satt i gang et arbeid for å styrke nynorsken i Stavanger kommune.

Språkprofil

I 2012 fikk kommunen sin egen skriveveilder (språkprofil) for å hjelpe de ansatte å skrive klare og korrekte tekster. Stavanger kommune har siden hjulpet mange andre kommuner i gang med språkarbeid, blant annet med utarbeiding av egne språkprofiler. I 2020 kom språkprofilen i oppdatert utgave, på bokmål og nynorsk

Prisbelønnet arbeid med språk

Stavangers arbeid har blitt lagt merke til av flere. Kommunen ble, som den første i landet, tildelt den nasjonale Klarspråkprisen av kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2017.

 

Kontakt oss om klarspråk

Kristin Høie Walstad

spesialrådgiver i kommunikasjonsavdelingen

Telefon:
51508584,91372388
E-post:
kristin.hoie.walstad@stavanger.kommune.no