PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Hva skal du bygge?
  5. Enebolig

Enebolig

Kort fortalt

  • Hvis du skal bygge ny bolig, kan du ikke søke selv. Søknaden må utarbeides av profesjonelle firma.
  • Dersom du skal føre opp ny bolig, må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. 
  • Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 
  • En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firma som skal jobbe med tiltaket.
  • Du kan selv sjekke hvilke muligheter du har til å bygge på din tomt i reguleringsplanen som gjelder for din adresse.

Din rolle i en byggesak er å være tiltakshaver. Det betyr at du er bestilleren, mens profesjonelle lager søknaden og følger søknadsprosessen for deg. 

Prosjektering og utførelse overlates også til profesjonelle firma, som du må inngå avtaler med. Firma må erklære ansvarsrett.

Hvis du har erfaring med bygging, har du mulighet til å stå ansvarlig som selvbygger for hele eller deler av utførelsen. Dette kan du spørre om i forhåndskonferansen med din byggesaksbehandler. 

Direktoratet for Byggkvalitet har en komplett oversikt over gjeldende lov- og regelverk på sine sider.