PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Gjerde, levegg eller støyskjerm

Gjerde, levegg eller støyskjerm

Kort fortalt

 • Før du setter opp gjerde, levegg eller støyskjerm må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.
 • Det er regler for både høyder og lengder.
 • Enkelte tiltak kan du søke om selv. Noen tiltak trenger du ikke søke om. Noen tiltak må fagfolk søke for deg.

Et gjerde er en åpen konstruksjon som du kan se gjennom, uavhengig av synsvinkel. Det kan for eksempel være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde eller smijernsrekkverk.

En levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

En støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermer er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.

Før du bygger må du sjekke plankart og bestemmelser for eiendommen. Kart med eiendomsinformasjon.

Du trenger ikke søke dersom

 • gjerdet er lavere enn 1,5 meter og har en avstand til regulert veikant (inkludert fortau) på minst 0,5 meter. 

Du kan bygge én enkelt levegg uten å søke, hvis leveggen oppfyller disse kravene:

 • leveggen er lavere enn 1,8 meter. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av leveggen.
 • hvis leveggen står minst 1 meter fra nabogrensen, kan leveggen være maks 10 meter lang.
 • levegg som er plassert inntil nabogrensen må være maks 5 meter lang. 
 • leveggen må ivareta fri sikt ved avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.
 • leveggen må ikke komme i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger.
 • leveggen må ikke komme i konflikt med regulerte byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Ønsker du å bygge en kombinasjon av flere levegger, må du søke.

Les mer om hva du kan bygge uten å søke på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Du kan søke selv dersom

 • du ønsker å bygge gjerde eller levegg som er høyere enn det som ikke er søknadspliktig, men lavere enn 1,8 meter.

Slik søker du selv

Søk hjelp fra fagfolk dersom

 • du ønsker å bygge gjerde eller levegg som er høyere enn 1,8 meter.
 • du ønsker å sette opp eller rive en støyskjerm.

Avstandskrav for søknadspliktige levegger og støyskjermer

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter, hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner likevel for mindre avstand hvis et av punktene under er oppfylt:

 • Levegg og støyskjerm anses som et mindre, frittliggende, tiltak. Ta kontakt med saksbehandler for avklaring.
 • Naboen gir samtykke til plasseringen

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper leveggen eller støyskjermen kan få for naboeiendommen(e). 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6