PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Bergåstjern sykehjem

Bergåstjern sykehjem

Nøkkelinfo

31
25
16
22
20

Bergåstjern sykehjem

Dagsenteret og kortidsavdelingen ligger i bygningen fra 1992, de resterende sykehjemsplassene i nybygget som er fra 2012. Omsorgsboligene ligger i ett eget bygg med adresse Brattåsveien 21.

Sykehjemmet skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukernes behov.

Omsorgsboligene skal gi helhetlig pleie innenfor rammen av tilgjengelige ressurser og sikre at brukerne mestrer sin hverdag.

Dagsenteret skal tilby sosialt samvær, rehabilitering/habilitering, ADL trening og ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes muligheter og ønsker.

Sykehjemsavdelingene

Avdeling langtid

Avdeling langtid består av tre enheter. Bergåsen 1 ligger i første etasje og har 11 enerom. I tredje etasje er det en avdeling for personer med demens. Denne avdelingen er inndelt i to enheter, Bergåsen 3 og Finnåsen 3, totalt 20 enerom.  

Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom. Det er treningsfasiliteter i og mellom avdelingene og en egen treningssal og treningskjøkken. I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere arbeider det også fysio- og ergoterapeuter ved avdelingen.  Avdelingen jobber med at under veiledning, hjelp og støtte fra personalet skal pasientene kunne mestre sin egen livssituasjon på best mulig måte – og gjerne sammen med nærmeste pårørende.

Korttidsavdelingen

Korttidsavdelingen består av 3 grupper. Korttidsavdelingen har 25 enerom, 3 felles stuer samt kjøkken og spiseplass.

Korttidsopphold på sykehjem er et tilbud for brukere som har et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. Målsetning for korttidsopphold  er at pasienten mestrer sin hverdag ut fra egne ressurser, interesser og behov slik at en oppnår ønsket livskvalitet.

Viktig for nye beboere

Det er fint om alle beboere tar med egne toalettartikler. De som er på langtidsopphold har også anledning til å ta med egne møbler, bilder og lignende. Møbleringen bør skje i samarbeid med avdelingen av hensyn til plassbegrensningen. Det er også anledning til å ta med TV og radio. NRK-lisens betales av sykehjemmet. Sykehjemmet abonnerer på aviser til hver avdeling. Den enkelte kan også abonnere på aviser/tidsskrifter etter eget ønske.

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene ble bygget i 2001 og er boliger med heldøgns bemanning for mennesker som har diagnosen demens.

Bygget består av 16 leiligheter fordelt på to etasjer. Hver etasje har fellesareal med egen stue og kjøkken.

Leilighetene består av ett kombinert soverom/stue og eget bad med toalett.

Bergåstjern omsorgsbolig har som mål å være et hjem hvor beboere, ansatte og pårørende opplever respekt, trygghet og trivsel. Vi ønsker å skape et stimulerende miljø med vekt på planlegging og gjennomføring av praktiske oppgaver og aktiviteter som bidrar til å opprettholde beboernes ressurser og gir dager med meningsfullt innhold.

Dagsenter

Åpningstider

Dagsenteret har åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00. Dagsenterbrukerne blir hentet med taxi og spiser frokost sammen på dagsenteret. Brukerne spiser middag sammen klokken 13.00 og får kaffe samt kaffemat før taxiene kjører dem hjem ca. klokken 14.45.

Aktiviteter

Dagsenteret har et variert aktivitetstilbud og man forsøker å finne dager som har et aktivitetsinnhold som kan passe den enkelte bruker. Dagsenteret samarbeider tett med helse- og sosialkontorene og hjemmetjenestene for å gi brukerne så god oppfølging som mulig.

Tilbud til beboere

 • Kafé med bar
 • Fellesaktiviteter i kafé
 • Aktiviteter i avdelingene
 • Trimrom
 • Sansehage
 • Seremonirom
 • Fotterapeut - har åpent mandag til torsdag. 
  Time bestilles på telefon 971 97 782.
 • Frisør - har åpent mandag og tirsdag, eller etter avtale.
  Time bestilles på 975 64 523.
 • Velværebadet er for tiden ikke i drift.

Kontakt avdelingene

Virksomhetsleder: 51 90 65 05

Sentralbord: 51 90 65 00 

Kaféen: 51 90 65 01

Langtidsavdeling 1. etasje: 51 90 65 10
Langtidsavdeling 3. etasje: 51 90 65 30
Avdelingsleder langtid: 51 90 65 35

Rehabiliteringsavdeling: 51 90 65 20
Avdelingsleder rehabilitering: 51 90 65 25

Korttidsavdeling: 51 90 65 50
Avdelingsleder korttid: 51 90 65 55

Dagsenter: 51 90 65 40

Omsorgsbolig 1. etasje: 51 90 65 90
Omsorgsbolig 2. etasje: 51 90 65 92
Avdelingsleder omsorgsbolig: 51 90 65 15

Hva gjør frivillige hos oss?

Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger har i dag omlag 15 frivillige medarbeidere.

De frivillige medarbeiderne bidrar til økt livskvalitet for våre beboere.

Flertallet av våre frivillige er besøksvenner. Deres oppgave er å komme på besøk til en beboer, prate sammen, lese høyt fra en bok eller avis og lignende.

Noen frivillige er ledsagere hvis beboere skal på konserter eller andre tilstelninger. Andre går tur med beboere som ønsker det.

Vi er også så heldige at vi har en frivillig som kan kjøre bussen vår om vi ønsker å arrangere en tur i Stavangerområdet for en gruppe beboere. I sykehjemsavdelingen blir det arrangert bingo annenhver uke, takket være to frivillige.

Virksomheten arrangerer tilstelninger for de frivillige to ganger i året som takk for det verdifulle arbeidet de utfører. Dette er også en fin anledning til å få utvekslet erfaringer om frivillig arbeid.

Oppgavene en kan ha som frivillig er varierte og vi arbeider under mottoet: "Det du kan, er det vi trenger". Som frivillig bestemmer du selvsagt når og hvor ofte du kan komme.

Å jobbe på Bergåstjern

Bergåstjern sykehjem har scoret høyt både på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser de siste årene. Ledelsen legger vekt på godt arbeidsmiljø og driver nærværsarbeid med god oppfølging av både sykemeldte og arbeidstakere på jobb.

Virksomheten jobber aktivt med inkludering av ansatte og har blant annet flerkulturell aften der en komité av ansatte presenterer seg og sin kultur for de andre. Det innebærer å fortelle om seg og sitt land og servere mat.

Virksomheten har også avdelingsmøter og internundervisning inkludert i arbeidstiden hver 3. uke, samt driver kunnskapsbasert praksis. Det betyr å ha fagring 1-2 ganger i året der fire ansatte får undervisning og anledning til å oppdatere seg faglig om et utvalgt emne.

Bergåstjern har også et undervisningsrom i toppetasjen der det er anledning for ansatte til å drive selvstudium.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)