PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Innovasjons-prosjekter
 5. Forbedring av helsestasjonen for ungdom

Helsestasjon for ungdom - Utforskning, utvikling og forbedring av helsestasjonstjenester for ungdom

Prosjektet som har som mål å forbedre opplevelsen av Helsestasjonen for Ungdom (HFU) i Stavanger, og har vært gjennomført i løpet av 2022 og våren 2023.

Hva er Helsestasjon for ungdom?

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for ungdom fra 16 til 20 år, og alle elever i videregående skole. Tilbudet er en del av kommunens førstelinjetjeneste og det trengs ingen henvisning. Tilgjengelighet for målgruppen er viktig, og HFU har drop-in, tilbud på skolen på dagtid, HFU etter skoletid og «åpen dør». Ungdom oppsøker HFU med spørsmål særlig knyttet til seksuell helse (prevensjon, graviditet, seksualitet med mer) og psykisk helse. 

Mål med prosjektet

Smartbyen har samarbeidet med HFU i et innovasjons- og forbedringsprosjekt hvor vi ønsket å:

 1. forbedre brukeropplevelsen/-reisen for ungdom som oppsøker Helsestasjon for ungdom
 2. senke terskelen for å oppsøke hjelp
 3. legge til rette for brukermedvirkning i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet
 4. effektivisere ressursbruk og få bedre bruk av bemanningen.

  Brukerreise HFU
  Kartlegging av brukerreisen ved HFU. Illustrasjon: Comte Bureu.

Hva er tjenestedesign? 

I dette prosjektet har vi brukt en tjenestedesigntilnærming. Det handler om å designe systemer og prosesser med mål om å gi helhetlige opplevelser til brukerne. Vi setter brukernes behov i sentrum, og designer forløp (brukerreiser) med ulike møtepunkter som gir gode, helhetlige opplevelser til brukerne.

For å forstå helsestasjonen som tjeneste må vi se både på de romlige og fysiske løsningene, tjenestene som tilbys, og
hvordan helsestasjonen og kommunen organiserer seg for å
tilby disse. I dette prosjektet har vi særlig sett på tjenestetilbudet til ungdom, samt universelle fysiske tiltak – siden helsestasjonen flyttet til nye og mer
permanente lokaler. Vi anbefaler at videreutviklingen av
helsestasjonen gjøres i tett samarbeid med ansatte, for slik å
få med seg organisasjonen på endringene som skal skje.

Case i UiS-masterkurset tjenesteinnovasjon 

Smartbyen og HFU søkte om innovasjonsmidler til prosjektet fra kommunen, men fikk mindre midler enn ventet. Dette trigget ideen om å ha prosjektet som en case i mastergradskurset i tjenesteinnovasjon ved UiS. 

Prosjektet fikk flere hoder og hender på prosjektet og studentene kunne utføre innsiktsarbeid og utvikle forslag til løsninger.

Rapport, oppsummering av prosjektet

Her kan du lese mer om lærdommer fra prosjektet.Stavanger kommune_HFU - Oppsummering av prosjektet.pdf

Les mer: Wow! De hørte på oss!

Dette har vi gjennomført:

 • Digitalt køsystem for drop-in: Løsningen sparer helsestasjonens ansatte for tid og skaper forutsigbarhet for brukerne. Dessuten får helsestasjonen data som kan benyttes til å bedre forstå hvilke dager og tider det er mest og minst besøk på HFU.

  Drop-in Helsestasjonen for ungdom

 • Utforsket dagens brukerreise med ungdom: deres behov i møte med tjenesten og hvilke områder kan forbedres.
 • Case ved tjenesteinnovasjon og design, UiS: HFU har vært case på et etterutdanningskurs ved UiS i tjenesteinnovasjon  og design. Innsikten fra studentene er videre bearbeidet av tjenestedesignere: hvor er det størst potensiale for forbedring? Dette har resultert i en tiltaksoversikt over mulige kommende prosjekter og forbedringer.
 • Kontinuerlig forbedring av kommunikasjonsmateriell: Nye informasjonsplakater og presentasjoner av alle ansatte som kan benyttes i ulike sammenhenger. 

  Ungdom på venterommet til Helsestasjonen for ungdom.

 • Ny venteromdisplay: Satt i drift en løsning for venteromsdisplay med en skybasert skjermstyring som gir informasjon ut til brukerne når de kommer til HFU.
 • Ny rutine for testresultater: Etablert en ny rutine som innebærer at alle brukere får tilbakemelding om sitt testresultat gjennom Helsenorge, dersom de har tatt selvtest klamydia/gonoré, også når testresultatet er negativt.
 • Selvtest klamydia/gonoré: Forbedret materialet og guiden på hvordan man kan selvteste seg for klamydia/gonoré, noe som har ført til færre feil.
  Illustrasjon av selvtest for klamydia og gonoré.
  Smartbyen har sammen med helsestasjonen forbedret guider på hvordan man kan selvteste seg for klamydia/gonoré. Illustrasjon Comte Bureau.

 • Kompetanse på tjenestedesign: Bidratt til å løfte tjenestedesign-kompetansen hos de ansatte på helsestasjonen, både gjennom kurs og samspill i innovasjonsprosjektet. Det innebærer metodisk forståelse både i kartleggingen av behov og innsikt, generering av ideer og kjapp uttesting av løsningsforslag.
 • Nytt lokale: Etablert tydelig wayfinding og skilting/display i helsestasjonens nye lokaler i Arne Rettedals gate.

  Helsestasjonen for ungdom. To ungdommer besøker stasjonen.
 • Testkit selvtesting: Basert på tilbakemeldinger fra brukere, har vi forbedret materiell for selvtesting av seksuelt overførbare sykdommer. På sikt kan det etablerest et “testkit” for disse testene. 
 • Kommunikasjon: Etablert tydeligere kommunikasjon med brukere av helsestasjonen: på HFU, på skoler og ved andre arenaer hvor ungdom er.

Kontaktinformasjon

Foto av Ingjerd Jevnaker Straand

Ingjerd Jevnaker Straand

spesialrådgiver, tjenestedesign for smartbyen

Mobil:
932 22 289
E-post:
ingjerd.jevnaker.straand@stavanger.kommune.no