Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Utleie av sparkesykler i Stavanger

Utleie av el-sparkesykler i Stavanger

Kort fortalt:

 • Ett firma har avtale med Stavanger kommune om å leie ut el-sparkesykler fra kommunale arealer i byen.
 • Ordningen gjelder inntil videre i en prøveperiode ut 2020.
 • Utleie-sparkesykler som plasseres ut på kommunal arealer uten avtale med kommunen, blir fjernet for eierens regning.
 • Du som bruker syklene må sette dem fra deg slik at de ikke er i veien for andre. 
Illustrasjonbile av flere sparkesykler som står klar til utleie. Gjengitt med tillatelse i creativcve commons-lisens. Hentet fra https://www.flickr.com/photos/pbotinfo/44665529361

Bildekilde: https://www.flickr.com/photos/pbotinfo/44665529361

Utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn

Retningslinjene for utleie av e-sparkesykler ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging i september 2019. De fullstendige retningslinjene for en forsøksordning ut 2020 ligger i dokumentene til den politiske behandlingen:

En leverandør driver i 2020 utleie av sparkesykler på kommunal grunn, etter å ha inngått avtale med Stavanger kommune. Leverandøren kan ha utplassert inntil 100 sykler i byen.

Forsøk på utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn uten avtale med kommunen, vil føre til at kommunen fjerner syklene for leverandørens regning.

Finner du sparkesykler på avveie?

Vil du melde fra om sparkesykler som står hensatte eller ligger slengt steder der de ikke skal ligge? 

 1. Gå til varsleomfeil.no (VOF)
 2. velg "Sykkel" og merk av i kartet hvor sparkesykkelen er
 3. Velg "El-sparkesykkel feilparkert" fra menyen over typer feil.

Utsnitt av skjermbilde fra varsleomfeil.no
Velg dette på VOF for å melde om utleie-sparkesykkel på avveie. (Menyen ser litt ulik ut på en pc, dette er fra mobilversjonen).

Du kan legge ved kommentar, bilde og om du vil ha tilbakemelding på hva som skjer med saken før du får se meldingen du har laget og kan sende den inn. 

Krav til utleierne og sparkesyklene

Retningslinjene utleierne har godtatt sier blant annet:

 • El-sparkesyklene kan være utplassert mellom kl. 06.00 og 22.00 alle dager, og skal tas inn om natten. (Gjelder ikke inntil videre på grunn av korona-epidemien og bare er én aktiv leverandør)
 • Syklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.
 • Syklene skal være utstyrt med teknologi for å kunne avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing), for eksempel i parker og gågater.
 • Syklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.
 • Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.
 • Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.
 • Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.
 • Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og friområder.
 • Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

Følg lenken ovenfor for å lese fullstendige retningslinjer.

Geofencing i Stavanger

Stavanger kommune arbeider med å utarbeide grenser for

 • soner der det ikke skal være mulig å avslutte leien av en sykkel, for eksempel i bed og parker, på torget og på Arneageren.
 • soner der toppfarten automatisk begrenses til seks kilometer i timen, for eksempel i gågatene.

Leverandørene bestemmer selv i hvor stor del av Stavanger de vil drive utleie av sparkesyklene.

Utleie under festivaler og arrangementer

Kommunen vil avklare særskilte ordninger for utplassering av el-sparkesykler under store arrangementer, som for eksempel under Gladmat-festivalen, i forbindelse med ONS, Nordic Edge og på 17. mai. Dette vil være tema i jevnlige dialogmøter mellom kommunen og leverandører.

Regler og råd for deg som bruker sparkesykkel

Regjeringen har en nettside med regler og tips for deg som bruker sparkesykkel

Du må spesielt være obs på at

 • du må sette fra deg sparkesykkelen slik at den ikke er i veien for andre, for eksempel blinde og svaksynte, og de som bruker rullestol.
 • den elektriske sparkesykkelen så og si er lydløs, ingen hører at du kommer.
 • barn kan svinse hit og dit på fortau og gangveier, du må senke farten når du passerer dem.
 • du må ikke bruke noen form for sykkel når du har drukket alkohol.

Kontaktinformasjon

Trygve Petter Nilsen

seksjonsleder vei

Mobil:
913 29 614
E-post:
trygve.petter.nilsen@stavanger.kommune.no