Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. UngLab
Bilde av ungdommer fra Unglab

UngLab

UngLab starter sommeren 2020 og er et prosjekt som smartbyen utvikler i samarbeid med Områdesatsingen på Storhaug, demokratirådgiverne og Ungdom og fritid. Formålet med prosjektet er å få flere ungdommer i bydel mellom 15 - 19 år til å delta i samfunnsdebatten som berører dem og deres nærmiljø.

Vi ansatte 13 ungdommer som behersker flere språk i tillegg til norsk og engelsk til å utføre dybdeintervjuer av rundt 60 andre ungdommer på Storhaug om deres behov og opplevelser av nærmiljøet. De fikk opplæring i intervjuteknikk og hvordan analysere svarene. De valgte selv spørsmål de opplevde som viktige for ungdom.

Resultatene er tatt med videre til å utvikle piloter som skal være med og løfte frem unges stemmer på Storhaug og motivere dem til å delta i diskusjoner om spørsmål som omhandler dem. Vi starter test av pilotene i løpet av 2021. Storhaug bydelsavis har skrevet en hyggelig omtale av prosjektet (s.12).

Noen av ungdommene som deltok jobber også sammen med Prosjekt Decidim om å teste digitale innbyggerinvolverings- og folkebudsjetteringsplattformer sammen med aldersgruppen 13-15 år, verktøyene Decidim og Your priorities.

Bilde av ungdommer fra UngLab
Foto: Siv Sivertsen

Kontaktinformasjon

Lene Klovning

Rådgiver innbyggerinvolvering og samskaping
Smartbyen Stavanger

Mobil:
928 45 400
Telefon:
51 91 22 71
E-post:
lklovning@​stavanger.kommune.no