Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Vil du rydde i friområder

Vil du rydde i friområder og på strender?

Kort fortalt

 • Du som rydder må sørge for at avfallet blir levert videre på riktig måte.
 • Finner du så mye at du ikke har plass i din egen avfallsbeholder, kan kommunen hjelpe deg.
 • Hvis du må sette igjen sekker med avfall i friområdene, melder du fra på VOF (Varsle om feil).

Hva gjør jeg med avfallet jeg samler inn?

 • Det beste er om du tar avfallet med deg hjem og kaster det du ikke kan sortere i beholderen for restavfall.
 • Rydder du så mye avfall at du ikke får det med deg, lukk sekkene godt, sett dem ved en offentlig avfallsbeholder, og meld fra på VOF (Varsle om feil). (Velg kategori "Park/Uteområder", klikk "Neste", merk av i kartet, klikk "Neste" og velg "Strandrydding".)
 • Det må være mulig å komme til med bil der du setter avfallet.
 • For privatpersoner er det hele året gratis å levere innsamlet avfall i gjennomsiktige sekker fra strender (marint avfall) ved  gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele.
 • Under strandryddingen 3.5. til 5.5., kan alle levere innsamlet avfall gratis (maksimalt 10 sekker), ved gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele.
 • Finner du større gjenstander som du ikke får ryddet – elektronisk avfall, medisinrester eller annet spesialavfall – meld fra på VOF.

Hele Rogaland rydder 3. mai

Stavanger kommune er også i år med på NRK Rogalands arrangement Hele Rogaland rydder. Torsdag 3. mai oppfordrer vi alle til å rydde i et friområde. 

NRK Rogalands aksjon har eget påmeldingsskjema for dere som vil være med å rydde. Alle kan delta, både enkeltpersoner, velforeninger, borettslag, organisasjoner, bedrifter... 

Ryddereglene ovenfor gjelder også dere som er med på Hele Rogaland rydder torsdag 3. mai.

Se hva NRK-Johan og hunden Leo fant rundt Vannassen under Hele Rogaland rydder i 2017:

En ryddehilsen fra ordfører Christine Sagen Helgø: 

Den nasjonale uken for strandrydding 

Lørdag 5. mai er den nasjonale Strandryddedagen. Dette er en del av Hold Norge Rent sin strandryddeuke. Også til denne aksjonen trengs det frivillige.

Hold Norge rent sine nettsider registrerer du området du ønsker å rydde. Der kan du også melde deg på andres ryddeaksjoner eller melde fra hvor det bør ryddes. Et kart viser hvor du kan levere avfallet du samler inn. Nettsiden gir mer informasjon om aksjonen.

Bruk gjennomsiktige sekker til strandryddingen. Da unngår du gebyret på 30 kroner per sekk når du kommer til gjenvinningsstasjonen. 

Dugnad, plukke ugress og rydde vegetasjon

Mange velforeninger og borettslag ønsker å arrangere dugnader på kommunale lekeplasser og friområder. Det setter Stavanger kommune stor pris på. Avtal slike dugnader med kommunen på forhånd. Da kan vi ta en befaring sammen for å se på hva som skal gjøres, hvor mye som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvordan kommunen kan bidra.

Dersom dugnaden gjelder vegetasjonsrydding, kan vi bestille og betale container, eller vi kan avtale henting av greiner og kvister dere legger på avtalt sted, slik at de er lette å hente.

Godt eksempel på dugnad

Vi har mange gode erfaringer med dugnader som er avtalt på forhånd. Lekeplassen på bildet nedenfor var tilgriset med tagging, men god og sikker stand. Kommunen betalte for maling, beboerne valgte farger og malte på dugnad.

Eksempel på vellykket dugnad på lekeplass.

Dugnader som ikke er til hjelp

Noen dugnader går slik at naturen kan bli påført stor skade, og kommunen kan få mer etterarbeid enn om vi gjorde hele jobben selv. Det kan skje for eksempel nå greiner og kvistehauger ikke blir ryddet og lagt ut til veien eller at trær blir beskåret slik at de sakte men sikkert dør.  

Eksempel på tre ødelagt av dugnad.

Kontakt kommunen før dugnad 

Har dere lyst til å gjøre dugnad i kommunale uteområder? Kontakt oss alltid på forhånd. Da kan vi gi gode tips og ordne med container eller henting av avfall. Vi kan også betale for maling eller annet materiale som er nødvendig for å få et godt resultat.

Du er også velkommen til å fjerne ugress på lekeplassen eller andre fellesområder i ditt nærmiljø.

Dere kan ikke få bruke sprøytemidler på de kommunale områdene.