Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommunedelplaner
  5. IKDP Forus

IKDP Forus

KORT FORTALT

  • Interkommunal kommunedelplan for Forus er et samarbeid mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger.
  • Regionens største næringsområde skal videreutvikles og bli et triveligere og mer klimavennlig sted.
  • Planen har sin egen nettside: ikdpforus.com
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Status våren 2019

Styret for interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) holder møte 30. april kl. 10.30 i Stavanger rådhus, Formannskapssalen. Last ned møtedokumentene her. 

IKDP Forus var på høring i september 2018 og på tilleggshøring i februar/mars 2019. På denne siden kan du se merknadene som kom inn under de to høringsrundene. 

Etter at merknader er oppsummert og planen er oppdatert, fremmer rådmennene planen til sluttbehandling i april. Deretter skal IKDP Forus opp til behandling i alle tre kommuner. Hvis alle tre kommunestyrer/bystyrer fatter likt planvedtak og det ikke foreligger innsigelser, ser vi for oss at endelig plan vil foreligge i mai-juni.

Plankart og andre dokumenter

Du finner alle vedlegg til saken på www.ikdpforus.com.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder for planen er Marit Sletteberg Storli, e-post marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Simon Tamminga kan svare på spørsmål som gjelder Stavanger kommune. Ring tlf. 51 50 78 73, eller send e-post til simon.tamminga@stavanger.kommune.no.

Kontaktinformasjon for kommunene Sandnes og Sola finner du på www.ikdpforus.com. Planen har også sin egen Facebook-side