Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Utleie av sparkesykler i Stavanger

Utleie av el-sparkesykler i Stavanger

Kort fortalt:

 • Firma som ønsker å drive utleie av el-sparkesykler fra kommunale arealer i Stavanger kommune, må først inngå avtale med kommunen.
 • I tillegg må firmaene som tilbyr tjenesten følge noen retningslinjer.
 • Ordningen gjelder inntil videre i en prøveperiode ut 2020.
 • Firmaet som ønsker å delta under prøveperioden, må melde interesse innen 31. desember 2019.
 • Utleie-sparkesykler som plasseres ut på kommunal arealer uten avtale med kommunen, blir fjernet for eierens regning.
Illustrasjonbile av flere sparkesykler som står klar til utleie. Gjengitt med tillatelse i creativcve commons-lisens. Hentet fra https://www.flickr.com/photos/pbotinfo/44665529361

Bildekilde: https://www.flickr.com/photos/pbotinfo/44665529361

Politisk vedtak om utleie av el-sparkesykler

Retningslinjene for utleie av e-sparkesykler ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging i september 2019. De fullstendige retningslinjene for forsøksordningen ut 2020 ligger i dokumentene til den politiske behandlingen:

Avtale og leie av gategrunn

En leverandør som skal drive utleie av sparkesykler på kommunal grunn, skal ha inngått gyldig avtale med Stavanger kommune om leie av gategrunn.

Prisen for leie av gategrunn i prøveperioden ut 2020 settes til kr 1 per påbegynt døgn per sykkel. 

Avtalen vil også ha med retningslinjer som leverandøren må følge. Disse er gjengitt nedenfor.

Forsøk på utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn uten avtale med kommunen, vil føre til at kommunen fjerner syklene for leverandørens regning.

For å kunne inngå avtale om utleie under prøveperioden i 2020, må leverandører melde sin interesse innen 31. desember 2019.

Begrensning i antall aktører og sparkesykler

Inntil ti leverandører kan inngå avtale med kommunen om å leie kommunale arealer for utleie av inntil 100 el-sparkesykler hver.

Avgrensninger i utleie av sparkesyklene

Syklene kan være utplassert mellom kl. 06.00 og 22.00 alle dager. Alle syklene skal tas inn om natten.

Kommunen vil avklare særskilte ordninger for utplassering av el-sparkesykler under store arrangementer, som for eksempel under Gladmat-festivalen, i forbindelse med ONS, Nordic Edge og på 17. mai. Dette vil være tema i jevnlige dialogmøter mellom kommunen og leverandører.

El-sparkesyklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.

Geofencing

Syklene skal være utstyrt med teknologi for å avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing). Stavanger kommune arbeider med å utarbeide grenser for

 • soner der det ikke skal være mulig å avslutte leien av en sykkel, for eksempel i bed og parker, på torget og på Arneageren.
 • soner der toppfarten automatisk begrenses til seks kilometer i timen, for eksempel i gågatene.

Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.

Trafikksikkerhet

El-sparkesyklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.

Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.

Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.

Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og friområder.

Miljøvern, vedlikehold og opprydning

Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

Dersom dette ikke blir fulgt opp, vil el-sparkesykler bli samlet inn for leverandørens regning.

Når utleie av el-sparkesykler i Stavanger opphører, skal leverandøren rydde opp alle syklene og tilhørende utstyr, og sørge for at alt behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje, etc. skal behandles som spesialavfall. Må Stavanger kommune rydde opp etter at utleietjenesten er avsluttet, skjer det på leverandørens regning.

Stavanger kommune oppfordrer leverandørene til å bruke elektriske lastesykler i stedet for varebil i driften, dersom det er mulig. Kommunen har egen støtteordning for slike lastesykler.

Dialog og deling av data

Leverandøren forplikter seg til å delta på jevnlige dialogmøter med Stavanger kommune.

Leverandøren skal overføre live data fra alle utleiesyklene i Stavanger til kommunen eller den aktøren som administrerer ordningen på vegne av kommunen. Spesifisering av dataene avklares i dialogen og avtalen med Stavanger kommune.

Leverandører som ønsker å inngå avtale med kommunen om å starte utleie av sparkesykler i 2020, kan gjerne ta kontakt i god tid på forhånd.

Kontaktinformasjon

Trygve Petter Nilsen

seksjonsleder vei

Mobil:
913 29 614
E-post:
trygve.petter.nilsen@stavanger.kommune.no