PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Smartby-prosjekter
 5. Forbedring av helsestasjonen for ungdom

Helsestasjon for ungdom - Utforskning, utvikling og forbedring av helsestasjonstjenester for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for ungdom fra 16 til 20 år, og alle elever i videregående skole. Du kan snakke med helsesykepleier om hvordan du har det, om prevensjon, seksuell helse og andre helsespørsmål.

Smartbyen samarbeider med HFU i et innovasjons- og forbedringsprosjekt hvor vi ønsker å:

 1. forbedre brukeropplevelsen/-reisen for ungdom som oppsøker Helsestasjon for ungdom
 2. senke terskelen for å oppsøke hjelp
 3. legge til rette for brukermedvirkning i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet
 4. effektivisere ressursbruk og få bedre bruk av bemanningen.

Les også: Helsestasjonen flytter til dobbelt så store lokaler

Dette har vi gjennomført:

 • Digitalt køsystem for drop-in: Løsningen sparer helsestasjonens ansatte for tid og skaper forutsigbarhet for brukerne. Dessuten får helsestasjonen data som kan benyttes til å bedre forstå hvilke dager og tider det er mest og minst besøk på HFU.

  Drop-in Helsestasjonen for ungdom

 • Utforsket dagens brukerreise med ungdom: deres behov i møte med tjenesten og hvilke områder kan forbedres.
 • Case ved tjenesteinnovasjon og design, UiS: HFU har vært case på et etterutdanningskurs ved UiS i tjenesteinnovasjon  og design. Innsikten fra studentene er videre bearbeidet av tjenestedesignere: hvor er det størst potensiale for forbedring? Dette har resultert i en tiltaksoversikt over mulige kommende prosjekter og forbedringer.
 • Kontinuerlig forbedring av kommunikasjonsmateriell: Nye informasjonsplakater og presentasjoner av alle ansatte som kan benyttes i ulike sammenhenger. 

  Ungdom på venterommet til Helsestasjonen for ungdom.

 • Ny venteromdisplay: Satt i drift en løsning for venteromsdisplay med en skybasert skjermstyring som gir informasjon ut til brukerne når de kommer til HFU.
 • Ny rutine for testresultater: Etablert en ny rutine som innebærer at alle brukere får tilbakemelding om sitt testresultat gjennom Helsenorge, dersom de har tatt selvtest klamydia/gonoré, også når testresultatet er negativt.
 • Selvtest klamydia/gonoré: Forbedret materialet og guiden på hvordan man kan selvteste seg for klamydia/gonoré, noe som har ført til færre feil.
  Illustrasjon av selvtest for klamydia og gonoré.
  Selvtest klamydia/gonoré: smartbyen har sammen med helsestasjonen forbedret guider på hvordan man kan selvteste seg for klamydia/gonoré.

 • Kompetanse på tjenestedesign: Bidratt til å løfte tjenestedesign-kompetansen hos de ansatte på helsestasjonen, både gjennom kurs og samspill i innovasjonsprosjektet. Det innebærer metodisk forståelse både i kartleggingen av behov og innsikt, generering av ideer og kjapp uttesting av løsningsforslag.
 • Nytt lokale: Etablert tydelig wayfinding og skilting/display i helsestasjonens nye lokaler i Arne Rettedals gate.

  Helsestasjonen for ungdom. To ungdommer besøker stasjonen.
 • Testkit selvtesting: Basert på tilbakemeldinger fra brukere, har vi forbedret materiell for selvtesting av seksuelt overførbare sykdommer. På sikt kan det etablerest et “testkit” for disse testene. 
 • Kommunikasjon: Etablert tydeligere kommunikasjon med brukere av helsestasjonen: på HFU, på skoler og ved andre arenaer hvor ungdom er.

Kontaktinformasjon

Foto av Ingjerd Jevnaker Straand

Ingjerd Jevnaker Straand

spesialrådgiver, tjenestedesign for smartbyen

Mobil:
932 22 289
E-post:
ingjerd.jevnaker.straand@stavanger.kommune.no