Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Valg
  4. Valg 2019

Valg 2019

Kort fortalt

  • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.
  • Listeforslag i Stavanger må leveres innen 1. april 2019 klokken 12.00. 
  • Valget i 2019 blir det første lokalvalget i Nye Stavanger kommune

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Partier og grupper som ønsker å stille partilister til valget må levere listeforslag til valgstyret. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 klokken 12.00. 

Malen som skal brukes, samt nærmere informasjon finnes på valg.no

Innlevering av listeforslaget

Listeforslag kan sendes per post til:

Valgstyret i Stavanger, Postboks 8001, 4068 Stavanger

Listeforslaget kan også leveres fysisk til:

Politisk sekretariat, rådhuset, Øvre Kleivegate 15 (åpent kl. 08.00-15.00) eller Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23 (åpent kl. 07.40-15.30)

E-post: innbyggerservice@stavanger.kommune.no. Men liste med originale underskrifter må sendes i posten/leveres umiddelbart. 

Frist for innsending er 1. april 2019. 

Kontaktpersoner

Inger Sørbø. Telefon 975 18 065, inger.sorbo@stavanger.kommune.no.

Else Bird. Telefon 971 45 845. else.bird@stavanger.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Karen Hirth Thorsen

Seniorrådgiver 

Mobil:
905 54 694
Telefon:
51 50 72 27
E-post:
kthorsen@stavanger.kommune.no