Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Fristen for å søke om støtte gikk ut 25. oktober 2022.
 • Loddtrekningen blant de som søkte støtte til kjøp av varmepumpe er nå gjennomført.  
 • Av alle søknadene ble 1550 søknader tilfeldig trukket ut, og disse søkerne vil få støtte til kjøp av ny varmepumpe  
 • Alle som har sendt inn søknad vil få svar i Digipost. De som ikke har digital postkasse, vil få svarbrevet i posten. Det tar tid å sende ut alle svarene, men vi regner med at alle får svar innen to uker.

Information in other languages

varmepumpe

Hva skjer videre:   

Fristen for å søke støtte gikk ut 25. oktober 2022. Informasjonen under gjelder for dere som søkte støtte høsten 2022.  

 1. Du vil få et svarbrev om du får innvilget støtte eller ikke.  
 2. For deg som har fått tilsagn om støtte: Ta vare på kvitteringene når du kjøper ny varmepumpe og får den installert. Fyll så ut dette utbetalingsskjemaet og legg ved kvitteringene. Det må framgå av kvitteringene hvilken type varmepumpe som er kjøpt, dato for kjøp (levering) og firmanavn, kundens navn og på hvilken adresse den er montert.   

Send inn utbetalingsskjemaet så raskt som mulig, og senest 1. april 2023.   

Hvis varmepumpen kjøpes på avbetaling, må du legge ved dokumentasjon på avtalt betalingsplan, og kvittering på at minst 6000 kroner er betalt når du sender inn utbetalingsskjemaet. Det finnes forhandlere som tilbyr gunstige betalingsordninger, som for eksempel rentefri avbetaling. Fra slutten av oktober tilbyr også Lyse en ordning med rentefri nedbetaling til strømkundene sine.   

Hvor mye gir kommunen i støtte?   

 • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten blir på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen kostet 15 000 kroner eller mer.   
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke er oppfylt, har kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake.  

Når får du utbetalt støtten?  

Etter at du har sendt inn dokumentene, vil saksbehandlingen normalt ta inntil åtte uker. Hvis vi trenger mer dokumentasjon, blir du kontaktet på e-post eller telefon.    

Hvis dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling.    

Hvis vilkårene for å få støtte ikke er oppfylt, får du skriftlig beskjed om dette.   

Informasjon til deg som fikk innvilget støtte sommeren 2022   

For dem som søkte og fikk innvilget støtte i juli 2022, gjelder disse vilkårene:   

 • Søkere som fikk innvilget støtte sommeren 2022 kan ikke få ny støtte til samme boenhet. Det gjelder også selv om du ikke har kjøpt varmepumpe enda.   
 • For dere som søkte om støtte i juli 2022, var det mulig å få støtte til flere varmepumper til samme boenhet. Dette gjelder ennå.  
 • Hvis du fikk godkjenning for flere varmepumper, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem.   

Fyll ut dette utbetalingsskjemaet og legg ved kvitteringene.  

Frist for å sende inn utbetalingsmelding er 1.4.2023. Men jo raskere du får kjøpt og installert varmepumpen, desto raskere får du støtten.   

Hvem kunne søke om støtte?  

 • Eier av privat bolig i Stavanger kommune kunne søke om støtte.  
 • Eieren av boligen det gjelder, kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres, må være i Stavanger kommune.  
 • Leietakere kunne ikke søke.  
 • Hvis du bodde i borettslag eller sameie, burde du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder.  

Dette må du vite:  

 • Du kunne søke om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe. Disse kan installeres i alle typer boliger uten at det trengs noen spesiell tilrettelegging av oppvarmingssystemet.  
 • Varmepumpen må ha en utedel og en innedel.  
 • Hvis det kommer inn flere søknader enn det er midler til, blir det foretatt loddtrekning etter søknadsfristen. Alle søkerne får da skriftlig beskjed om de har fått innvilget støtte eller fått avslag.  
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger i Stavanger. Det kan for eksempel være enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet.  
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. Boenheten må være godkjent som bolig av Stavanger kommune. Hvis du søkte om støtte til flere boenheter, måtte du sende én søknad for hver enhet, og det måtte framgå av søknadene hvilken boenhet hver av dem det gjaldt for.  
 • Hvis du får godkjent søknad for varmepumper i flere boenheter, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem.  
 • Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjent forhandler etter at ordningen ble innført første gang, det vil si etter 1. juli 2022. Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe blir ikke støttet.   
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt.  
 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen.  
 • Varmepumpens plassering må være i tråd med kommunens retningslinjer 

Hva blir ikke støttet?  

 • Ordningen gjelder kun for luft-til-luft-varmepumper.  
 • Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.  
 • Det blir ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet.  
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Stavanger kommune.  

Mottar du bostøtte?   

Stavanger kommune vil også tilby en egen støtteordning til varmepumper for personer som mottar bostøtte. Detaljene for denne ordningen er ikke på plass ennå, så det vil ta noe tid før den er tilgjengelig. Oppdatert informasjon vil du finne på denne nettsiden.   

Hvorfor finnes denne ordningen?  

Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer.  

Støtteordningen finansieres av kommunens klima- og miljøfond, der inntektene fra piggdekk inngår.  

Les mer  

I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.  

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Innbyggerservice Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6