Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Det er ikke lenger mulig å søke om støtte til å kjøpe ny varmepumpe.

 • I alt har 1650 søknader blitt innvilget støtte, og med det er den økonomiske grensen for ordningen nådd. 

 • Informasjonen på denne siden er nyttig for dere som er innvilget støtte.
 • Dere som har fått innvilget støtte, har fått et automatisk svarbrev (f. eks. via digipost) om at dere kan få støtte såfremt dere oppfyller vilkårene. Hvis alt er i orden, får dere altså støtte.

 • Dere har frist til 1. desember 2022 med å sende inn dokumentasjonen som fører til utbetaling av støtten.
 • Det kan ta noe tid å behandle dokumentasjon som kommer inn allerede nå, på grunn av den store pågangen.

varmepumpe

Hvem kunne søke om støtte?

 • Eier av privat bolig i Stavanger kommune kunne søke om støtte til å kjøpe og få installert luft-til-luft-varmepumpe. Leietakere kan ikke søke.
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger – som for eksempel enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet. Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg.
 • Hvis du bor i borettslag eller sameie, bør du forhøre deg med styret om hvilke regler som gjelder.
 • Du som ønsket å installere flere varmepumper, kunne søke om støtte for hver av disse. Du måtte da sende inn én søknad for hver varmepumpe, og må sende dokumentasjon for hver av disse. 
 • Du legger dokumentasjonen ved utbetalingsskjemaet, som du finner lenke til nedenfor.

Hva kunne du søke om støtte til?

 • Det kunne søkes om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe.
 • Varmepumpen må være kjøpt hos godkjent forhandler etter at ordningen ble innført, det vil si etter 1. juli 2022.
 • Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe blir ikke støttet.

 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør, og vi forutsetter/anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt.

 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen.

 • Kommunens støtteordning gjelder ikke for andre typer varmepumper enn luft-til-luft-varmepumper.

Varmepumpens plassering må være i tråd med kommunens retningslinjer.

Hvor lenge varte støtteordningen?

Ordningen ble lansert 1. juli. Det var bevilget 10 millioner kroner, som gjorde at vi kunne innvilge støtte til 1650 varmepumper. Vi innvilget støtte fram til pengene som er satt av var bevilget. Det vil si at alle som har fått automatisk beskjed om søknad innvilges dersom kravene blir oppfylt, vil få støtten. 

På grunn av uventet stor interesse og pågang, var grensen nådd allerede om kvelden 12. juli. Da ble lenke til søknadsskjema fjernet fra denne siden.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, oppad begrenset til 6000 kroner per varmepumpe.
 • Kommunen satte av midler til ordningen, og søknadene ble behandlet etterhvert som de kom inn, så lenge det var midler.

Når får du utbetalt støtten?

Informasjon til dere som fikk automatisk svar om at du vil få støtte hvis du oppfyller vilkårene for ordningen:

Ta vare på kvitteringene når du kjøper ny varmepumpe og får den installert. Det må framgå av kvitteringene hvilken type varmepumpe som er kjøpt, og på hvilken adresse den er montert. Når arbeidet er ferdig, fyller du ut et utbetalingsskjema og legger ved kvitteringene.

Hvis varmepumpen kjøpes på avbetaling, må du legge ved dokumentasjon på avtalt betalingsplan, og kvittering på at minst 6000 kroner er betalt. Det finnes forhandlere som tilbyr gunstige betalingsordninger, som for eksempel rentefri avbetaling.

Send inn utbetalingsskjemaet så raskt som mulig, og senest 1.desember 2022.

Hvis dokumentasjonen vi mottar er i orden, vil det ta rundt fire til seks uker før støtten blir utbetalt til kontoen du oppga i søknaden. I ferier kan det ta noe lengre tid.

Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling.

Hvis vi trenger mer dokumentasjon fra deg, blir du kontaktet på e-post eller telefon.

Hva blir ikke støttet?

Ordningen gjelder for luft-til-luft-varmepumper. Disse kan installeres i alle typer boliger uten at det trengs noen spesiell tilrettelegging av oppvarmingssystemet.

Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.

Boligen hvor varmepumpen blir installert, må være i Stavanger kommune. Eieren av boligen det gjelder, kan bo i en annen kommune.

Kommunen gir ikke støtte til varmepumper som er kjøpt før ordningen ble innført.

Hvorfor finnes denne ordningen?

Innføringen av denne støtteordningen var et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer.

Støtteordningen finansieres av kommunens klima- og miljøfond, der inntektene fra piggdekk inngår.

Les mer

I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Innbyggerservice Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6

Gabriele Brennhaugen

Rådgiver, klima og miljø

Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef 
Stavanger kommune

E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no