PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Utleie og bruk av el-sparkesykler i Stavanger

Utleie og bruk av el-sparkesykler i Stavanger

Kort fortalt:

 • Tre firma har avtale med Stavanger kommune om å leie ut el-sparkesykler fra kommunale arealer i byen.
 • Du som bruker syklene må sette dem fra deg slik at de ikke er i veien for andre.
 • Vil du melde om utleie-sparkesykler på avveie, gå til Varsle om feil.
 • Utleie-sparkesykler som plasseres ut på kommunale arealer uten avtale med kommunen, blir fjernet for eierens regning.

Information in other languages

noen sparkesykler oppstilt på fortau

"Saktesone" og "Ingen parkering" under festivaler

Under store arrangementer, som for eksempel under Gladmat-festivalen, ONS, Nordic Edge og på 17. mai, kan det innføres reguleringer på hastighet og parkering på utleie-syklene i bykjernen. Det vurderes i forkant av arrangementene og avgjøres av hensyn til sikkerhet. Dette vil være tema i jevnlige dialogmøter mellom kommunen og leverandører.

Under Gladmaten i 2022 var dette saktesonen:

sakte sone i vågen

 

Disse selskapene driver med utleie i Stavanger

Tre leverandør, Tier, Ryde og Voi driver nå utleie av sparkesykler på kommunal grunn, etter å ha inngått avtale med Stavanger kommune. Hver leverandør kan ha utplassert inntil 250 sykler i byen. 

Forsøk på utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn uten avtale med kommunen, vil føre til at kommunen fjerner syklene for leverandørens regning.

Spørsmål om bruk og betaling

Vil du spørre om eller klage på bruken, betalingen eller plasseringen av sparkesyklene, kontakter du leverandørene:

Kontakt Surf

 • (Kontaktinfo kommer)

Kontakt VOI

Kontakt Ryde

Finner du sparkesykler på avveie?

Leverandørene har forpliktet seg til å hente inn og omplassere sparkesykler som har stått i ro i to døgn.

Vil du melde fra om sparkesykler som står hensatte eller ligger slengt steder der de ikke skal ligge, kontakt leverandøren. Se kontaktinfo ovenfor. Du kan også melde fra på VOF:

 1. Gå til varsleomfeil.no (VOF)
 2. velg "Sykkel" og merk av i kartet hvor sparkesykkelen er
 3. Velg "El-sparkesykkel feilparkert" fra menyen over typer feil.

Utsnitt av skjermbilde fra varsleomfeil.no
Velg dette på VOF for å melde om utleie-sparkesykkel på avveie. (Menyen ser litt ulik ut på en pc, dette er fra mobilversjonen).

Du kan legge ved kommentar, bilde og om du vil ha tilbakemelding på hva som skjer med saken, før du får se meldingen du har laget og kan sende den inn. 

Krav til utleierne og sparkesyklene

Retningslinjene utleierne har godtatt sier blant annet:

 • El-sparkesyklene skal være deaktivert, og dermed ikke være mulige å bruke, mellom midnatt og kl 05.00.
 • Syklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø eller is.
 • Syklene skal være utstyrt med teknologi for å kunne avgrense bruken av syklene geografisk (geofencing), for eksempel i parker og gågater.
 • Syklene skal være utstyrt etter de kravene som lovverket stiller til sykler, med blant annet bremser, ringeklokke og lys foran og bak.
 • Leverandøren forplikter seg til å følge avgrensningene for utleie og bruk, og fortløpende innarbeide justeringer kommunen bestemmer.
 • Leverandøren skal informere kundene om trafikkreglene og hvordan syklene skal brukes på en trygg måte.
 • Leverandøren skal instruere brukerne om hvordan syklene skal parkeres, slik at det blir god plass for gående, rullestolbrukere, barnevogner og andre å passere.
 • Leverandøren skal selv følge trafikkreglene i driften av tjenesten. For eksempel skal biler som brukes i driften ikke stanse i sykkelfelt og på fortau. De skal ikke kjøre på sykkelveier eller i parker og friområder.
 • Leverandøren skal fortløpende fjerne ødelagte og defekte sykler, rydde vekk sykler som hindrer annen ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, i parker, i friområder, på strender og andre steder der sparkesyklene ikke skal være.

Følg lenken ovenfor for å lese fullstendige retningslinjer.

Regler og råd for deg som bruker el-sparkesykkel

Fra 15. juni 2022 gjelder nye nasjonale regler for bruk av el-sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy (hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul).

Noen av reglene:

 • 12 års aldersgrense
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år
 • 0,2 promillegrense
 • Det er bare lov å kjøre én person på el-sparkesykkelen. Brudd på dette kan gi deg 3000 kroner i bot.
 • Fartøyet er klassifisert som liten elektrisk motorvogn, ikke lenger sykkel, og det betyr strengere trafikkregler enn for syklister.
 • Straff og bøter ved kjøring i ruspåvirket tilstand
 • Krav om ansvarsforsikring for kjøretøyet.

Se alle reglene:

tar du ansvar på elsparkesykkel, gjør du også dette:

 • Setter fra deg sparkesykkelen slik at den ikke er i veien for andre, for eksempel blinde og svaksynte, og de som bruker rullestol.
 • Kjører sakte og forsiktig nær folk, særlig barn, for det er ikke lett å høre at du kommer.
 • Bruker ikke el-sparkesykkel når du har drukket alkohol.
 • Bruker hjelm, ta med hjemmefra når det er mulig du skal bruke sparkesykkel.

Klikk på bildet for større versjon, skriv gjerne ut plakaten og heng opp hjemme:

Regler for el-sparkesykler - 2021