Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Valg
 4. Valg 2019 - Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Valg 2019 - Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Kort fortalt

 • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal det velges representanter til kommunestyrer og fylkesting.
 • Den offisielle valgdagen er mandag 9. september 2019. 
 • Nå søker vi etter valgmedarbeidere. 
 • Valget i 2019 blir det første lokalvalget i Nye Stavanger kommune

Vil du bli valgmedarbeider? 

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slå seg sammen til en kommune fra 01.01.2020. Vil du være valgmedarbeider for det første valget i den nye kommunen? Vi søker nå valgmedarbeidere som får ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer.  

Valgdagene 8. og 9. september 2019

Dette året har vi redusert antall åpne stemmelokaler på søndagen og satser istedenfor mer på forhåndsstemming. Som valgmedarbeider må du kunne jobbe begge dagene dersom du velger en stemmekrets som har åpent på søndagen.

Vi har behov for rundt 280 valgmedarbeidere fordelt på våre 29 valglokaler; 21 i Stavanger, 2 i Rennesøy og 6 i Finnøy. 9 av 29 valglokaler er åpent søndag 8. september. Følgende valglokaler har søndagsåpent: Eiganes, Kvaleberg, Gausel, Buøy/Hundvåg, Madlamark, Storhaug, Tasta, Vikevåg og Judaberg.

Søndag 8. september er valglokalene åpne klokken 15-20, med unntak av Judaberg/Finnøy som er åpent klokken 15-18. Mandag 9. september er åpningstiden klokken 10-21 i Stavanger og Rennesøy. Noe kortere åpningstid i Finnøy.

Valgmedarbeiderne må være i valglokalet en time før oppstart. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.

Obligatorisk opplæring vil foregå i august, valgfritt 27. eller 29. august.

Honoraret for mandagen er kr. 3500 og for begge valgdagene kr. 5500.  Honoraret i Finnøy er kr 2500 for 1 dag og 4500 for 2 dager. Det er egne satser for medlemmer i stemmestyrene. 

Honoraret inkluderer opplæring.

Forhåndsstemmegivningen

Forhåndsstemmeperioden er mellom 12. august og 6. september 2019. Som forhåndsstemmemottaker må du kunne jobbe ulike vakter i perioden fra klokken 10-18.

Arbeidsmengde og omfang vil variere. Vi har behov for rundt 30 valgmedarbeidere til forhåndsstemmeperioden. Obligatorisk opplæring vil være i begynnelsen av august. Honorar etter timesats. Honoraret inkluderer opplæring.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. Du må være fylt 18 år og være vant til å bruke PC.

Behandling av søknader

Tilbud om å bli valgmedarbeider sendes ut fra slutten av mai måned og fortløpende etter behov.

Elektronisk søknad

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om å være valgmedarbeider kan du kontakte oss på e-post: valg2019@stavanger.kommune.no

Eventuelt kan du kontakte oss på telefon;

 • Valgdagene: Siri Dysjaland 51 50 71 55/950 56 668
 • Forhåndsstemmegivning: Inger Sørbø 51 50 70 76/975 18 065

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

 • Fristen for å levere valgliste var 1. april 2019 klokken 12.00. 
 • Alle kandidater vil bli underrettet via brev om at de er satt opp på et listeforslag. 
 • Frist for å søke seg fritatt fra listene var 26. april. Valgstyret skal godkjenne listene innen 1. juni. 

Valglister 2019

Arbeiderpartiet

Nr Navn F.år Stilling Kommunedel
1 KARI NESSA NORDTUN 1986 Ikke oppført av partiet Madla
2 DAG MOSSIGE 1976   Storhaug
3 SØLVI ONA GJUL 1951   Rennesøy
4 ARNT HEIKKI STEINBAKK 1958   Tasta
5 IDA BØE 1998   Eiganes og Våland
6 ROY INGE NILSEN 1968   Hundvåg
7 FARHIA BASHIR NUR 1987   Tasta
8 Ottar Sandanger 1952   Finnøy
9 Lotte Hansgaard 1977   Hillevåg
10 Anders Fjelland Bentsen 1982   Hillevåg
11 Linda S. Krüger 1976   Eiganes og Våland
12 Jone Laursen 1964   Eiganes og Våland
13 Ine Haver 1972   Eiganes og Våland
14 Sverre Uhlving 1950   Hinna
15 Benedicte Solaas 1984   Tasta
16 Arild Berntsen 1959   Storhaug
17 Lise Fyllingen 1992   Hundvåg
18 Frode Berge 1966   Hundvåg
19 Cecilie Christ 1975   Eiganes og Våland
20 Bjarte Bøe 1968   Hillevåg
21 Bjørg Sandal 1955   Eiganes og Våland
22 Tore Renberg 1972   Eiganes og Våland
23 Cecilie Evertsen Stanghelle 1983   Eiganes og Våland
24 Ole Kallelid 1967   Madla
25 Ingvill Moen Hovlund 1979   Storhaug
26 Christoffer Thorske Johnsen 1983   Rennesøy
27 Lene Andrea Knudsen 1982   Storhaug
28 Olav T. Laake 1934   Tasta
29 Gulale Samiei 1967   Tasta
30 Leif Kjetil Knutsen 1968   Storhaug
31 Sissel B. Fuglestad Askeland 1978   Hillevåg
32 Bjørn Johannesen 1963   Hillevåg
33 Sunniva Bang Larsen 1985   Hinna
34 Ayub Mukhtar 1989   Madla
35 Sayna Etminan 2000   Eiganes og Våland
36 Trygve A. Meyer 1975   Hinna
37 Signe Sirevaag Thorsen 1966   Eiganes og Våland
38 Roy Sokn  Adsen 1966   Rennesøy
39 Maiken Ree 1981   Storhaug
40 Jan Ole Rød 1951   Hinna
41 Kristine B. Bjerkestrand 1984   Hundvåg
42 Bjørn Erik Poppe Thorsen 1972   Hundvåg
43 Julia Eikeland 2000   Madla
44 Øyvind Jacobsen 1975   Storhaug
45 Wenche Skorge 1956   Hinna
46 Even Georg Myklebust 1998   Eiganes og Våland
47 Tilde Broch Østborg 1982   Storhaug
48 Arild Michelsen 1953   Hundvåg
49 Inger Louise Grude 1979   Tasta
50 Gary Cranner 1972   Eiganes og Våland
51 Astrid Solli 1962   Hundvåg
52 Arne Handeland 1967   Finnøy
53 Viktoria Fjelde 1996   Madla
54 Kristoffer Joner 1972   Storhaug
55 Mona Katrine Behzadi 2000   Hinna
56 Pål Erik Johannessen 1977   Hundvåg
57 Ann Sesilie Tekfeldt 1975   Storhaug
58 Daniel Svela 1986   Eiganes og Våland
59 Olaug Tveit Pedersen 1943   Hundvåg
60 Bjørn Kjetil Fredriksen 1978   Storhaug
61 Marian Olsen 1976   Hillevåg
62 Ole Martin J. Slyngstadli 1992   Eiganes og Våland
63 Tove Kvamme Kvalevåg 1975   Storhaug
64 Iver Jan Leren 1958   Madla
65 Sanne Ellingsen 2000   Hillevåg
66 Mirza Krljez 1981   Tasta
67 Stine Marie Peck 1981   Madla
68 Geir Støle 1958   Hinna
69 Marie Louise Falch 1977   Madla
70 Basiru Ndow 1969   Hillevåg
71 Gro Helen Birkeland Blom 1967   Hillevåg
72 Dag Svihus 1957   Eiganes og Våland
73 Hilde Fahret Born 1977   Hinna

 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Nr.  Navn F.år Stilling Kommunedel
1 FRODE MYRHOL 1972 Rådgiver Eiganes og Våland
2 Lars Peter Endresen 1953 Daglig leder Madla
3 Leif Bjarne Høibakk 1962 IT-sjef Tasta
4 Viivika Ramsland 1978 Konsulent Madla
5 Morten Malmin 1978 Konsulent Hundvåg
6 Stian Tjensvold 1980 Økonom  Tasta
7 Marianne Idsal 1978 Uføretrygdet Eiganes og Våland
8 Jan Inge Selvik 1961 Innkjøper Tasta
9 Maria von Krogh 1987 Regnskapsfører Hundvåg
10 Jonas Pedersen Bye 1986 IT-konsulent Madla
11 Jone Andersen 1978 Yrkessjåfør Tasta
12 Tom Kåre Kårstad Idsal 1973 Leder Eiganes
13 Svein Terje Imsland 1973 Rekvirent Finnøy
14 Hege Røgenes 1979 Bartender Hundvåg
15 Helge Arntzen 1961 Fagoperatør Hundvåg
16 Brit Karin Gulbrandsen 1954 Pensjonist Storhaug
17 Dagny H.H.Pedersen Welle 1951 Konsulent Hundvåg
18 Zoumana Sorifing Traore 1977 Konsulent  Storhaug
19 Aline Kamudege 1981 Daglig leder Tasta
20 Stephanie Marie Tjensvold 1981 Lærer Tasta
21 Kristian Vinberg-Grodem 1956 Driftsansvarlig Hundvåg
22 Jan Henning Råke 1948 Pensjonist  Tasta
23 Latifa Mahmoud Anda 1978 Daglig leder Madla
24 Espen Iglebæk 1980 Salgskonsulent Hundvåg
25 Renate Eide 1979 Administrator Hillevåg
26 Lars Sigve Prestnes 1949 Pensjonist  Tasta
27 Øyvind Sørensen 1980 Bartender Tasta
28 Lars Myrholt 1955 HMS-sjef Hinna
29 Tonje Jensen Moland 1982 Arbeidssøkende Hillevåg
30 Ørjan Olsen 1977 Havneoperatør Tasta
31 Karen Lorentzen 1980 Gründer Eiganes og Våland
32 Linda Hatleskog 1973 Overlege Tasta
33 Tor Leversen 1967 Inspektør Hinna
34 Henning Malmin 1982 Kontrollør  Hundvåg
35 Geir Langeland 1957 Driftsleder Hundvåg
36 Jan Martinus Krijger 1966 Ingeniør Eiganes og Våland
37 Lars Petter Monsvik 1961 Driftsleder Eiganes og Våland
38 Gro Maren Skjæveland 1976 Yrkessjåfør Hillevåg
39 Asbjørn Elvevold 1972 Kokk  Storhaug
40 Lars Martin Haaland Endresen 1981 Skadekonsulent Madla
41 Terje Bøifot 1962 Daglig leder Tasta
42 Ruth Helen Dahl 1951 Sykepleier Madla
43 Mark Andrew Hewitt 1986 Analytiker Hundvåg
44 Richard Skarsten 1982 Ingeniør Madla

 

Fremskrittspartiet

Nr.  Navn F.år Stilling Kommunedel
1 CHRISTIAN WEDLER 1982 Gruppeleder/ kommunalråd Ikke oppført av partiet
2 LEIF ARNE MOI NILSEN 1962 Folkevalgt/ konsulent  
3 TOR BERNHARD HARESTAD 1954 Daglig leder/ fisker  
4 CHRISTINE HARTVIGSEN 1997 Student  
5 GRETE KVALHEIM 1960 Daglig leder/ forfatter  
6 MATS DANIELSEN 1992 Seniorkonsulent  
7 KRISTOFFER SIVERTSEN 1988 Advokat/ økonom/ leder  
8 FREDRIK CHRISTENSEN 1990 Bartender/ elektriker  
9 Jørn Kyle Finnesand 1988 Partisekretær  
10 Irene Myklebust 1964 Hotelladministrasjon  
11 Turid Haaland Wiersholm 1953 Ombudsperson  
12 Bertha Veggeberg 1940 Pensjonist  
13 Mathias Renberg 2001 Elev  
14  Simon Øverås 1978 Forretningsutvikler  
15 John R. Almås 1972 Takstmann  
16 Linda Therese Meling Almås 1975 Apotektekniker  
17 Olav Austnes 1944 Pensjonist  
18 Susan Berg 1970 HSE Implementation Lead  
19 Ingvild Bolme 1977 Freelance designer  
20 David Østhus Edland 1986 ROV Supervisor  
21 Petter Ingve Eiane 1956 HMSK & HR rådgiver  
22 Svein Dam Elnan 1967 Miljø og bærekraft  
23 Runar Enoksen 1989 Styrmann  
24 Lisa Karin Sollie Eriksen 1985 Apotek  
25 Henrik Falck 1997 Student  
26 Kristoffer Fossmark 1991 Tømmermann/ brygger  
27 Frida Karin Frøland 1998 Student  
28 Mathias Gundersen 2001 Student  
29 Heinz Von Gunten 1936 Pensjonist  
30 Marius Hanasand 1995 Student  
31  Kjell Magne Hansen 1952 Pensjonist  
32 Mette Hansen 1953 Psykiatrisk vernepleier  
33 Per Haram 1943 Pensjonist  
34 Daniel Fernando Herrera Rojas 1989 Hotellmedarbeider  
35 Tiril Hjelm 1997 NTD inspektør offshore  
36 Andreas Holmstig 1995 Butikkmedarbeider  
37 Merete Taraldset Hæstad 1967 Sykepleier  
38 Svanbjørg Kristin Juliusdottir 1967 Ordensvakt  
39 Bjarne Ove Lunde 1972 Driftsleder  
40 Marius Marthinsen 1991 Elektriker/ brygger  
41 Thor Middelthon 1950 Daglig leder  
42 Agnar Mikaelsen 1964 Driftsleder  
43 Elin Østrem Mikaelsen 1968 Helsesekretær  
44 Nicolai Urbye Myklebust 1978 Siviløkonom  
45 Torbjørn Nervik 1990 Skattejurist  
46 Monica Bjørklund Nielsen 1966    
47 Sondre Norbotn 1995 Student  
48 Harald Olstad 1949 Pensjonist  
49 Ole Andre Osmundsen 1998 Pilot  
50 Sebastian Teis Risbakken 1987 Chief Strategy Officer  
51 Daniel Strømskog Rye 1995  Student  
52 Solbjørg Rygh 1943 Pensjonist  
53 Marianne Rørheim 1964 Ruskonsulent  
54 Palmer Rørheim 1962 Driftsleder  
55 Tone Salomonsen 1978 Næringsdrivende  
56 Anne Jorunn Simonsen 1956 Kabinansatt  
57 Jan Christian Sjøstrøm 2001 Student  
58 Thomas Sjøtun 1976 Flykoordinator  
59 Nils Vetle Stødle 1994 Student  
60 Tina Talgø 1978    
61 Filipp Voronkov 2001 Student  
62 Sandra Østbø 1991    
63 Helge Aasbøe 1958 Terapeut  

 

Høyre

Nr.  Navn F.år Stilling Kommunedel
1 JOHN PETER HERNES 1959 Ikke oppført av partiet Madla
2 SISSEL KNUTSEN HEGDAL 1965   Madla
3 NINA ØRNES 1996   Hundvåg
4 EGIL OLSEN 1956   Hundvåg
5 NILS PETTER FLESJÅ 1974   Finnøy
6 FRANK-ARILD NORMANSETH 1962   Rennesøy
7 Karl Stefan Afradi 1990   Madla
8 Bjørg Ager-Hanssen 1932   Hillevåg
9 Morten Landråk Asbjørnsen 1993   Hinna
10 Linda Nilsen Ask 1964   Rennesøy
11 Hard Olav Bastiansen 1955   Eiganes og Våland
12 Knut Oluf Hoftun Bergesen 1983   Storhaug
13 Else Karin Bjørheim 1998   Tasta
14 Tone Knappen Brandtzæg 1946   Storhaug
15 Henrik Bruvik 2000   Hinna
16 Jarl Endre Egeland 1971   Hundvåg
17 Terje Eide 1968   Eiganes og Våland
18 Stine Marie Emilsen 1967   Eiganes og Våland
19 Narve Eiliv Endresen 1964   Tasta
20 Ingebjørg Storeide Folgerø 1960   Eiganes og Våland
21 Helge Gabrielsen 1951   Hundvåg
22 Kjell Erik Grøsfjeld 1972   Hinna
23 Bente Gudmestad 1965   Rennesøy
24 Andres Svadberg Hatløy 1964   Madla
25 Andreas Helgøy 1998   Hundvåg
26 Ine Johannessen Helvik 1975   Hinna
27 Hilde Hesby 1984   Tasta
28 Jonas Molde Hollund 2001   Tasta
29 Berit Marie Hopland 1946   Finnøy
30 Noor Mohamed Mohamed Hussain 1944   Hillevåg
31 Sara Hønsi 2001   Madla
32 Kristen Høyer Mathiassen 1962   Madla
33 Cille Ihle 1970   Eiganes og Våland
34 Kari Synnøve Ingvaldstad 1953   Rennesøy
35 Erlend Jordal 1979   Storhaug
36 Federico Juarez Perales 1986   Storhaug
37 Arild Kvanvik Jørgensen 1969   Madla
38 Inger Lise Jørgensen 1968   Rennesøy
39 Hilde Karlsen 1967   Hundvåg
40 Rishi Khandelwai 1970   Hinna
41 Lill-Mari Knutsen 1950   Eiganes og Våland
42 Christian Kongsgård 1985   Eiganes og Våland
43 Mari Lund 1970   Eiganes og Våland
44 Nina Therese Madsen 1979   Madla
45 Siri Johanne Malmstrøm 1944   Madla
46 Frode Knudsen Modalsli 1969   Madla
47 Line Møllerop 1987   Madla
48 Gyri Haave Nilsen 1972   Eiganes og Våland
49 Marco Nymark  1980   Storhaug
50 Øystein Gisle Næss 1966   Hinnen
51 Andre Pedersen 1996   Hinna
52  Trygve Pedersen 1966   Madla
53 Kari Raustein 1965   Hundvåg
54 Atle Rettedal 1969   Hinna
55 Bjørn Erik Sandvaag 1967   Madla
56 Elin Schanche 1961   Rennesøy
57 Nora Skilbrei 2001   Eiganes og Våland
58 Jaroslaw Sobon 1966   Tasta
59 Aleksander Stokkebø 1994   Madla
60 Arne Storhaug 1965   Madla
61 Elsa Søyland 1973   Storhaug
62 Hiwet Tekie 1963   Hillevåg
63 Helge Tobiassen 1969   Madla
64 Randi Karin Sudmann Tunheim 1972   Hillevåg
65 Andra-Maria Vasilescu 1985   Hillevåg
66 Helen Thorseth Vestbø 2000   Rennesøy
67 Oddvar Vignes 1980   Finnøy
68 Julie Katharina Nodland Vold 1980   Tasta
69 Silje Vågen 1993   Eiganes og Våland
70 Åsmund Vagle Vaaland 1997   Storhaug
71 Reidar Westvik 1978   Eiganes og Våland
72 Andrea Zizanovic  1995   Eiganes og Våland
73 Børge Aanestad 1971   Hinna

 

Kristelig folkeparti

Nr Navn F.år Stilling Kommunedel
1 HENRIK HALLELAND 1967 Ikke oppført av partiet Finnøy
2 ANNE KRISTIN BRUNS 1963   Hinna
3 Marie Ljones Brekke 1988   Hinna
4 Per Endre Bjørnevik 1950   Eiganes og Våland
5 Christen Minos 1954   Hinna
6 Ellen Sofie Hetta 1980   Storhaug
7 Nina Hellevik Helgen 1971   Hillevåg
8 Miriam Kapstad 1988   Madla
9 Jostein Eiane 1968   Rennesøy
10 Jenny Sofie Bruns 1998   Eiganes og Våland
11 Guri Tysse 1952   Tasta
12 Leif Inge Skimmeland 1951   Madla
13 Ester Offerdal 1942   Hundvåg
14 Ola Johan Settem 1981   Finnøy
15 Ingrid Eiane Setvik 1982   Finnøy
16 Odd Martin Reilstad 2001   Finnøy
17 Monica Sletten Kalheim 1973   Tasta
18 John Mpongo Ntachombwene 1980   Eiganes og Våland
19 Kirsti Wittingrud Berge 1969   Madla
20 Kjell David Blanchard 1964   Hundvåg
21 Sissel Marie Bjerga 1981   Finnøy
22 Nils Ove Bjustveit 1982   Finnøy
23 Magnus Bru 1957   Rennesøy
24 Torbjørn Bø 1954   Rennesøy
25 Else Liv Børresen 1946   Finnøy
26 Askild Eggebø 1958   Finnøy
27 Kåre Ekroll 1945   Finnøy
28 Aud Frøvik 1957   Eiganes og Våland
29 David Obed Gang'ai 1948   Hinna
30 Solveig Mjølsnes Hatletvedt 1966   Finnøy
31 Christoffer Inge Hovda 1967   Madla
32 Tord Kjærstad 1994   Hinna
33 Asgeir Ladstein 1959   Finnøy
34 Karen Sørbø Larsen 2000   Rennesøy
35 Gaute Ljones 1964   Hinna
36 Knut André Lyngøy 1996   Hillevåg
37 Arne Madland 1964   Finnøy
38 Prasad Mandipudi 1987   Hinna
39 Ole Johnny Møyholm 1958   Hillevåg
40 Odd Offerdal 1941   Hundvåg
41 Arnfinn Olsen 1960   Finnøy
42 Vigdis Pettersen 1960   Finnøy
43 Elzbieta Peron 1983   Storhaug
44 Marit Rannestad 1950   Hinna
45 Rose Iren Settem 1981   Finnøy
46 Ingrid Katherine F. M. Thickett 1978   Hundvåg
47 Steinar Torgersen 1950   Hinna
48 Tryggve Torgersen 1960   Hinna
49 Heidi Urtegaard 1970   Finnøy
50 Per Inge Veggeland 1952   Madla
51 Finn Våge 1951   Hinna
52 Elisabeth Vågen 1997   Hinna
53 Åge Vårdal 1957   Finnøy
54 Emilie Løvås Wang 1999   Tasta
55 Andreas Woie 1953   Madla
56 Sven Østebø 1999   Finnøy
57 Reidunn Østhus 1945   Finnøy
58 Paul Aano 1950   Finnøy
59 Gunnar Aase 1951   Storhaug

 

Liberalistene

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 ALEKSANDER VEDVIK 1992 Ikke oppført av partiet Ikke oppført av partiet
2 HERJUS RISBAKKEN 1985    
3 Atle Baldersheim 1975    
4 Christoffer Caspers 1995    
5 Dan Haugen 1990    
6 John Knutsen 1974    
7 Richard Often Hassel 1981    
8 Thor Østvold 1947    
9 Lasse Asbjørn Heikkinen Tengs 1994    
10 Vegard Hundala Villmones 1979    
11 Alexander Andreassen 1988    
12 Kaspar Fjetland Højvig 1981    
13 Thor Vegar Haraldsen 1970    
14 Kjartan Goa 1980    
15 Truls Ellingsæter 1975    

 

Miljøpartiet de grønne

Nr.  Navn F.år Stilling Kommunedel
1 DARIA MARIA JOHNSEN 1983 Sosionom Ikke oppført av partiet
2 RUNE ASKELAND 1977 Avdelingsleder  
3 INGVILD SØRENSEN 1982 Lektor  
4 HÅKON FOSSMARK 1982 Tekstforfatter  
5 Anne Svindland Nijdam 2000 Student  
6 Thomas Laudal 1962 Førsteamanuensis  
7 Sandra Dina Khorasani 1989 Sosionom  
8 Thomas Bendiksen 1976 Prosjektleder  
9 Mari Hult 1981 Fagbokforfatter  
10 Svein Skjæveland 1977 Geodatakonsulent  
11 Toril Granly Falkenberg 1987 Miljørådgiver  
12 Peter Breuhaus 1960 Forskningsleder  
13 Ann-Karin Både 1985 Daglig leder  
14 Tommy Fredvang 1982 Artist  
15 Rita Veland 1963 Adjunkt  
16 Jan Erik Forland 1979 IT-konsulent  
17 Ulrikke Torgersen 1997 Student  
18 Zafer Øzgen 1963 Instituttleder  
19 Boyd Oyier 1985 Adm. konsulent  
20 Rolf G. Torgersen 1945 Bybaneforkjemper  
21 Eline Vigre 1983 Miljørådgiver  
22 Christopher Kent 1973 Geofysiker  
23 Tone Hafnor 1986 Universitetsbibliotekar  
24 Terje Torkildsen 1971 Forfatter  
25 Iselin Hognestad 1983 Jobbveileder  
26 Ole Kristian Larsen 1978 Daglig leder  
27 Susann Lindeland 1983 Butikksjef  
28 Morten Tønnessen 1976 Professor  
29 Vårin Sinnes 2000 Student  
30 Stephan Niderehe 1973 Ingeniør  
31 Henrikke Knudsen 1983 Lærer  
32 Kjetil Endresen 1985 Rådgiver  
33 Suzan Muhammed 1994 Student  
34 Jone Erland 1989 Selvstendig næringsdrivende  
35 Lena Skår Størseth 1972 Lærer  
36 Donald Provan 1938 Pensjonert geolog  
37 Anita Bruhn Stien 1978 Sosialkurator  
38 Lars Tønnessen 1978 Artist  
39 Amund Erlandsen 1975 Kaféleder  
40 Heidi Kristiansen 1978 Lærer  
41 Mohammad Habeeb 1961 Forfatter  
42 Marianne Berge 1977 Landskapsarkitekt  
43 Pål André Zazzera Johansen 1984 Energirådgiver  
44 Randi Byre 1956 Controller  
45 Rolf Atle Kristoffersen 1970 Prosjektleder  
46 Hans Petter Jørgensen 1967 Artist  
47 Stephan Ulvund Øien 1984 Produktutvikler kosmetikk  
48 Vibeke Arnesen 1963 Refleksolog  
49 Torleif Dønnestad 1973 Systemutvikler  
50 Randi Johanne Olden 1957 Arbeider  
51 Vera Nakken 1973 Førstekonsulent  
52 Hanna Andersen 1998 Student  
53 Sigurd Gramstad 1960 Daglig leder  
54 Aline Miezin 1957 Danser  
55 Jon Eirik Lunde Steinstø 1973 IT/Prosjektleder  
56 Anne Lise Fjeldså 1970 Lærer  
57 Louis Levesque 1978 Økonom  
58 Ingrid Toppe 1989 Psykolog  
59 Tor Finn Wersland 1956 Telemontør  
60 Aliya Omar 1984 Miljøterapeut  
61 Christer Ulseth 1988 Statsviter  
62 Jan Gausel 1987 Miljøarbeider  
63 Alexandra Edberg 1964 Sykepleier  
64 Stein Atle Torkelsen 1968 IT-konsulent  
65 Karin Haga Karsensen 1986 Førskolelærer  
65 Natasha Espelid 1989 Miljøterapeut  
66 Anna Klasson 1972 Prosjektleder  
67 Natasha Espelid 1989 Miljøterapeut   
68 Gordon Cranmer 1943 Pensjonist  
69 Eva Berge 1972 Organisasjonssekretær  
70 Eli Drange Vee 1982 Rådgiver  
71 Anja Lindgaard Molnes 1990 Prosjektingeniør  
72 Aleksander Berge 1991 Student  
73 Elmer Johnsen 1974 Økonom  

 

Partiet de kristne

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 HANS BORGE 1970 1.amanuensis Ikke oppført av partiet
2 KJELL SKARTVEIT 1967 Lektor  
3 Gudmund Strøm 1948 Pensjonist  
4 Karl Magnus Landa 1949 Selger  
5 Barclay Stevenson 1944 Pensjonist  
6 Leif Lohne 1956 IT-konsulent  
7 Per Audun Hadland 1959    
8 Wenche S. Pedersen 1971    
9 Bjørn Pedersen 1964    
10 Carl William Runar 1994    
11 May Elin Petersen 1946    
12 Sivert Skartveit 1999    
13 Oddveig Wilén 1946    
14 Malgorzat Salvin 1979    
15 Trude Frøyland 1959    
16 Torolf Nordbø 1956    

 

Pensjonistpartiet

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 KARL W. SANDVIG 1949 Ikke oppført av partiet Ikke oppført av partiet
2 Jostein Solvang 1954    
3 Bjarne Aspelund 1937    
4 Gunnulv Løge 1932    
5 Harald Ulseth 1952    
6 Anne Berit Foldnes 1943    
7 Arnt Håkon Gunstead 1950    
8 Arthur Hauge 1927    
9 Wenche Marie Sirevaag 1939    
10 Trygve Larsen 1944    
11 Oddvar Gjerden 1935    
12 Olav Jostein Larsen 1942    

 

Rødt

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 MIMIR KRISTJANSSON  1986 Ikke oppført av partiet Eiganes og Våland
2 KJERSTI DYBVIG 1956   Storhaug
3 SNORRE SOLHEIM SOKN 2001   Rennesøy
4 Sara Nustad Mauland 1976   Storhaug
5 Henning Ulseth 1976   Hundvåg
6 Ingeborg Sanner 1978   Storhaug
7 Truls Drageset Dydland 1992   Hillevåg
8 Anne Kathrine Kalvig 1972   Eiganes og Våland
9 Jo Jenseg 1957   Madla
10 Siri Borge 1985   Storhaug
11 Gholamali Fagihl 1965   Storhaug
12 Stine Teodora Holm 2000   Eiganes og Våland
13 Pål Asle Pettersen 1975   Tasta
14 Silje Talgø Klakegg 1986   Finnøy
15 Kari Kalhovd 1952   Storhaug
16 Sultan Ahmad Sultanzai 1984   Storhaug
17 Karin Bukve 1963   Madla
18 Ole Kvadsheim 1994   Eiganes og Våland
19 Irene Bergljot Dahle 1967   Eiganes og Våland
20 Mette Møllerop 1952   Madla
21 Marilen Hagland 1988   Tasta
22 Magnus Janove Viik Bergøy 1990   Eiganes og Våland
23 Ingrid Baltzersen 1980   Storhaug
24 Ingeborg Gjerseth 1975   Storhaug
25 Anja Ariel Tørnes Brekke 1996   Eiganes og Våland
26 Leiv Birger Olsen 1950   Storhaug
27 Louisa Pinzon 1986   Hillevåg
28 Rolf Skjelstad 1946   Storhaug

Senterpartiet

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN 1963   Rennesøy
2 BJARNE KVADSHEIM 1965   Eiganes og Våland
3 BIRGER WIKRE HETLAND 1982   Finnøy
4 Halvard Bøe 1998   Finnøy
5 Kate Elin Norland 1945   Madla
6 Karl Anders Mæland Nilsen 1975   Hillevåg
7 Terje Øvrebø 1978   Rennesøy
8 Anett Haugvaldstad 1974   Rennesøy
9 Henrik Hageland 1999   Hinna
10 Stian Roda 1993   Finnøy
11 Ingvill Jørgensen 1951   Hinna
12 Leif Christian Mæland Andersen 1985   Hinna
13 Tine Øvrebø 1982   Rennesøy
14 Ronny Kavli 1970   Finnøy
15 Stig Fagerland 1987   Storhaug
16 Lisa Medhus Breiland 1975   Finnøy
17 Jan Eskeland 1941   Tasta
18 Mette Alsvik 1975   Hinna
19 Anne Marie Asserson 1942   Hinna
20 Gunstein Aukland 1977   Finnøy
21 Mari Bergøy 1998   Finnøy
22 Tine Renate Bjerga 1986   Storhaug
23 Kari Velve Byre 1945   Finnøy
24 Gerd Johanne Bøe 1966   Finnøy
25 Olav Dysjaland 1959   Rennesøy
26 Per Jakob Eike 1969   Finnøy
27 Eva Margareta Eskeland 1945   Tasta
28 Tommy Fagerland 1988   Storhaug
29 Johne Egil Halsne 1961   Finnøy
30 Erlend Harestad 1989   Tasta
31 Nils Magnus Heggland 1955   Rennesøy
32 Kåre Henry Horpestad 1943   Madla
33 Jon Reinart Husvegg 1983   Tasta
34 Svein Inge Ildgruben 1954   Eiganes og Våland
35 David Imhof 1973   Eiganes og Våland
36 Gunnar Kleppe 1946   Madla
37 Andreas Høy Knudsen 1976   Storhaug
38 Karin Byre Korneliussen 1948   Hinna
39 Odd Arild Kvaløy 1948   Hillevåg
40 Gunvor Landa 1935   Hinna
41 Torbjørn Bygdevoll Laursen 1972   Madla
42 Frode Ljosdal 1963   Rennesøy
43 Anne Skibenes Lunde 1966   Rennesøy
44 Siv Meling 1973   Tasta
45 Jon Ordin Mjølsnes 1979   Finnøy
46 Daniel Mogstad 1973   Hinna
47 Magne Nilsen 1941   Hillevåg
48 Mari Mæland Nilsen 1976   Hillevåg
49 Bjarte Njå 1989   Rennesøy
50 Arne Nordbø 1963   Finnøy
51 Beate Norland 1969   Hundvåg
52 John Norland 1946   Madla
53 Arna Nærland 1955   Finnøy
54 Per Helge Pallesen 1980   Tasta
55 Solveig Risa Rabba 1964   Madla
56 Johnny Roen 1961   Tasta
57 Kjerstin Ropeid 1960   Eiganes og Våland
58 Kirsti Rossvoll 1964   Storhaug
59 Anna Ropeid Selsås 1992   Madla
60 Eirik Sokn 1968   Rennesøy
61 Magnus Skartveit 1960   Finnøy
62 Sven Magnus Skimmeland 1991   Madla
63 Arnhild Skretting 1969   Hinna
64 Magnar Tjensvoll 1948   Madla
65 Anne Kristin Tjørhom 1964   Hillevåg
66 Sigurd Vesthovde 1941   Madla
67 Harald Medhus Vestbø 1998   Rennesøy
68 Hilleborg Wølstad 1947   Madla
69 Jørgen Wølstad 1978   Madla
70 Martin Wølstad 1941   Madla
71 Oddvar Wølstad 1947   Madla
72 Aud Siri Øksnevad 1960   Madla
73 Trond Jarle Øye 1976   Madla

 

Sosialistisk venstreparti

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 EIRIK FARET SAKARIASSEN 1991 Ikke oppført av partiet Ikke oppført av partiet
2 INGRID KRISTINE ASPLI 1983    
3 LARS UTNE VAAGE 1994    
4 OLAUG HØGETVEIT 1960    
5 PAAL KLOSTER 1963    
6 INGRID VIKSE 1985    
7 Helge Toftøy-Andersen 1987    
8 Edle Andersen Songe-Møller 1956    
9 Øyvind Stålesen Åfløy 1998    
10 Alice Margrethe Nilsen 1957    
11 Jon Salthe 1987    
12 Randi Mossefinn 1963    
13 Tor Nestande 1968    
14 Mildred Akosua Agyeke Awuku 1989    
15 Egil Grude Songe-Møller 1953    
16 Kari Vestbø 1974    
17 Møyfrid Oftedal Vea 1959    
18 Johanne Foldøy 1951    
19 Helge Dagfinn Andersen 1952    
20 Turid R. Tafjord 1956    
21 Gunn Idland 1959    
22 Mohammed Ahmed Maydhane 1967    
23 Turid Kalvig Sola 1958    
24 Malcom Robert Macdonald 1983    
25 Åshild Nordahl 1987    
26 Gunnar Roalkvam 1951    
27 Svein Terje Pisani Førland 1951    
28 Rønnaug Bakke 1967    
29 Aud Torhild Fjellså 1950    
30 Bjørn Eirik Marcusson 1950    
31 Linn Wester-Thom 1984    
32 Eilef Andreas Meland 1947    
33 Anne Beth Hovland 1966    
34 Per Ramvi 1952    
35 Anne Høigård 1947    
36 Inge Vidar Lone 1957    
37 Berit Mathisen Grande 1952    
38 Sylvi Britt Abrahamsen 1958    
39 Bård Urbanski Bakka 1980    
40 Karoline Runestad 1989    
41 Tomas Alf Larsen 1981    
42 Agnete In't Veld Bendiksen 1983    
43 Torgeir Thorsen 1965    
44 Sissel Røine 1960    
45 Bjarte Hetland 1967    
46 Cecilie Geitung Larsen 1983    
47 Arnvid Tveit 1960    
48 Aina Nordfonn 1971    
49 Jan Harald Steen 1964    
50 Aase Ravn Carlsen 1938    
51 Kjetil Njå 1967    
52 Ellen Ramvi 1959    
53 Einar Solheim Pedersen 1949    
54 Torfinn Nag 1956    
55 Ester Martine Tinnesand 1934    
56 Espen Hana 1964    
57 Fredrik Sele 1985    
58 Mariama Faal 1970    
59 Reidar Scott Østerhaug 1948    
60 Elizabeth Arthur Galdal 1964    
61 Magne Christensen 1980    
62 Åse Lill Skår 1954    
63 Olav Rawcliffe 1982    
64 Hege Lysne 1977    
65 Bente Nyman 1957    
66 Elisabeth Aaserød 1984    
67 Hallgeir Langeland 1955    

 

Venstre

Nr. Navn F.år Stilling Kommunedel
1 JAN ERIK SØNDELAND 1983 Sivilingeniør Storhaug
2 METTE VABØ 1982 Kommunikasjonsansvarlig Madla
3 KJARTAN ALEXANDER LUNDE 1987 Sivilingeniør Eiganes og Våland
4 Ann Elin Piel 1979 Lærer Rennesøy
5 Bjarte Espeland Horpestad 1998 Student Storhaug
6 Hege Benedicte Blom Stene 1962 Fagleder Storhaug
7 Hege Eriksen Nordbøe 1970 Lektor Eiganes og Våland
8 Roar Houen 1965 Bibliotekleder Storhaug
9 Siv Hilde Berg 1983 Psykolog Hillevåg
10 Iselin Nybø 1981 Jurist Storhaug
11 Paal Lilleeidet 1965 Daglig leder Eiganes og Våland
12 Idunn Helle 1990 Rådgiver Storhaug
13 Åsmund Hjulstad 1977 Sivilingeniør Rennesøy
14 Kolbein Haakon Lunde 1958 Lektor Madla
15 Anne-Marthe Nygård Basso 1966 Rektor Eiganes og Våland
16 Heino Blanckaert 1973 Konsulent Hinna
17 Lill Qvigstad 1959 Programmerer Hillevåg
18 Erik Hammer 1975 Daglig leder Eiganes og Våland
19 Camilla Arnesen 1993 Student Hillevåg
20 Liva Hjelmeland Austvoll 1983 Adjunkt Hillevåg
21 Karina Løvås Bakken 1990 Koordinator Storhaug
22 Magne Bartlett 1991 Student Hillevåg
23 Gøran Berg 1975 Sivilingeniør Hundvåg
24 Eline Wolden Bersagel 1963 Konsulent og bonde Finnøy
25 Harald W. Bjørn-Nielsen 1956 Selvst. næringsdrivende Finnøy
26 Tone Bogsnes 1959 Lærer Storhaug
27 Henrik Brown 1997 Student Eiganes og Våland
28 Hugh Alexander Clarke 1970 Lærer Storhaug
29 Magnus Clausen 2001 Elev Tasta
30 Eivind Berg Enoksen 1976 Jurist Storhaug
31 Claire Evensen 1985 Konsulent Storhaug
32 Bjørn Tore Flakke 1988 Statsviter Madla
33 Martin Frøyland 1993 Student Hinna
34 Mohamed Fuard Ali 1956 Selvst. næringsdrivende Hundvåg
35 William André Hageseter 1980 Lektor Hinna
36 Harald Hammer 1982 Senior innkjøper Madla
37 Richard Heng 1975 Manager Tasta
38 Glenn Frode Henriksen 1974 Konsulent Tasta
39 Stig Spjell Idsø Henriksen 1975 Verkstedsleder Madla
40 Anne Mette Hestad 1958 Organisasjonssekretær Eiganes og Våland
41 Bjørn Tore Husby 1977 Sivilingeniør Madla
42 Kristina Riis Iden 1962 Lege Eiganes og Våland
43 May Britt Jensen 1965 Fylkesmiljøvernsjef Rennesøy
44 Ingunn Westvik Jolma 1979 Forsker Madla
45 Svein Jonasen 1953 Førstekonsulent Storhaug
46 Hogne Kile 1953 Selvst. næringsdrivende Hundvåg
47 Lene Engelsgjerd Kramer 1976 Kursutvikler Hillevåg
48 Leif Anker Lorentzen 1957 Lufthavndirektør Eiganes og Våland
49 Alexander Milas 1986 Rådgiver Eiganes og Våland
50 Finn Olav Mjærum 1962 Seniorrådgiver Madla
51 Solveig Øgreid Myrvold 1944 Pensjonist Hinna
52 Elisabeth Bøe Olsborg 1974 Landskapsarkitekt Storhaug
53 Jan Terje Omdal 1972 Kompetanserådgiver Hillevåg
54 Niclas C. Piel 2001 Elev Rennesøy
55 Dag Rune Qvam 1970 Forsikringsrådgiver Tasta
56 Birgit Rodvelt 1991 Rådgiver og sækretær Hillevåg
57 Helene Rodvelt 1973 Statsviter Hinna
58 Jacqlin Roj 1989 Selvst. næringsdrivende Hinna
59 Tormod Skåren 1948 Pensjonist Madla
60 Are Slettebø 1967 Spesialist Storhaug
61 Anna Egaas Songe-Møller 1947 Pensjonist Storhaug
62 Hayrettin Soyer 1945 Daglig leder Tasta
63 Joachim Steinbru 1993 Fotograf og gründer Hillevåg
64 Kai Stene 1958 Sosionom Storhaug
65 Kjell Inge Svendsen 1974 Gründer Madla
66 Ådne Sæverud 1978 Musiker og lektor Storhaug
67 Hanne Sønderland 1973 Manager Eiganes og Våland
68 Aline Soland Thu 1981 Lege Madla
69 Torbjørn Hinna Vangsnes 1953 Geolog og pensjonist Hinna
70 Gunnar Veire 1969 Manager Hinna
71 Thor Bjarne Bore 1938 Pensjonist Storhaug

 


Partiene velger selv hvilke opplysninger (stilling, tittel, kommunedel, o.l.) som skal stå oppført. Frist for å søke seg fritatt fra listene er 26. april. Listene her på nettsiden er til en hver tid oppdatert med siste versjon fra partiene. Valgstyret skal godkjenne listene innen 1. juni. 

Kandidater som skal ha stemmetillegg er uthevet med store bokstaver på listene. (Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget.) 

Kontaktpersoner

Sjekk når du kan forhåndsstemme

Tidligstemmegivning skjer hos i Olav Kyrres gate 23 i Stavanger, Rennesøy kommunehus og Finnøy rådhus i følgende periode:

 • 1. juli – 9. august: Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00.

Flere forhåndsstemmesteder: 

Valgbrakke på Torget i Stavanger holder åpent 12. august til 6. september med disse åpningstidene:          

 • Mandag - fredag klokken 10.00 - 18.00
 • Lørdag klokken 10.00 - 15.00

Rennesøy kommunehus og Finnøy rådhus har åpent for stemming: 

 • 12. aug. – 6. sep: Mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00
 • 5. sep: Torsdag kl. 08.30 – 18.00

Finnøy rådhus. Et av de mange valglokalene som brukes i år.

Valgbrakker i bydelene: Vi setter også opp valgbrakker ved Siddishallen/DNB Arena, på Hillevåg torg, i Hundvågkrossen, på Johannes læringssenter og på Tastasenteret med følgende åpningstider:

22. august til 6. september:

 • Mandag – fredag kl.10.00 – 18.00
 • Lørdager kl.10.00 – 17.00 

Stemming på sykehuset, alders- og sykehjem, UiS med mer 

Det vil være mulig å stemme ved samtlige kommunale og private alders- og sykehjem, sykehuset (SUS) inkludert psykiatrisk klinikk, Universitet i Stavanger, Madlaleiren og fengselet. Tid og sted avklares senere.

Åpent også for publikum, bortsett fra Madlaleiren og fengselet.

Stemmegivning i hjemmet

 • Frist for å søke om å avgi forhåndsstemme for syke og uføre der de oppholder seg er tirsdag 3. september kl. 15.00.
 • Søknaden sendes på mail til else.bird@​stavanger.kommune.no eller telefon 971 45 845.

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

Husk at du har lov til å stemme i det lokalet du ønsker! Bor du på Rennesøy og jobber på Forus er du for eksempel hjertelig velkommen til å stemme på Gausel på vei til eller fra jobb. 

Stemmekrets Valglokaler Åpningstid søndag 8.9 Åpningstid mandag 9.9
Buøy og Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingen 54 15-20 10-21
Varden Varden kirke, Egersundsgate 11   10-21
Storhaug Bergeland vgs, Vaisenhusgata 50 15-20 10-21
Våland Våland skole, Schives gate 21   10-21
Ullandhaug Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gate 13   10-21
Eiganes Kommunens administrasjonsbygg, Olav Kyrres gate 23 15-20 10-21
Kampen Kampen skole, Kampens gate 33   10-21
Roaldsøy Roaldsøy skole, Nordvikveien 23   10-21
Vassøy Vassøystua, Sørstrandveien 40A   10-21
Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145 15-20 10-21
Hinna Hinna skole, Ordfører Tveteraas gate 11   10-21
Vaulen Kristianslyst skole, Skolevollen 17   10-21
Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumveien 55 15-20 10-21
Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusveien 43   10-21
Stokka Stokka kirke, Chr. Skredsvigs vei 23   10-21
Madlamark Madla bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20 15-20 10-21
Hafrsfjord Hafrsfjord skole, Madlasandnes 11   10-21
Kvernevik Kvernevikhallen, Heiloveien 9   10-21
Sunde Sunde skole, Sundeveien 10   10-21
Indre Tasta Tastahallen, Fredtunveien 10   10-21
Ytre Tasta Vardenes skole, Dusavikstien 4 15-20 10-21
Rennesøy Rennesøy kommunehus, Vikevåg, Asalveien 6 15-20 10-21
Mosterøy Mastrahallen, Mosterøyveien   10-21
Finnøy Finnøy rådhus, Judabergveien 6 15-18 10-19
Fogn Fogn oppvekstsenter, 4164 Fogn   13-18
Halsnøy Halsnøy barnehage, 4182 Halsnøy   13-18
Ombo Ombo oppvekstsenter, Eidssund, 4187 Ombo   13-18
Sjernarøy Sjernarøy oppvekstsenter, Aubø, 4170 Sjernarøy   13-18
Nord-Hidle Øytun, 4173 Nord-Hidle   13-17
       
NB! Austre Åmøy er gått inn i Mosterøy krets. Valget gjennomføres som om sammenslåingen allerede har funnet sted. 
 

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør). 

Valgstyret ledes av ordfører Christine Sagen Helgø. Se hele medlemsoversikten

Kontaktinformasjon

Karen Hirth Thorsen

Seniorrådgiver/valgansvarlig

Mobil:
905 54 694
Telefon:
51 50 72 27
E-post:
kthorsen@stavanger.kommune.no