PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Parabolantenne

Parabolantenne

Kort fortalt

 • Parabolantennen må plasseres minst mulig synlig for omgivelsene. 
 • Sjekk reguleringsplan og bestemmelser før du setter opp en parabolantenne.

I trehusbyen og i områder som er regulert til spesialområde bevaring, eller hensynssone bevaring, tillates det ikke å plassere parabolantenne synlig mot gate. Sjekk hva som gjelder for din eiendom i Kart med eiendomsinformasjon

Kart utsnitt over trehusbyen i Stavanger
Trehusbyen er merket med oransje farge.
Stavanger kommune
 Trehusbyen er merket med oransj farge.

Du trenger ikke å søke dersom

 • du ønsker å sette opp én parabolantenne med en diameter som er mindre enn 1,2 meter. 
 • plasseringen av parabolantennen ikke utgjør en fare for personsikkerheten.

Du kan søke selv dersom

 • du skal setter opp en parabolantenne som har en diameter som er større enn 1,2 meter.
 • du ønsker å sette opp mer enn én parabolantenne.

Slik søker du selv

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6