Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Høring reguleringsplan
 6. Planprogram Holmen og Østre havn

Planprogram Holmen og Østre havn

KORT FORTALT

 • Nå legger vi føringene for hvordan havnefronten skal utvikle seg de kommende årene.
 • Planprogrammet for Holmen og Østre havn er på høring fram til 29. november 2021. 
 • Vite mer? Kom på informasjonsmøte på oljemuseet 20. oktober kl. 16.30. 
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet planprogram for Holmen og Østre havn 16. september og vedtok å sende planprogrammet på høring. Det betyr at du har anledning til å si din mening. Høringsfristen er 29. november 2021.

Planprogrammet gir føringer for hvordan områdene på kartet ovenfor skal utvikle seg de neste årene. Det handler blant annet om Bekhuskaien, Kjeringholmen og Fiskepiren.

Hva er et planprogram?

For alle større tiltak på Holmen og i Østre havn skal det lages reguleringsplaner. Planprogrammet er ikke en detaljreguleringsplan i seg selv, men bestemmer hvordan reguleringsplanene skal lages. I planprogrammet gis strategiske føringer for hvilke løsninger den enkelte regulering skal realisere, hvilke utredninger som må til, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas.

Formålet med planprogrammet er å:

 1. bidra til realisering av sentrumsplanens mål og føringer for utvikling av Holmen og Østre havn.
 2. ytterligere avklare overordnede/helhetlige rammebetingelser for utvikling av Holmen og Østre havn, eksempelvis utforming av flomvern.
 3. forenkle arbeidet med detaljreguleringsplaner for enkeltområdene.


I denne filmen gir Simon Tamminga og Ida Andreassen en introduksjon til hovedgrepene i planprogrammet: 

Dokumenter

Informasjonsmøte 20. oktober

Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte onsdag 20. oktober 2021 kl. 16.30 på Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen 1a i Stavanger sentrum. 

På møtet blir det gitt informasjon om hva et planprogram er og hvilke strategier planprogrammet legger til grunn for å sikre en attraktiv funksjonell videreutvikling av Holmen og Østre havn-området som helhet, og hvilke plantema og alternativer som bør utforskes når de enkelte delområdene skal detaljreguleres. 

Si din mening innen 29. november

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 29.11.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Simon Tamminga, prosjektleder til Østre havn, på telefon 51 50 78 73.