PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Fristen for å søke om støtte til kjøp av varmepumpe gikk ut 25. oktober 2022. 
 • Av alle søknadene ble 1550 søknader tilfeldig trukket ut, og disse søkerne vil få støtte til kjøp av ny varmepumpe. 
 • Alle som har sendt inn søknad har fått svar i Digipost. De som ikke har digital postkasse, har fått svarbrevet i posten.

Information in other languages

varmepumpe

Hva skjer videre:    

Fristen for å søke støtte gikk ut 25. oktober 2022. Informasjonen under gjelder for dere som søkte støtte høsten 2022: 

 1. Du har fått svar i Digipost, eller med et brev, om du har fått innvilget støtte eller ikke. 
 2. For deg som har fått tilsagn om støtte:  

Ta vare på kvitteringene når du kjøper ny varmepumpe og får den installert. Fyll så ut dette utbetalingsskjemaet og legg ved kvitteringene. Det må framgå av kvitteringene hvilken type varmepumpe som er kjøpt, dato for kjøp (levering) og firmanavn, kundens navn og på hvilken adresse den er montert. Be forhandler om å få denne dokumentasjonen på kvittering og/eller betalt faktura.   

Send inn utbetalingsskjemaet så raskt som mulig, og senest 15. mai 2023

Kort tid etter at skjemaet er sendt inn, vil du motta en kvittering med en bokstavkode. Hvis du ikke mottar den, prøver du å sende inn skjemaet på ny. Ta vare på bokstavkoden. 

Hvis varmepumpen kjøpes på avbetaling, må du legge ved dokumentasjon på avtalt betalingsplan, og kvittering på at minst 6000 kroner er betalt når du sender inn utbetalingsskjemaet. Det finnes forhandlere som tilbyr gunstige betalingsordninger, som for eksempel rentefri avbetaling. Blant annet tilbyr Lyse en ordning med rentefri nedbetaling til strømkundene sine.   

Hvor mye gir kommunen i støtte?   

 • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten blir på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen kostet 15 000 kroner eller mer.   
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke er oppfylt, har kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake.  

Når får du utbetalt støtten?  

Etter at du har sendt inn utbetalingsskjemaet, vil saksbehandlingen normalt ta inntil åtte uker. Om utbetalingsskjemaet og de vedlagte kvitteringene er mangelfulle, vil det forlenge behandlingstiden noe. Hvis vi trenger mer dokumentasjon, blir du kontaktet på e-post eller telefon.   

Hvis dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling.    

Hvis vilkårene for å få støtte ikke er oppfylt, får du skriftlig beskjed om dette.   

Informasjon til deg som fikk innvilget støtte sommeren 2022   

For dem som søkte og fikk innvilget støtte i juli 2022, gjelder disse vilkårene:   

 • Søkere som fikk innvilget støtte sommeren 2022 kan ikke få ny støtte til samme boenhet. Det gjelder også selv om du ikke har kjøpt varmepumpe enda.   
 • For dere som søkte om støtte i juli 2022, var det mulig å få støtte til flere varmepumper til samme boenhet. Dette gjelder ennå.  
 • Hvis du fikk godkjenning for flere varmepumper, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem.   

Fyll ut dette utbetalingsskjemaet og legg ved kvitteringene.  

Frist for å sende inn utbetalingsmelding er 15. mai 2023. Men jo raskere du får kjøpt og installert varmepumpen, desto raskere får du støtten.   

Hvem kunne søke om støtte?  

 • Eier av privat bolig i Stavanger kommune kunne søke om støtte.  
 • Eieren av boligen det gjelder, kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres, må være i Stavanger kommune.  
 • Leietakere kunne ikke søke.  
 • Hvis du bodde i borettslag eller sameie, burde du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder.  

Dette må du vite:  

 • Du kunne søke om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe. Disse kan installeres i alle typer boliger uten at det trengs noen spesiell tilrettelegging av oppvarmingssystemet.  
 • Varmepumpen må ha en utedel og en innedel.  
 • Hvis det kommer inn flere søknader enn det er midler til, blir det foretatt loddtrekning etter søknadsfristen. Alle søkerne får da skriftlig beskjed om de har fått innvilget støtte eller fått avslag.  
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger i Stavanger. Det kan for eksempel være enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet.  
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. Boenheten må være godkjent som bolig av Stavanger kommune. Hvis du søkte om støtte til flere boenheter, måtte du sende én søknad for hver enhet, og det måtte framgå av søknadene hvilken boenhet hver av dem det gjaldt for.  
 • Hvis du får godkjent søknad for varmepumper i flere boenheter, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem.  
 • Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjent forhandler etter at ordningen ble innført første gang, det vil si etter 1. juli 2022. Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe blir ikke støttet.   
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt.  
 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen.  
 • Varmepumpens plassering må være i tråd med kommunens retningslinjer 
 • Av hensyn til naboer må utedelen av varmepumpen bli montert slik at støynivået er innenfor regelverket og norsk standard (NS8175). Informasjon om plassering og hensyn til støy finner du her.

Hva blir ikke støttet?  

 • Ordningen gjelder kun for luft-til-luft-varmepumper.  
 • Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.  
 • Det blir ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet.  
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Stavanger kommune.  

Hvorfor finnes denne ordningen?  

Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer.  

Støtteordningen finansieres av kommunens klima- og miljøfond, der inntektene fra piggdekk inngår.  

Les mer  

I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.  

Mottar du bostøtte?   

Nå kan innbyggere som bor i bolig de selv eier og har mottatt bostøtte fra Husbanken i 2021 og 2022, søke om støtte til varmepumpe. De det gjelder vil få tilsendt et brev fra Stavanger kommune om støtteordningen for varmepumpe..

De som er i målgruppen og allerede har fått støtte til varmepumpe, kan søke om ekstrastøtte på inntil 9000 kroner. Det er kun mottakere av bostøtte i 2021 og 2022 som eier egen bolig som kan søke, ikke leietakere. Søknadsfristen er 31. mars 2023. Her finner du mer informasjon om ordningen.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Innbyggerservice Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6