Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Utleie av sparkesykler i Stavanger

Utleie av el-sparkesykler i Stavanger

Kort fortalt:

 • Siste nytt: Ny forskrift om utleie av el-sparkesykler på høring. Gi innspill litt lengre ned på siden.
 • Tre firma har avtale med Stavanger kommune om å leie ut el-sparkesykler fra kommunale arealer i byen.
 • Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene og betaling, se kontaktinfo til firmaene nedenfor.
 • Du som bruker syklene må sette dem fra deg slik at de ikke er i veien for andre.
 • Bruk hjelm!
 • Vil du melde om utleie-sparkesykler på avveie, gå til Varsle om feil.
 • Sparkesyklene kan brukes mellom kl 05 og 24. Om natten skal de være deaktivert.
 • Utleie-sparkesykler som plasseres ut på kommunale arealer uten avtale med kommunen, blir fjernet for eierens regning.

Information in other languages

noen sparkesykler oppstilt på fortau

Siste nytt: Ny forskrift på utleie av el-sparkesykler på høring

Denne forskriften gjelder blant annet antall el-sparkesykler til utleie i Stavanger kommune. I sentrum foreslås det 750 el-sparkesykler til utleie, fordelt på tre aktører. Dette er sone 1. I de to andre sonene, Rennesøy og Finnøy og resten av kommunen, vil det i utgangspunktet ikke være et tak på antall el-sparkesykler til utleie. 

Her er saksfremlegget og kart over sone 1.

Si din mening om utleie av elektriske sparkesykler

  

 

Disse selskapene driver med utleie i Stavanger

Tre leverandør, Tier, Ryde og Voi driver nå utleie av sparkesykler på kommunal grunn, etter å ha inngått avtale med Stavanger kommune. Hver leverandør kan ha utplassert inntil 250 sykler i byen. 

Forsøk på utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn uten avtale med kommunen, vil føre til at kommunen fjerner syklene for leverandørens regning.

Spørsmål om bruk og betaling

Vil du spørre om eller klage på bruken, betalingen eller plasseringen av sparkesyklene, kontakter du leverandørene:

Kontakt Tier

 • Opplever du problemer eller har spørsmål om hvordan du bruker syklene, kontakt Tier kundestøtte på 23 50 65 74 (mandag–fredag kl. 08–20) eller e-post support@tier.app.
 • Du kan også kontakte Tier på e-post for henvendelser om feilparkerte eller henslengte sparkesykler og andre henvendelser direkte knyttet til TIERs drift i Stavanger
 • Se mer på Tiers nettsider. (engelsk)

Kontakt VOI

Kontakt Ryde

Finner du sparkesykler på avveie?

Leverandørene har forpliktet seg til å hente inn og omplassere sparkesykler som har stått i ro i to døgn.

Vil du melde fra om sparkesykler som står hensatte eller ligger slengt steder der de ikke skal ligge, kontakt leverandøren. Se kontaktinfo ovenfor. Du kan også melde fra på VOF:

 1. Gå til varsleomfeil.no (VOF)
 2. velg "Sykkel" og merk av i kartet hvor sparkesykkelen er
 3. Velg "El-sparkesykkel feilparkert" fra menyen over typer feil.

Utsnitt av skjermbilde fra varsleomfeil.no
Velg dette på VOF for å melde om utleie-sparkesykkel på avveie. (Menyen ser litt ulik ut på en pc, dette er fra mobilversjonen).

Du kan legge ved kommentar, bilde og om du vil ha tilbakemelding på hva som skjer med saken, før du får se meldingen du har laget og kan sende den inn. 

Krav til utleierne og sparkesyklene

Retningslinjene utleierne har godtatt sier blant annet:

 • El-sparkesyklene skal være deaktivert, og dermed ikke være mulige å bruke, mellom midnatt og kl 05.00. (I avtalen står det at de skal hentes inn om natten. Gjelder ikke inntil videre på grunn av korona-epidemien.)
 • Syklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.
 • Syklene skal være utstyrt med teknologi for å kunne avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing), for eksempel i parker og gågater.
 • Syklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.
 • Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.
 • Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.
 • Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.
 • Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og friområder.
 • Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

Følg lenken ovenfor for å lese fullstendige retningslinjer.

Utleie under festivaler og arrangementer

Kommunen vil avklare særskilte ordninger for utplassering av el-sparkesykler under store arrangementer, som for eksempel under Gladmat-festivalen, i forbindelse med ONS, Nordic Edge og på 17. mai. Dette vil være tema i jevnlige dialogmøter mellom kommunen og leverandører.

Regler og råd for deg som bruker sparkesykkel

Regjeringen har en nettside med regler og tips for deg som bruker sparkesykkel

Du må spesielt være obs på at

 • du må sette fra deg sparkesykkelen slik at den ikke er i veien for andre, for eksempel blinde og svaksynte, og de som bruker rullestol.
 • den elektriske sparkesykkelen så og si er lydløs, ingen hører at du kommer.
 • barn kan svinse hit og dit på fortau og gangveier, du må senke farten når du passerer dem.
 • du må ikke bruke noen form for sykkel når du har drukket alkohol.
 • du bør bruke hjelm. Ta med sykkelhjelm hjemmefra når du har planlagt å bruke sparkesykkel.

Klikk på bildet for større versjon:

Regler for el-sparkesykler - 2021