Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommunedelplaner
  5. IKDP Forus

IKDP Forus

KORT FORTALT

  • Interkommunal kommunedelplan for Forus er et samarbeid mellom kommunene Sandnes, Sola og Stavanger.
  • Regionens største næringsområde skal videreutvikles og bli et triveligere og mer klimavennlig sted.
  • Planen har sin egen nettside: ikdpforus.com
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Status høsten 2020

Styret for interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) er reetablert for å avklare i fellesskap mellom kommunene om det er mulig å komme til enighet om en felles og interkommunal plan.

IKDP Forus var på høring og tilleggshøring i 2018 og 2019. Stavanger kommune vedtok planen, men er avhengig av at planen vedtas likt i alle tre kommuner for at den skal bli gyldig.

Du finner alle dokumenter i det tidligere planforslaget på www.ikdpforus.com. Der finner du også informasjon om møter i styret.

Plankart og andre dokumenter

Du finner alle vedlegg til saken på www.ikdpforus.com.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder Stavanger kommune sin del av planen kan rettes til:
Marit Sletteberg Storli, marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no
eller Simon Tamminga, simon.tamminga@stavanger.kommune.no

Spørsmål om saksgang og det helhetlige planarbeidet kan rettes til:
Martin Tengesdal Torstensbø, martin.tengesdal.torsenbo@sandnes.kommune.no