PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Nå kan eiere av private boliger i Stavanger kommune søke støtte til kjøp av varmepumpe.
 • Det er satt av midler til støtte for inntil 3150 varmepumper.
 • Hvis det kommer flere søknader enn det er midler til, blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtte. 
 • Fristen for å søke er 2. oktober 2023, klokka 12.00 

Information in other languages

Hvem kan søke om støtte? 

 • Eier av privat bolig i Stavanger kommune kan søke om støtte. 
 • Eieren av boligen det gjelder, kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres, må være i Stavanger kommune.   

varmepumpe

Dette må du vite: 

 • Støtten gjelder for kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe. Disse kan installeres i alle typer boliger uten at det trengs noen spesiell tilrettelegging av oppvarmingssystemet. 
 • Varmepumpen må ha en utedel og en innedel. 
 • Det er satt av midler til støtte for inntil 3150 varmepumper.  
 • Hvis det kommer inn flere søknader enn det er midler til, blir det foretatt loddtrekning etter søknadsfristen. Alle søkerne får da skriftlig beskjed om de har fått innvilget støtte eller fått avslag. 
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger i Stavanger. Det kan for eksempel være enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet. 
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. Boenheten må være godkjent som bolig av Stavanger kommune.  
 • Hvis du søker om støtte til flere boenheter, må du sende én søknad for hver enhet. Det må framgå hvilken boenhet hver av søknadene gjelder for.
 • Hvis du bor i borettslag eller sameie, bør du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder.  
 • Hvis du får godkjent søknad for varmepumper i flere boenheter, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem etter at varmepumpen er kjøpt og installert.  
 • Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjent forhandler etter 1. juli 2023. Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe blir ikke støttet.  
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt. 

Hva blir ikke støttet? 

 • Ordningen gjelder kun for luft-til-luft-varmepumper. 
 • Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.  
 • Det blir ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet. 
 • Du kan ikke få støtte for en boenhet som du har fått utbetalt støtte for i tidligere runder, som ble lyst ut i 2022.  
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Stavanger kommune. 
 • Leietakere av en bolig får ikke støtte.

Hvor mye gir kommunen i støtte?  

 • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten blir på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen koster 15 000 kroner eller mer.  
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke er oppfylt, har kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake. 

Slik søker du om støtte:  

 1. Fyll ut dette søknadsskjemaet. Du logger deg inn via Bank-ID. Om du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du kontakte Innbyggerservice og få hjelp til å søke, eller fylle ut en papirkopi.  
 2. Søknaden din blir registrert. Etter at søknadsfristen er gått ut, får du svarbrev på om du får innvilget støtte eller ikke.  
 3. Fristen for å søke er 2. oktober 2023, klokka 12.00 

Hvordan får du utbetalt støtten? 

Når søknadsfristen er gått ut (2. oktober 2023), legger vi ut informasjon om hvordan støtten blir utbetalt til dem som har fått tilsagn. Fristen for å sende inn dokumentasjon vil være 1. april 2024 

Hvorfor har vi denne ordningen?  

Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer.  

Du kan finne andre miljøvennlige støtteordninger her.

 

I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.  

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6.