Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Strategier
  5. Byromstrategi

Ny byromstrategi for Stavanger sentrum

Kort fortalt

  • Byromstrategien skal beskrive kvaliteter i grøntstrukturen i Stavanger sentrum. 
  • Strategien skal fortelle om byromsfunksjonene, og fungere som veiledende dokument for kommunen. 
  • Planen skal til førstegangs behandling 22. januar 2020, og første høringsrunde startet 4. februar. Høringen pågår fram til 15. mars. 
Badedammen i Stavanger. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Bakgrunn for planen

Strategien skal beskrive både byromsfunksjoner og grønnstrukturkvalitet med de mange nye byrom som vedtatt i Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Byromstrategien består av:  

  1. strategisk del  
  1. byromsoversikt  

Det ble under arbeidet med Kommunedelplan for Stavanger sentrum (KDPS) i 2016 bestilt et dokument fra Park og vei som skulle beskrive kvalitetene av byrommene i Stavanger sentrum.

Det ble i 2016 igangsatt arbeidet med en ny bykatalog. Det ble ved oppstarten tydelig at det var behov for en strategisk del hvor en kan se på byrom i en helhet før det ble lagt prosjektark for det enkelte byrom. Bykatalogen ble da omdøpt til «Byromstrategi for Stavanger sentrum». 

Slik blir planen behandlet

Saken om «Byromstrategi for Stavanger sentrum» bla lagt frem for utvalg for miljø og utbygging den 22 januar 2020 og utvalg for by og samfunnsutvikling den 23 januar 2020 før den ble lagt frem for Kommunalutvalget. Nå er planen lagt ut på høring. 

Les planforslag

Her kan du lese saksutredningen og planen.

Slik kan du gi innspill

Du kan gi dine innspill fra 4. februar. Høringen pågikk fram til 15. mars.

Kontaktinformasjon

Claus Sigurd Petersen

Prosjektleder

Telefon:
51 50 78 58
E-post:
claus.sigurd.petersen@stavanger.kommune.no