PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2842 detaljregulering for Jåttåvågen svømmeanlegg felt K3 og K4

Plan 2842 detaljregulering for Jåttåvågen svømmeanlegg felt K3 og K4

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bade- og svømmeanlegg

Sweco Norge AS varsler  på vegne av Stavanger kommune Bymiljø og utbygging, om oppstart av detaljregulering for Jåttåvågen svømmeanlegg felt K3 og K4, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for et kommunalt bade- og svømmeanlegg i Jåttåvågen i Hinna kommunedel.

Bakgrunnen for planen er et politisk vedtak i kommunestyret den 23.01.23, hvor det ble fattet vedtak om at «Stavanger kommune arbeider for å etablere et kommunalt bade- og svømmeanlegg i Jåttåvågen».

Si din mening innen 6. mars

Innspill sendes til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo, eller som e-post til sigrid.salicath@sweco.no med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 06.03.2024.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Sigrid Salicath kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: sigrid.salicath@sweco.no 
eller telefon 45 00 41 23

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken.