PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Vil du rydde i friområder

Vil du rydde i friområder og på strender?

Kort fortalt

 • Du som rydder må sørge for at avfallet blir levert videre på riktig måte.
 • Finner du så mye når du rydder i naturen at du ikke har plass i din egen avfallsbeholder, kan kommunen hjelpe deg.
 • Ryddedugnader på offentlige lekeplasser og i friområder må du avtale med kommunen på forhånd. 
 • Hvis du må sette igjen sekker med avfall i friområdene etter slike avtalte dugnader, melder du fra på VOF (Varsle om feil).

Information in other languages

Hva gjør jeg med avfallet jeg samler inn?

 • Det beste er om du tar avfallet med deg hjem og kaster det du ikke kan sortere i beholderen for restavfall.
 • Ved gjenvinningsstasjonene på Forus, Judaberg og Sele er det hele året gratis for privatpersoner å levere innsamlet avfall som har drevet i land på strender.   
 • Ved strandrydding kan det bli en del avfall. Dersom du rydder så mye avfall at du ikke får det med deg, lukk sekkene godt, sett dem ved en offentlig avfallsbeholder, og meld fra på VOF (Varsle om feil) Merk av i kartet og velg tema "Park/Uteområder/Strandrydding", "Søppel/forurensning", og til slutt "Strandrydding".
 • Det må være mulig å komme til med bil eller båt der du setter avfallet. Ryfylke friluftsråd bistår kommunen med henting av marint avfall fra øyene.
 • Finner du større gjenstander som du ikke får ryddet – elektronisk avfall, medisinrester eller annet spesialavfall – meld fra på VOF.

Hvor får jeg tak i ryddeutstyr?

 • Bruk gjennomsiktige sekker til strandryddingen. 
 • Strandryddeutstyr kan hentes hos innbyggerservice i sentrum, på Judaberg og på Vikevåg.
 • Ryfylke friluftsråd har ryddeutstyr som som kan hentes i Gamle Jåttåvågen 67(puteboks som står på høyre side av bygget). Hvis det er mange som skal ha ryddeutstyr er det lurt å sende en mail til kk@ryfri.no så lager de en ryddepakke til dere.
 • I alle friluftsområder som er markert på kartet til Ryfylke friluftsråd er det plassert ut miljøbokser med ryddeutstyr. Det er også plassert miljøbokser i Godalen og på Strømvig.

Lokale og nasjonale ryddeaksjoner 

ryddenorge.no kan du registrere området du ønsker å rydde. På nettsiden kan du også melde deg på andre sine ryddeaksjoner eller melde fra hvor det bør bli ryddet. Du finner også informasjon om  hvor du kan levere avfallet du samler inn. 

Du kan rydde hele året, og tradisjonelt er det veldig mange som rydder om våren. Husk at våren er hekkesesong for fugler, og risikoen for å forstyrre hekkende fugl er stor mange steder. Vær derfor litt ekstra oppmerksom om du skal rydde om våren, og vurdér om aksjonen bør utsettes til høsten.

Du kan sjekke Miljødirektoratets digitale kart over hekkeområder og hvor det er ferdselsforbud her.

Dugnad, plukke ugress og rydde vegetasjon

Mange velforeninger og borettslag ønsker å arrangere dugnader på kommunale lekeplasser og friområder. Det setter Stavanger kommune stor pris på. Slike dugnader må du avtale med kommunen på forhånd. Da kan vi ta en befaring sammen for å se på hva som skal gjøres, hvor mye som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvordan kommunen kan bidra. Vi kan også betale for maling eller annet materiale som er nødvendig for å få et godt resultat.

Dersom dugnaden gjelder vegetasjonsrydding, kan vi bestille og betale container, eller vi kan avtale henting av greiner og kvister dere legger på avtalt sted, slik at de er lette å hente.

Dugnader som ikke er til hjelp

Noen dugnader kan påføre naturen skade, og kommunen kan få mer etterarbeid enn om vi gjorde hele jobben selv. De vanligste feilene er at 

 • greiner og kvistehauger blir liggende i uorden der de er kappet.
 • henting av flere typer avfall og hentestedet ikke er avklart med kommunen på forhånd. 
 • trær blir beskåret slik at de sakte, men sikkert dør.  

Kontakt kommunen før dugnad 

Du er også velkommen til å fjerne ugress på lekeplassen eller andre fellesområder i ditt nærmiljø.

Sprøytemidler skal ikke brukes på de kommunale områdene.